Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Lagreformen gällande konsumentskyddet som trädde i kraft 1.12.2010 förutsätter att kunden får (till påseende) de centrala uppgifter om krediten som gäller avtalet och konsumentens rättigheter på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation innan ett kreditavtal ingås.

För varje kortkredit finns en skild blankett. Blanketterna har gjorts upp med s.k. standardvärden där t.ex. den effektiva räntan har beräknats med ett (1) års återbetalningstid med antagandet att det utnyttjade kreditbeloppet är 1 500 euro.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation  
Nordea Gold MasterCard (Kreditgivare

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland)

Konsumentkreditinformation (pdf, 117 KB)Öppnas i nytt fönster
Nordea Gold MasterCard (Kreditgivare Nordea Finans Finland Ab)Konsumentkreditinformation (pdf, 203 KB)Öppnas i nytt fönster
Nordea Credit MasterCard (Kreditgivare Nordea Finans Finland Ab)Konsumentkreditinformation (pdf, 117 KB)Öppnas i nytt fönster 
Nordea Credit MasterCard (Kreditgivare

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland)

Konsumentkreditinformation (pdf, 203 KB)Öppnas i nytt fönster
Stockmann MasterCardKonsumentkreditinformation (pdf, 203 KB)Öppnas i nytt fönster 
Finnair Plus MasterCard KuluttajaluottotiedotKonsumentkreditinformation (pdf, 116 KB)Öppnas i nytt fönster
Liga MasterCardKonsumentkreditinformation (pdf, 202 KB)Öppnas i nytt fönster 
TUOHI MasterCardKonsumentkreditinformation (pdf, 202 KB)Öppnas i nytt fönster