Översikter och stadgar för placeringskorgar

Läs våra senast publicerade översikter:

Stadgar för placeringskorgar

Stadgar för Avkastningskorgen ändras 1.4.2016

Stadgar för Avkastningskorgen ändras 1.4.2016 på så sätt att beskrivningen av den avkastning som korgen söker blir följande: "Avkastningskorgen strävar efter att värdet på kapitalet stiger på lång sikt."

Dessutom kommer placeringarna i high yield-företagsobligationer att rapporteras under ränteplaceringar från och med månadsrapporten för mars 2016.

Aktuella produkter Aktuella produkter

Nordea Målspar

Med Nordea Målspar du kan trygga din framtid

Du kan använda Nordea Målspar som buffert för överraskande utgifter eller för att spara för sabbatsledighet eller en längre semester. Med Målspar kan du också spara för pensionstiden eller självfinansieringsandelen för en bostad.

Stöd för beslut

Feet in sand 

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem 

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.