Stockmann MasterCard

30 dagarräntefri betalningstid 

Dra nytta av Stockmanns stamkundsförmåner och -erbjudanden varje månad

Stockmann MasterCard Egenskaper Priser Villkor Stockmann MasterCard

Stockmann MasterCard

Du får Stockmann MasterCard-kortet oberoende av hos vilken bank du är kund.
De bästa förmånerna får du om du betalar alla inköp med Stockmann MasterCard-kortet

 • Ingen öppnings- eller årsavgift
 • Du kan välja en kreditlimit mellan 500 och 10 000 euro (Stockmann First-kunder upp till 25 000 euro).
 • Utöver förmånerna med MasterCard-kortet får du också alla Stockmanns stamkundsförmåner.
 • Med Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap.
Egenskaper

Presentation

Stockmann MasterCard är ett kreditkort, och du kan också ansluta debitfunktionen till det. Med kortets kreditlimit betalar du också större inköp och den ger flexibilitet i oväntade situationer.

 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla inköp med kreditkortet.
 • Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du betalar ränta endast på den summa* av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 
 • Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (minimiamorteringsprocenten) när du fyller i kortansökan.
 • Du kan välja två betalningsfria månader per kalenderår.
 • Du kan ansluta önskat antal parallellkort till kreditkortet för alla familjemedlemmar som fyllt 15.
 • Du kan följa upp dina kreditkortstransaktioner behändigt i nätbanken. Om du inte har Nordeas bankkoder kan du följa upp transaktionerna i eTjänsten. Du kan också kontrollera t.ex. disponibelt belopp på kortet, ändra kortkreditens egenskaper och överföra pengar från kortkrediten till bankkontot.
 •  I mobilbanken ser du  egenskaper och disponibla medel på ditt kort. Du kan också överföra pengar från din kortkredit till ditt bankkonto. Du kan begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort samt kortanvändning på internet.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.
 • Kortkostnaderna finns på fliken Priset.
 • Med Stockmann MasterCard-kortet betalar du överallt. 
 • Du kan betala inköp med kreditkort i Finland och utomlands, i över 200 länder och på cirka 30 miljoner inköpsställen. Du kan också ta ut kontanter överallt i världen. Med Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap.  Debiteringen sker alltid från kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, oberoende om ditt kort är ett kombikort eller bara ett kreditkort. Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 30 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.
 • Då du ansluter debitfunktion till kortet kan du göra inköp och kontantuttag också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands. 
 • Du betalar också tryggt på internet. 

* Den effektiva räntan beräknad på en utnyttjad Stockmann MasterCard-kredit på 1 500 euro är 15,8 %. Vid beräkningen har man använt 3 mån. euriborränta (06/2016) och beaktat den månatliga kontoavgiften 3,50 euro. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 10 %. Kreditlimiten är 500-10 000 euro. Stockmann MasterCard gäller tills vidare. Nordea Finans Finland Ab är kreditgivare, Aleksis Kivis Gata 9, Helsingfors, 00020 NORDEA.

Förmåner

 • Ingen öppnings- eller årsavgift.
 • Som innehavare av Stockmann MasterCard får du alla förmåner i Stockmanns stamkundsprogram och de allmänna förmånerna i anslutning till MasterCard-kortet. Dessutom erbjuder Stockmann och MasterCard fasta och varierande förmåner i anslutning till kortet.
 • Alla inköp med Stockmann MasterCard-kortets betaltids- och kreditfunktion (credit) räknas i stamkundsprogrammet.
 • Inköp inom Stockmannkoncernen som debiteras ett bankkonto, det vill säga debit-inköp, räknas också med i stamkundsprogrammet.

Läs mer om Stockmann MasterCardÖppnas i nytt fönster (stockmann.fi)

Priser

Priser

Normalpriset på Stockmann MasterCard-kort 
Med årsavgiftPris
Stockmann MasterCard -kortti0,00 €
Parallellkort0,00 €
Normalpriset på Stockmann MasterCard-kort 
TilläggstjänsterPris
MasterCard-förfrågningar/i nätbanken/i mobilbanken och i eTjänsten/mån0,75 €
MasterCard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater1,00 €
Saldoförfrågan i automat0,40 €
Beställning av befintlig pinkod (leverans per post)
7,00 €
Beställning av befintlig pinkod (leverans per sms)5,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring10,00 €
Ändring av betalningsprogram/ändring17,00 €
Egen överföring från kortkredit2,00 € + 3 %
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomat2,00 € + 3 %
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön10,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €

Normalpriset på Stockmann MasterCard-kort 
Kontantuttag i Finland från bankkonto eller kortkreditPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

0,40 €

Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater2,00 € + 3 %
Normalpriset på Stockmann MasterCard-kort 
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

0,40 €

Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige 2,00 € + 3 %
Kontantuttag i euro med MasterCard-kort på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Normalpriset på Stockmann MasterCard-kort 
KontoskötselavgiftPris
Kontoskötselavgift/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.3,50 €
Villkor