Återbäring på garanterat sparkapital 2017 och årlig ränta 2018

Enligt Nordea Livförsäkring Finland Ab:s beslut betalas återbäring på garanterat sparkapital 2017 enligt tabellerna nedan. De årliga räntorna 2018 framgår av den sista tabellen.

Pensionförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2017
TeckningsdatumAvkastningsprocent
Före 1.1.19994,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %
5.5.2003 –>0,95 %
Sparlivförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2017
Teckningsdatum
Med beräkningsränta*
Med årlig ränta**
Före 1.1.19994,5 %0,65 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %0,65 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %0,65 %
5.5.2003 –>-0,65 %

*) Försäkringar med beräkningsränta
Försäkringar med beräkningsränta avser de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 och vars totala avkastning består av fast beräkningsränta och kundåterbäring som fastställs årligen i efterhand.

**) Försäkringar med årlig ränta
Försäkringar med årlig ränta avser de försäkringar som tecknats från och med 5.5.2003 samt de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 som konverterats till försäkringar med årlig ränta. Den totala avkastningen på försäkringar med årlig ränta består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Kapitaliseringsavtal, total avkastning på garanterat sparkapital 2017*
0,65 %*

*) Den totala avkastningen på kapitaliseringsavtal med garanterat sparkapital består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och eventuell tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Årliga räntör fastställda för 2018
Pensionförsäkringar 0,7 %    
Sparlivförsäkringar
0,4 %
Kapitaliseringsavtal
0,4 %

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.