Personskydd

Ditt livsmanus kan skrivas om. Ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom kan ha bestående konsekvenser. Då kan Nordea Personskydd hjälpa dig och din familj att klara er ekonomiskt.

Personskydd Skyddslag Priser Villkor och produktbeskrivning Personskydd

Du kan inte förbereda dig på alla överraskningar i livet, men ibland kan ett bekymmer mindre minska stress betydligt.

 Dra nytta av fördelarna med Nordea Personskydd

 •  Kan trygga din och dina anhörigas ekonomi vid plötsliga ändringar i livssituationen.
 • I den flexibla och individuella försäkringen kan du välja de skyddsslag som passar dig.
 • Du kan använda ersättningen på önskat sätt. Engångsersättningarna som betalas till den försäkrade är skattefria.
 • Bra kundförmåner

 

Du kan beviljas Personskydd om du är 18-59 år och lämnar en godtagbar hälsoutredning. Försäkringen gäller fram till 65 års ålder.

Nordea Personskydd beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Skyddslag

Hurdan försäkring?

 • Ersättning för dödsfall
  till följd av sjukdom eller
  olycksfall
 • Kräver godkänd
  hälsoutredning

Ersättningsbelopp

 • Engångsersättning
 • Högst 250 000 euro

Hurdan försäkring?

 • Ersättning för följande sjukdomar: cancer (även leukemi och malignt lymfom), hjärtinfarkt, kranskärlsoperation,
  njurinsufficiens, stroke eller omfattande organtransplantation
 • Ersättningen kan disponeras fritt
 • Ersättningen minskar inte FPA:s ersättningar
 • Kräver godkänd hälsoutredning

Ersättningsbelopp

 • Skattefri engångsersättning
 • Ersättning för en sjukdom, högst 150 000 euro

Hurdan försäkring?

 • Ersättning för permanent arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall
 • Kräver godkänd hälsoutredning

Ersättningsbelopp

 • Skattefri engångsersättning
 • Högst 150 000 euro 

Hurdan försäkring?

 • Ersättning för dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfall
 • Kräver inte godkänd hälsoutredning

Ersättningsbelopp

 • Engångsersättning
 • Högst 250 000 euro
Priser

Begär en offert på hur du kan trygga familjens framtid på Nordeas kontor och via Nordea Kundtjänst, tfn 0200 5000 (lna/msa), mån–fre kl. 8–18.  

Dra nytta av Nordeas förmåner

 • Nordeas Nyckelkunder får 10 % rabatt och Premium Banking och Private Banking-kunderna 15 % rabatt på försäkringspremierna för Personskydd.
 • Nyckel-, Premium Banking och Private Banking-kunder får dessutom ett avgiftsfritt  tilläggsskydd på 20 % till dödsfallsskyddet (2017). Förmånen fastställs årligen.
Villkor och produktbeskrivning

Läs mer i villkoren (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster och produktbeskrivningen (pdf, 165 KB)Öppnas i nytt fönster.

De specifika grunderna för försäkringsersättning och ersättningsbegränsningarna för försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i försäkringsavtalslagen.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2017. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Nordea Personskydd beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. Bolaget ingår i Nordeakoncernen, som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Råd om personförsäkringar

Mom and child  

Läs exemplen

Förbered dig på livets överraskningar med Nordea Personskydd

Woman looking out of window  

Vanliga frågor

Frågor och svar om Låneskyddet