Serviceavbrott i Nordea Livförsäkrings tjänster

Vi genomför tekniska ändringar i våra försäkringssystem. På grund av ändringsarbetena är våra försäkringstjänster ur bruk 17–22.8.2016. Serviceavbrottet gäller alla Nordea Livförsäkrings produkter.

Under avbrottet är nätbankstjänsterna i anknytning till Nordea Livförsäkrings produkter ur bruk. Även uppdrag om försäkringar på Nordeas kontor och i Nordea Kundtjänst har begränsats. Serviceavbrottets inverkan på uppdrag om olika produkter framgår av tabellen nedan.

Serviceavbrottet påverkar inte de dagliga banktjänsterna eller andra nätbankstjänster.

Serviceavbrottet beror på en uppdatering av försäkringssystem 

Eftersom vi övergår till ett nytt försäkringssystem överför vi pensions- och sparlivförsäkringarna från det gamla systemet till det nya. Ändringsarbeten är tekniska och påverkar inte villkoren för de försäkringar som överförs. Överföringen kräver inga åtgärder av kunderna.  

Till följd av övergången till det nya försäkringssystemet blir våra tjänster användarvänligare, och i fortsättningen kan vi erbjuda tjänsterna på ett mångsidigare sätt särskilt i digitala kanaler. Efter systemuppdateringen lanserar vi till exempel nya mobil- och nätbankstjänster för våra kunder.

Tidtabell för serviceavbrottet

Pensionsförsäkringar som tecknats före 11.1.2010

Sparlivförsäkringar som tecknats före 8.10.2015 

Nordea Målspar  
Nordea Capital 
Nordea Vision  
Nordea Pension  
Nordea Personskydd  
Låneskyddförsäkringar

Ändring av allokering av sparkapital

Serviceavbrott 16–22.8.2016

Ändringarna i allokeringen som görs på tisdag 16.8.2016 före kl. 14 genomförs normalt.  

Serviceavbrott 19–22.8.2016

Ändringarna i allokeringen som görs på torsdag 18.8.2016 före kl. 14 genomförs normalt.   

Ändring av placeringsplan (kommande premier)

Nätbanken: serviceavbrott 19–22.8.2016

Ändringarna i placeringsplanen på Nordeas kontor och i Nordea Kundtjänst: serviceavbrott 17–22.8.2016

Serviceavbrott 19–22.8.2016

Tilläggsplaceringar 

Serviceavbrott 17–22.8.2016  (länken Tilläggsplacering på fliken Försäkringar i nätbanken)

Kan när som helst genomföras som normal girering, premierna som betalats under serviceavbrottet syns på avtalet 23.8.2016.

Serviceavbrott 19–22.8.2016 (länken Tilläggsplacering på fliken Försäkringar i nätbanken)

Kan när som helst genomföras som normal girering, premierna som betalats under serviceavbrottet syns på avtalet 23.8.2016.

Regelbundna premier med e-faktura/
direktbetalning

Premierna som betalats 17–22.8.2016 syns på avtalet 23.8.2016.
Premierna som betalats 17–22.8.2016 syns på avtalet 23.8.2016.
Återköp

Uppdrag genomförs inte 17–22.8.2016 

Uppdraget ska ges senast 10.8.2016 för att det ska kunna genomföras före serviceavbrottet.  

Uppdrag genomförs inte 19–22.8.2016

Uppdraget ska ges senast 10.8.2016 för att det ska kunna genomföras före serviceavbrottet.   

Ändring av förmånstagarförordnande
Ändringen av förmånstagarförordnandet träder i kraft när den har skriftligt tillställts Nordea. Ändringen syns i nätbanken efter serviceavbrottet. 
Ändringen av förmånstagarförordnandet träder i kraft när den har skriftligt tillställts Nordea. Ändringen syns i nätbanken efter serviceavbrottet.
Avtal som förfallerHanteringen av avtal som förfaller under serviceavbrottet börjar 23.8.2016. 
Hanteringen av avtal som förfaller under serviceavbrottet börjar 23.8.2016.