Om kortet förkommer

  • Meddela genast spärrtjänsten om ditt kort förkommer, blir stulet eller fastnar i en automat i utlandet.
  • Det är lättare att göra en anmälan om förkommet kort om du vet kortets nummer (sifferserie med 16 siffror).
  • Om ditt kort blivit stulet ska du också göra en polisanmälan.

Anmälan om förkomna kort 020 333, 24 h/dygn (lna/msa*)

  • Från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn)
  • Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Råd om kort

Woman in striped shirt by computer 

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Couple walking in the city 

Flera alternativ

Du kan ansöka om kort i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.