Nordea Gold

30 dagar räntefri betalningstid

Kreditlimiten för Nordea Gold-kortet täcker också större inköp. I kortet ingår Produktskydd och en fortlöpande reseförsäkring för utlandsresor.

Nordea Gold Egenskaper Priser Villkor Nordea Gold

Gör också större inköp med Nordea Gold 

 • Du kan välja en kreditlimit mellan 2 000 och 10 000 euro (mellan 5 000 och 10 000 euro för kort som ansökts via netbanken)
 • Med Nordea Gold-kombikortets debitegenskap kan du också kontaktlöst betala inköp under 25 euro utan att knappa in pinkoden.
 • I kortet ingår en omfattande reseförsäkring för utlandsresor. Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst 75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna kortit-gold kuva-2017-186x120betalats med kortets kreditegenskap.
 • Du kan ansluta debitfunktionen till kortet.
 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid för dina inköp på kredit. Du betalar ränta endast på de inköp på krediten som kvarstår efter förfallodagen.
 • I kortet ingår även Produktskydd.
 • Du kan ansluta Plussa-egenskapen till ditt MasterCard-kort.

 

Egenskaper

Presentation

Nordea Gold är ett kreditkort, och du kan också ansluta debitfunktionen till det. Med kortets kreditlimit betalar du också större inköp och den ger flexibilitet i oväntade situationer.


 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla inköp med kreditkortet.
 • Du får varje månad en faktura över kreditkorttransaktionerna. Du betalar ränta endast på den summa* av krediten som kvarstår efter förfallodagen.
 • Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (minimiamorteringsprocenten) när du fyller i kortansökan.
 • Du kan välja två betalningsfria månader per kalenderår
 • Nordea Gold-kombikort har en funktion för kontaktlös betalning. Med funktionen kan du snabbt och enkelt betala inköp under 25 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. De kontaktlösa betalningarna tas alltid ut från kortets debitsida (bankkontot).
 • Du kan ansluta önskat antal parallellkort till kreditkortet för dina familjemedlemmar.
 • Du kan följa upp kreditkorttransaktionerna behändigt via nätbanken.
 • I nätbanken ser du också de disponibla medlen på kortet och fakturauppgifterna. Du kan också överföra pengar från kortkrediten till ditt bankkonto.
 • I mobilbanken ser du  egenskaper och disponibla medel på ditt kort. Du kan också överföra pengar från din kortkredit till ditt bankkonto. Du kan begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort samt kortanvändning på internet.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.
 • Kortkostnaderna finns på fliken Priser.

Nordea Gold-kortet ger mer fördelar

 • Då du är Nyckelkund hos Nordea får du Nordea Gold utan månads- eller årsavgift.
 • I kortet ingår en fortlöpande reseförsäkring för utlandsresor, Produktskyddsförsäkring och kriskontantservice.
 • Du kan välja en bild till kortet bland dina egna bilder eller Nordeas bildgalleri.
 • Du kan ansluta Plussa-egenskapen till ditt MasterCard-kort.

Kreditkortet kan användas överallt

 • Du kan betala inköp med kreditkort i Finland och utomlands, i över 200 länder och på cirka 30 miljoner inköpsställen.
 • Du kan ta ut kontanter överallt i världen i kontantautomater med MasterCard-symbolen.
 • Då du ansluter debitfunktion till kortet kan du göra inköp och kontantuttag också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands. 
 • Registrera kort för nätbetlaningar för att handla på internet.

Läs mer i kortinnehavarens guide (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster


* Den effektiva räntan för en utnyttjad Nordea Gold-kredit på 1500 euro är 11,3 % (12/2017) för Nyckelkunder. Räntan på krediten är 3 månaders euribor + 7,5 %. I kalkylen har kontoavgiften beaktats. Nyckelkunder betalar ingen års- och månadsavgift för huvudkortet.Kontoförvaltningsavgiften är 2,50 euro/mån för kreditsaldo. De effektiva räntorna för andra kundgrupper ser du under Kortvillkor/Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Kreditlimiten för Nordea Gold-kortet är minst 5 000 euro och högst 10 000 euro. Krediten gäller tills vidare. Det totalbelopp som ska betalas beror på den utnyttjade krediten, de avtalade återbetalningsraterna och kreditavtalets längd. Kreditgivare är Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis Gata 9, Helsingfors, 00020 NORDEA eller Nordea Bank AB (publ), filial i Finland,Hamnbanegatan 5, Helsingfors, 00020 Nordea.

Kontaktlös betalning

Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 25 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med kortet kan du alltid också betala på vanligt sätt – även inköp på under 25 euro. Då matar du in kortet i betalterminalen och knappar in pinkoden.

Du kan betala kontaktlöst med debetegenskapen hos nya Nordea Credit-, Gold-, Premium-, Platinum- och Black-kombikort. Det är alltid bankkontot som debiteras med beloppet.

Med Finnair Plus- och Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap. Debiteringen sker alltid från kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, oberoende om ditt kort är ett kombikort eller bara ett kreditkort.

Kontaktlös betalning med Nordea Electron- och Nordea Debit

Du kan betala kontaktlöst med Nordea Debit-kort eller det nya Nordea Electron-kortet. Det är alltid bankkontot som debiteras med beloppet. Med kort som har funktionen för kontaktlös betalning kan du alltid också betala på vanligt sätt – även mindre inköp. Då matar du in kortet i betalterminalen och slår in pinkoden.

Med Nordea Electron-kortet kan du betala inköp på under 25 euro kontaktlöst och täckningen reserveras på ditt bankkonto som vanligt.

Med Nordea Debit-kort är gränsen för kontaktlös betalning också 25 euro.

Hur betalar jag kontaktlöst med mitt kort?

När du för första gången betalar med ett kort med funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och slå in pinkoden. Funktionen för kontaktlös betalning med debetegenskapen aktiveras genom ett inköp som du betalar på debet och funktionen för kontaktlös betalning med kreditegenskapen med ett inköp på kredit (hos Finnair Plus Mastercard- och Stockmann Mastercard-kort har funktionen för kontaktlös betalning anslutits till kortets kreditegenskap). Därefter kan du börja betala mindre inköp kontaktlöst utan att slå in pinkoden.

 1. När kassan registrerar dina inköp och ber om betalning, för du ditt kort intill betalterminalen.
 2. Betalterminalen ger en ljud- och ljussignal om att betalningen har lyckats. Du behöver inte slå in pinkoden.
 3. Du får normalt kvitto på inköpen.

Tack vare kontaktlös betalning kan du betala smidigare, och obehöriga ser inte din pinkod. Större inköp ska fortsättningsvis betalas med kortets pinkod. Betalterminalen ber slumpmässigt om pinkoden även när du betalar kontaktlöst, vilket gör de kontaktlösa betalningarna trygga.

Produktsyddsförsäkring

Produktskyddsförsäkringen ger ett utmärkt tilläggsskydd för dina kortinköp när du köper produkter till ditt hem eller fritidshus som används inomhus och betalar hela beloppet med Nordeas kreditkort.

Enligt försäkringsvillkoren ersätter försäkringen varor som har skadats eller gått sönder. Inköpet ska kosta minst 100 euro och i sin helhet betalas med kortets kreditfunktion (credit). Läs omsorgsfullt igenom försäkringsvillkoren.

Produktskyddsförsäkringen är en värdefull försäkring som kompletterar din hemförsäkring och som är avgiftsfri för dig.

Läs mer om Produktsyddsförsäkring och villkor

Reseförsäkring

Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditegenskap.

Reseförsäkring gäller på utlandsresor upp till tre månader. Försäkrade är minst 16-åriga och högst 78-åriga innehavare av Nordeas MasterCard Gold-kort samt, i enlighet med vad konstateras i försäkringsvillkoren, familjemedlemmar som är med på resan.

Läs mer om reseförsäkringen och villkor

Du behöver inte längre ha flera kort i din plånbok. Tack vare Plussa-egenskapen kan du med ett och samma kort betala smidigt och dra nytta av Plussa-stamkundsförmånerna. Du kan ansluta Plussa-egenskapen också till Mastercard-kort med bild.

Hur får jag ett kort med Plussa-egenskap?

Du kan ansöka om kort med Plussa-egenskap eller ansluta den till ett existerande kort om du har ett Plussa-stamkundsnummer. Du får Plussa-egenskapen till kortet

 • i Nordeas nätbank
 • på vårt närmaste kontor
 • i kundtjänsten på numret 0200 5000

Det nya Plussa-numret finns på betalkortets baksida. Plussa-poäng styrs till samma poängkonto som tidigare även om stamkundsnumret på kortet ändras.

För förnyandet av kortet debiteras en avgift enligt prislistan. 

Läs mer om Plussa-stamkundsprogrammet och dina förmåner www.plussa.comÖppnas i nytt fönster

My Money-bildkort

Du kan själv designa ditt kort. Pröva olika layoutalternativ på MyMoney-kortets presentationssida. På presentationssidan kan du prova dina egna digibilder eller välja bilder från bildgalleriet till kortunderlaget, utan att behöva beställa ett kort. 

MyMoney-kortets presentationssidaÖppnas i nytt fönster

Beställ MyMoney-bildkort så här

Om du har Nordeas bankkoder kan du lägga till en bild på ditt nuvarande kort behändigt i nätbanken. Beställ ett självdesignat kort i punkten Kort > Bild till kortet. Välj bild till ett nytt kort i samband med kortansökan.

Man kan välja bild till följande kort: Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Electron och Nordea Debit. Priset på ett MyMoney-kort är 12 euro/kortbeställning. Priset debiteras när ett nytt eller förnyat kort tillverkas.

Stöd en god sak med MyMoney-bildkortet

 • Genom att beställa ett kort med temat Ett rent Östersjön stöder du initiativet Ett rent Östersjön som drivs av John Nurminens Stiftelse.
 • Genom att beställa ett kort med Kvinnobankens logo stöder du den verksamhet som fonden Kvinnobanken vid stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp utövar.


För varje tillverkat kort donerar vi tre euro till förmån för antingen Ett rent Östersjön-projekten eller Kvinnobankens verksamhet beroende på vilken bild du valt.

Donera till projekten Ett Rent Östersjön eller Kvinnornas Bank med eSpargris.

Kriskontanter


Vad ska jag göra om kortet plötsligt förkommer eller blir stulet under resa? Nordeas tjänst för kriskontanter är avsedd för dessa överraskande situationer där du snabbt behöver kontanter.

Hur fungerar kriskontanter?

 • Kriskontanter kan användas om ditt Nordea Gold-kort har förkommit eller blivit stulet.
 • Kriskontanter beviljas inom ramen för ditt korts återstående kreditlimit, dock högst upp till 3000 USD
 • Kriskontanter kan tas ut på det lokala MasterCard-kontantuttagsstället, t.ex. lokal bank eller Western Union.
 • Kriskontanter beviljas normalt inom 24 timmar.
 • För kriskontanterna tas ut normal avgift för kontantuttag.
 • Kriskontanterna som tagits ut och kostnaderna läggs till din följande faktura.

Vad gör jag när jag behöver kriskontanter?

Ring Help Line-numret +3589 696 4696 (24 h) när du behöver kriskontanter.

Priser

Priser för Nyckelkunder

Priset på Nordea Gold-kort för Nyckelkunder
Med årsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort0,00 €
Parallellkort24,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Nyckelkunder
Med månadsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort0,00 €
Parallellkort2,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Nyckelkunder
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet / kort

12,00 €
MasterCard-förfrågan i nätbanken eller mobilbanken/mån0,75 €
MasterCard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater1,00 €
Saldoförfrågan i automat0,40 €
Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*7,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per sms)*

* Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

5,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring10,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring10,00 €
Egen överföring från kortkredit2,00 € + 3 %
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomat2,00 € + 3 %
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön10,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Nyckelkunder
Kontantuttag i Finland från bankkonto eller kortkreditPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater2,00 € + 3 %
Priset på Nordea Gold-kort för Nyckelkunder
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige 2,00 € + 3 %
Kontantuttag i euro med MasterCard-kort på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Nyckelkunder
KontoskötselavgiftPris
Kontoskötselavgift/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.2,50 €
Priset på Nordea Gold-kort för Stamkunder 
Med årsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort56,00 €
Parallellkort24,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Stamkunder 
Med månadsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort4,70 €
Parallellkort2,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Stamkunder 
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet / kort

12,00 €
MasterCard-förfrågan i nätbanken eller mobilbanken/mån0,75 €
MasterCard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater1,00 €
Saldoförfrågan i automat0,40 €
Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*7,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per sms)*

* Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

5,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring10,00 €
Ändring av betalningsprogram/ändring10,00 €
Egen överföring från kortkredit2,00 € + 3 %
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomat2,00 € + 3 %
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön10,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Stamkunder 
Kontantuttag i Finland från bankkonto eller kortkreditPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater2,00 € + 3 %
Priset på Nordea Gold-kort för Stamkunder 
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige,1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige  2,00 € + 3 %
Kontantuttag i euro med MasterCard-kort på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Stamkunder 
KontoskötselavgiftPris
Kontoskötselavgift/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.2,50 €
Priset på Nordea Gold-kort för Check-in kunder 
Med årsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort56,00 €
Parallellkort24,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Check-in kunder 
Med månadsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort4,70 €
Parallellkort2,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Check-in kunder 
TilläggstjänsterPris
Bildkort, nytt eller förnyat

- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €
MasterCard-förfrågan i nätbanken eller mobilbanken/mån0,75 €
MasterCard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater1,00 €
Saldoförfrågan i automat0,40 €
Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*7,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort, (leverans per sms)*

* Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

5,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring10,00 €
Ändring av betalningsprogram/ändring10,00 €
Egen överföring från kortkredit2,00 € + 3 %
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomat2,00 € + 3 %
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön10,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Check-in kunder 
Kontantuttag i Finland från bankkonto eller kortkreditPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad


0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater2,00 € + 3 %
Priset på Nordea Gold-kort för Check-in kunder 
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige  2,00 € + 3 %
Kontantuttag i euro med MasterCard-kort på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Priset på Nordea Gold-kort för Check-in kunder 
KontoskötselavgiftPris
Kontoskötselavgift/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.2,50 €
Normalpriset på Nordea Gold-kort 
Med årsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort75,00 €
Parallellkort24,00 €
Normalpriset på Nordea Gold-kort
Med månadsavgift
Pris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort6,25 €
Parallellkort2,00 €
Normalpriset på Nordea Gold-kort
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet / kort

12,00 €
MasterCard-förfrågan i nätbanken eller mobilbanken/mån0,75 €
MasterCard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater1,00 €
Saldoförfrågan i automat0,40 €
Beställning av nytt kodnummer på kontoret (leverans per post)*7,00 €

Beställning av nytt kodnummer via nätbanken (leverans per sms)*

*Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

5,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring10,00 €
Ändring av betalningsprogram/ändring10,00 €
Egen överföring från kortkredit2,00 € + 3 %
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomat2,00 € + 3 %
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön10,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Normalpriset på Nordea Gold-kort
Kontantuttag i Finland från bankkonto eller kortkredit Pris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

0,00 €
Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater2,00 € + 3 %
Normalpriset på Nordea Gold-kort
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige  2,00 € + 3 %
Kontantuttag i euro med MasterCard-kort på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Normalpriset på Nordea Gold-kort
KontoskötselavgiftPris
Kontoskötselavgift/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.2,50 €
Villkor

Allmänna kortvillkor (pdf, 115 KB)Öppnas i nytt fönster

Villkor för kreditkonto för Nordea kort (pdf, 65 KB)Öppnas i nytt fönster (Nordea Bank AB (publ), filial i Finland)

Villkor för MasterCard-kreditlimit (pdf, 43 KB)Öppnas i nytt fönster (Kreditgivare Nordea Finans Ab) 

Försäkringsvillkor för Produktskydd 1/2018 (pdf, 87 KB)Öppnas i nytt fönster  Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare. Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget Tryg Forsikringer A/S). 

Reseförsäkringsvillkor för utlandsresor 01/2018 (pdf, 321 KB)Öppnas i nytt fönster (Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare. Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget Tryg Forsikringer A/S).

Försäkringsvillkor för Produktskydd (pdf, 51 KB)Öppnas i nytt fönster (Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare. Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited, filial i Finland).

Reseförsäkringsvillkor för utlandsresor (pdf, 221 KB)Öppnas i nytt fönster (Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare. Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited, filial i Finland).

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation