Om kortet förkommer

  • Meddela genast spärrtjänsten om ditt kort förkommer, blir stulet eller fastnar i en automat i utlandet.
  • Det är lättare att göra en anmälan om förkommet kort om du vet kortets nummer (sifferserie med 16 siffror).
  • Om ditt kort blivit stulet ska du också göra en polisanmälan.

Anmälan om förkomna kort 020 333, 24 h/dygn (lna/msa*)

  • Från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn)
  • Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.