Pinkod

Ett kort har alltid en pinkod som du kan välja själv eller låta banken välja för dig. I nätbanken kan du själv välja pinkoden för ditt nya kort eller ändra pinkoden för ditt befintliga kort. Det är lätt att komma ihåg en pinkod som du valt själv men se till att den inte är lätt att gissa.


Pinkod till ditt nya kort

Oberoende av om du ansöker om kort på kontoret, i nätbanken eller Nordea Kundtjänst, kan du välja pinkoden till ditt kort om du har personliga bankkoder. Alternativt får du en pinkod som banken skapat till ditt kort.

                                 

De nya leveranssätten för kortets pinkod underlättär vardagen och semestern 

Pinkoden för ditt nya kort eller en pinkod som du har glömt kan du nu kolla i nätbanken under Kort > Visa PIN-kod. Pinkoden kan också skickas per sms till din mobiltelefon. Du får pinkoden per sms eller post till din hemadress genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) eller besöka Nordeas kontor.

 

Det är snabbt och lätt att kolla pinkoden i nätbanken. Även pinkod som du beställt per sms kommer genast efter beställningen till det mobiltelefonnummer som du meddelat banken. Du kan titta på priserna på de olika leveranssätten för beställning av förnyad pinkod från kortens prislista.


Ändra pinkoden till ditt nuvarande kort

Välj fritt pinkoden till ditt nuvarande kort. Det är lätt att ändra pinkoden i nätbanken under Kort > Redigera och förnya kort. Samtidigt kan du ändra också andra kortegenskaper. I samband med ändringen förnyas ditt kort.