If-försäkringar

Segelbåt fortsätter väl på havsbris och väder är soligt. 

Är du trött på marken under fötterna?

Kolla vår förnyade båtförsäkring
Mest populära försäkringar Alla If-försäkringar Allmänt om försäkringar Mest populära försäkringar

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Du får alltid en lämplig helhet och ett rätt dimensionerat skydd i händelse av skador.

Fordonsförsäkring

Heltäckande bilförsäkring till rätt pris

If Fordonsförsäkring ger ett heltäckande skydd för ditt fordon. Om olyckan är framme, kan du vara säker på att skadehanteringen löper snabbt och smidigt.

Båtförsäkring

Har utvecklats i samarbete med båtförare.

If Båtförsäkring erbjuder ett unikt skydd för såväl motor- som segelbåtar och sinnesfrid för båtförarna. Året runt.

Alla If-försäkringar

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Du får alltid en lämplig helhet och ett rätt dimensionerat skydd i händelse av skador.

Reseförsäkring

Packa först med reseförsäkringen

If Reseförsäkring erbjuder förmånligt och flexibelt skydd i nya omgivningar och varierande situationer.

Fordonsförsäkring

Heltäckande bilförsäkring till rätt pris

If Fordonsförsäkring ger ett heltäckande skydd för ditt fordon. Om olyckan är framme, kan du vara säker på att skadehanteringen löper snabbt och smidigt.

Båtförsäkring

Har utvecklats i samarbete med båtförare.

If Båtförsäkring erbjuder ett unikt skydd för såväl motor- som segelbåtar och sinnesfrid för båtförarna. Året runt.

Skogsförsäkring

Reducera riskerna i samband med att äga skog

If Skogsförsäkring skyddar din ekonomi- och tomtskog i händelse av plötsliga och oförutsedda skador.

Check-in-försäkring

Omfattande försäkringshelhet för dig som är 18–28 år

Du får rese-, hem- och olycksfallsförsäkring i ett paket.

Försäkringar för barn

Ge dina barn ett bra skydd ända upp i vuxen ålder

Med försäkringarna för barn kan du säkerställa att ditt barn får snabb och högklassig vård i alla situationer.

Hästförsäkring

Ta hästförsäkring, ta hand om din ridhäst

If Hästförsäkring ersätter vårdkostnader och omfattar dödsfall till följd av olycksfall eller sjukdom.

Allmänt om försäkringar

Nordea och If i samarbete till din fördel

  • Du kan köpa If-försäkringarna via Nordea.
  • Du sparar in på försäkringspremierna och i händelse av skada också på självrisken.
  • Du får ett heltäckande skydd och en smidig skadehantering.

If-försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Råd om försäkringar

Feet in sand  

Kundförmåner

Nordea och If i samarbete till din fördel

Woman in striped shirt by computer  

Sköt försökningsärenden

Du sköter dina försäkringsärenden enklast i din If Mina sidor eller genom att ringa oss.