Check-in-ungdomsförsäkring

Omfattande helhet

Du som är 18–28 år kan skydda dig med heltäckande Check-in försäkring för Nordeakunder. Check-in försäkringen ger dig det skydd du behöver hemma, på resor och vid olyckor – lätt och förmånligt i samma paket.

Check-in försäkring Försäkring och skydd Handledning och villkor Check-in försäkring
  • En enkel, förmånlig och omfattande försäkringshelhet för dig som är 18–28 år.
  • Du får rese-, hem- och olycksfallsförsäkring i ett paket. Check-in paketet är upp till 20 % förmånligare än produkterna separat. Priset på paketet varierar litet beroende på ålder och ort.
  • Vi handlägger över 70 % av fallen inom ett dygn. Ersättningen får du snabbt på ditt konto.
  • Du får genast 30 euro i självriskförmån, och summan ökar för varje skadefritt år upp till 230 euro.

  
Check-in försäkringen beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Försäkring och skydd
Försäkring och skydd

Check-in Personförsäkring

Maximiersättning

Självrisk

- Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall30 000 euro-
- Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall50 000 euro-
- Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse5 000 euro-
Check-in Hemförsäkring för hög- och radhusbostad
- Lösöre20 000 euro150 euro
- Fast inredning i lägenhet5 000 euro150 euro
- Ansvarsförsäkring170 000 euro150 euro
- Rättskyddsförsäkring8 500 euro20%/170 euro
Check-in Reseförsäkring
- ResenärskyddIngen övre gräns-

   

I produktbeskrivningen för Check-in-försäkring hittar du en mer ingående redogörelse för alla dessa försäkringar.

.På Check-in-försäkringen tillämpas specialpris. Du får prisförmånen endast genom att köpa hela paketet. När du fyller 29 år ändras Check-in till tre normala försäkringar och specialpriset faller bort..

Handledning och villkor

Råd om försäkringar

Feet in sand  

Kundförmåner

Nordea och If i samarbete till din fördel

Woman in striped shirt by computer  

Sköt försökningsärenden

Du sköter dina försäkringsärenden enklast i din If Mina sidor eller genom att ringa oss.