Sms-tjänsten för Nordea MasterCard

Du som har Nordeas MasterCard Credit- eller Gold-kort kan få ett sms till din telefon för att bekräfta riktigheten av ett inköp med kortet. Kortet kan även spärras med sms i händelse av missbruk.

Svara på sms:et med bokstaven A eller B beroende på vilket alternativ i sms:et du väljer. Kortinnehavaren behöver inte vidta några åtgärder för att börja använda tjänsten.

Nets Oy skickar ett sms till det telefonnummer som finns i kundregistret. Om ditt telefonnummer ändras meddela det till kundtjänsten för Nordeakort på numret 09-6964 6011 mån–fre kl. 8–20.
Att svara på sms:et kostar lika mycket som ett vanligt sms.

Tjänsten gäller Nordea Credit- och Nordea Gold-kortkrediter som Nordea Bank AB (publ), filial i Finland beviljat.

Råd om kort

Woman in striped shirt by computer 

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Couple walking in the city 

Flera alternativ

Du kan ansöka om kort i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.