Digitala förnyelser till förmån för våra kunder

Vi vill erbjuda våra kunder flexibla och moderna sätt att sköta försäkringsärenden. Vi utvecklar kontinuerligt våra digitala tjänster så att kunderna ska kunna uträtta sina ärenden enkelt, snabbt och tryggt – var och när som helst.

Elektroniska kundutskrifter Mobiltjänster Nätbank Elektroniska kundutskrifter

Nordea Livförsäkrings kundutskrifter blir elektroniska

Eftersom vi digitaliserar vår kundkommunikation minskar vi även mängden papperspost. Som Nordeas nätbankskund får du i fortsättningen dokumenten om ditt avtal elektroniskt till din nätbank. Förnyelsen genomförs stegvis från och med 2016.

Elektroniska dokument är enkla och trygga

När det nya elektroniska dokumentet kommer till din nätbank kan du enkelt kolla om uppgifterna i anknytning till ditt avtal är ajour och om innehållet i avtalet motsvarar dina nuvarande behov.

Ett elektroniskt dokument

  • är alltid lättillgängligt i nätbanken
  • är tryggt
  • har samma layout som utdraget på papper
  • är miljövänligt
  • är avgiftsfritt

De elektroniska dokumenten hittar du i din nätbank under Daglig ekonomi > Omaposti. Vi arkiverar dina elektroniska dokument och de finns alltid tillgängliga i nätbanken. Du kan när som helst spara de elektroniska dokumenten som sådana på din dator och vid behov även skriva ut dem.

Om du inte har Nordeas nätbankskoder skickar vi framöver utskrifterna i anslutning till ditt avtal på papper. Också dokument i anslutning till avtalen av minderåringar och kunder som är föremål för intressebevakning kommer att finnas i pappersform.

Mobiltjänster

Nu kan du kolla saldot på ditt försäkringskapital via mobilbanken  

På mobilbankens förstasida ser du det totala försäkringskapitalet och genom att klicka på saldot kan du titta på saldona på respektive avtal.

Via nätbanken kan du följa värdeutvecklingen av enskilda placeringsobjekt inom avtalet. Denna funktion finns ännu inte i mobilbanken, men vi beaktar den då vi vidareutvecklar mobilbanken.

Mobilbanken fungerar med iPhone, iPad, Windows Phone och Android-telefoner.

Se bruksanvisningarna för mobilappenÖppnas i nytt fönster.
Nätbank

Nordea Livförsäkrings nätbankstjänster förnyas

Vi förnyar våra nätbankstjänster för privatkunder genom att den 15 november 2016 lansera en ny tjänst för försäkringssparande och personförsäkringar, dvs. avsnittet Försäkringar.

Du kommer in på det nya avsnittet Försäkringar i nätbanken genom att välja Försäkringar > Försäkringssparande och pensionsförsäkringar. 

Att observera i det nya avsnittet Försäkringar

  • Tjänstens layout har ändrats och den liknar layouten på fliken Besparingar och placeringar.
  • Avsnittet Försäkringar öppnas som en separat session i ett nytt fönster eller på en ny flik beroende på webbläsarens inställningar.
  • Både funktionerna och logiken i tjänsten har ändrats. 
  • Ändringar har också gjorts i hur tilläggspremier görs och uppdrag bekräftas.

Uppdragen bekräftas med kodapp

I avsnittet Försäkringar bekräftas uppdragen med en kodapp eller en kodkalkylator. Uppdragen kan inte längre bekräftas med kodkortet på papper. 

Om du ännu inte börjat använda kodappen gör du klokt i att ladda ned appen på din mobila enhet. Ta del av kodappen och dess bruksanvisningarÖppnas i nytt fönster.

Du kan även bekräfta dina uppdrag genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa), mån–fre kl. 8–18, och identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet.

Vi fortsätter att utveckla våra nätbankstjänster

Vi lanserar gradvis nya funktioner för förvaltning och teckning av försäkringar så att du kan sköta dina försäkringsärenden så lätt som möjligt. Mer information om de nya funktionerna finns på vår webbplats och i avsnittet Försäkringar i nätbanken.