13.10.2017

Uppgifter som samlas in från kunder 

Vi vill skydda våra kunder och hela samhället. Identifieringsuppgifter och andra personuppgifter som samlas in från kunder utgör grunden för en konfidentiell kundrelation samt hjälper oss att upptäcka eventuell kriminell verksamhet och om tjänster används på ett sätt som avviker från det sedvanliga. Kundidentifiering och kundkontroll är också viktiga element för att försäkringsbolaget ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. 

De identifieringsuppgifter och andra personuppgifter som samlats in från kunder kan användas för utredning, avslöjande och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom kan uppgifterna lämnas ut till myndigheter för att inleda utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att inleda utredning av sådana brott genom vilka den egendom eller vinning som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har fåtts.


10.4.2017 

Uppdrag i försäkringsavtal på skärtorsdagen  

Stopptiden för fondanknutna uppdrag i försäkringsavtal är 13.4.2017 undantagsvis kl. 11.00 (normalt kl. 14.00). Transaktionsdatumet för uppdrag som 13.4.2017 gjorts efter kl. 11.00 handläggs följande bankdag. Den avvikande stopptiden gäller både uppdrag som görs på kontoret och i nätbanken.

 

24.3.2017

Vi förbättrar nättjänsten för Försäkringar - serviceavbrott tisdagen den 28 mars kl. 9-10

Vi kommer att förbättra nättjänsten för Försäkringar, och därför kan avsnittet Försäkringar inte användas tisdagen den 28 mars kl. 9.00–10.00.

Under avbrottet är Nordeas pensions- och sparlivförsäkringar samt Capital-, Målspar- och Personskyddsavtal ur bruk.

Förbättringar i nättjänsten för Försäkringar

  • På sidan för uppgifter om avtalet visar vi i fortsättningen också en kostnads- och avkastningsprocent samt transaktioner under innevarande och de föregående två åren samt ett sammandrag under hela avtalstiden.
  • För pensionsförsäkringar kommer vi också att visa en förväntad avkastningsprocent på pensionsprognosen.

Vi beklagar eventuella besvär detta kan orsaka.


9.3.2017

Serviceavbrott i nättjänsten för försäkringar måndagen den 13 och tisdagen den 14 mars

Nordeas pensions- och sparlivförsäkringar samt avtalen om Nordea Capital, Nordea Målspar och Nordea Personskydd är tillfälligt ur bruk på grund av ett tekniskt serviceavbrott 

  • måndagen 13.3.2017 från och med kl. 20.00. Avbrottet väntas vara över senast kl. 24.00.
  • tisdagen 14.3.2017 från och med kl. 9.00. Avbrottet väntas vara en halvtimme.

Vi beklagar eventuella besvär avbrotten kan orsaka.

25.11.2016

Använd chatten i nätbanken när du ger uppdrag om deluttag 

Meddela oss via chatten i nätbanken om du vill göra ett deluttag från ditt avtal om Målspar, Capital eller sparlivförsäkring.

I chatten sköter du ditt ärende snabbare än genom att skicka ett uppdrag via kundposten i nätbanken. Under chatten säkerställer vi att alla uppgifter som behövs för deluttaget gås igenom, och vi förmedlar ditt uppdrag för handläggning med detsamma.


18.11.2016

Uppdragen bekräftas med kodappen i avsnittet Försäkringar

I avsnittet Försäkringar bekräftas uppdragen med en kodapp som laddas ned på mobila enheter. Om du ännu inte använder kodappen gör du klokt i att ladda ned appen. Ta del av kodappenÖppnas i nytt fönster och dess bruksanvisningar.

Kunden kan bekräfta uppdragen också genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa), mån–fre kl. 8–18 eller besöka Nordeas kontor. 

I avsnittet Försäkringar kan uppdragen inte bekräftas med kodkortet på papper.