Varför behöver jag tilläggsskydd?

Personförsäkring lönar sig

Att känna sig trygg är viktigt för oss alla och vi vill att både vi och våra närstående ska ha det bra. Trygghetskänslan bygger på en sund balans mellan utkomsten, de närstående, hälsan och levnadsvanorna. Välmående är en helhet där alla delområden påverkar varandra och till och med ett litet val kan ha en stor positiv inverkan. Vad som helst kan dock hända och överraskande och tråkiga saker inträffa i livet.  Vi kan inte förutse allt men vi kan påverka och förbereda oss på de flesta saker – även ekonomiskt.

En personförsäkring ger tilläggsskydd för det man inte kan förutspå här i livet. Här i Finland ger socialskyddet alla grundskydd. Med en frivillig personförsäkring kan du lätt komplettera skyddet till att motsvara din och dina närståendes individuella livssituationer. På så sätt kan du trygga utkomsten i händelse av sjukdom eller förlust.

Hurdan personförsäkring borde jag välja?

Tänk på din egen familje- och livssituation då du väljer skydd.

  • Lever du i ett parförhållande eller har du familj?
  • Behöver du skydd i synnerhet för dig själv eller dina närstående?
  • Inverkar dina inkomster på dina närståendes ekonomiska situation?
  • Har du lån för anskaffning av ett eget hem?
  • Hur säker är din arbetsplats?
  • Är du företagare?


Vi erbjuder omfattande personförsäkringsskydd

  •  vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet, skyddet kan kopplas till bostadslånet)
  • skydd vid allvarlig sjukdom
  • vid permanent arbetsoförmåga
  • vid dödsfall

Kontakta oss för att få veta mer! Vi erbjuder rätt försäkringsskydd just för din livssituation.

Privatkunder

Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18

Företagskunder

Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9.00–16.30

Aktuella produkter Aktuella produkter

MyLife

Ekonomisk skydd för dig och dina närstående.

En individuell och flexibel personförsäkring där du kan välja hur du använder försäkrings-ersättningen.

Låneskydd Plus

Tack vare försäkringen kan du bo kvar i ditt eget hem även om livet överraskar.

En individuell och flexibel personförsäkring som ansluts till lånet och där försäkrings-ersättningen amorterar ditt lånebelopp.

Råd om personförsäkringar

Mom and child  

Varför behöver jag tilläggsskydd?

Förbered dig på livets överraskningar

Woman looking out of window  

Vanliga frågor

Frågor och svar om Låneskyddet