Nordea Electron

Avgiftsfritt

för personer under 18 år 

När du använder Nordea Electron har du alltid realtidsinformation om din penningsituation eftersom täckning för inköp och kontantuttag reserveras på ditt bankkonto. Kortet kan även användas för att betala inköp utomlands.

Nordea Electron Egenskaper Priser Villkor Nordea Electron

Nordea Electron – koll på penningsituationen

 • Täckning för inköp och kontantuttag reserveras på ditt bankkonto.
 • Du tar ut kontanter avgiftsfritt i Otto.-automater i Finland. I utlandet kan du ta ut kontanter i kortit-electron-2017-186x120automater mer Visa-symbolen. Uttagsbeloppet och -avgiften debiteras ditt konto.
 • Nordea Electron är avgiftsfritt för Check-in kunder och ungdomar under 18 år
Egenskaper

Presentation

 • När du använder Nordea Electron-kort kontrolleras täckning på ditt konto alltid när du betalar inköp med kortet. Täckning reserveras för kontantuttag och inköp fram till dagen då kortbetalningen debiteras, dock högst 10 dygn.
 • När du ansöker om kort fastställs lämpliga dygnsspecifika uttags- och betalningsgränser. Gränserna kan ändras senare i nätbanken, på kontoret eller i vår kundtjänst.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.
 • Du kan också ansluta K-Plussa-egenskap till Nordea Electron-kortet.  
 • I Nordeas mobilbank kan du följa upp dina korttransaktioner samt begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort och kortanvändning på internet.

Shoppa på webben

Du kan handla på internet med Nordea Electron efter att ha registrerat kortet för nätbetalningar.

Läs mer om Nordea Electron från användarguide (pdf, 600 KB)

Reseförsäkring

Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditegenskap.

Nordeas Gold-kort omfattar en värdefull tilläggstjänst, utlandsreseförsäkring, som omfattar bl.a. följande viktiga försäkringsskydd:

 • resesjukdoms- och reseolycksfallsskydd inklusive sjuktransport
 • resegodsförsäkring
 • ersättning för väntetid, om resgodset eller flygen försenas
 • annulleringsskydd
 • ansvarsförsäkringsersättningar
 • reseavbrottsskydd samt
 • skydd vid försening från resan eller från fortsatt förbindelse.


Reseförsäkring gäller på utlandsresor upp till tre månader. Försäkrade är minst 16-åriga och högst 78-åriga innehavare av Nordeas MasterCard Gold-kort samt, i enlighet med vad konstateras i försäkringsvillkoren, familjemedlemmar som är med på resan.

Försäkringsvillkoren (pdf, 200 KB)

Skadeanmälan (pdf, 278 KB)

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finland), Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Om du reser till ett land där det behövs ett separat intyg över reseförsäkringen, kan du be om intyget via numret till kundtjänsten tfn 020 366 900, mån–fre kl. 9–21, lör kl. 10–16.

.

Nordea Electron-kortansökan för minderåriga

Om du är minderårig, dvs under 18 år, tag med åtminstone din ena föräldrar (intressebevakare) då du går till kontoret för att beställa kortet. Du måste då ha fullmakt av den andra intressebevakaren.

Intressebevakarna kan besluta om kortet skall postas hem till dig eller om du ensam får avhämta det på kontoret.

Samtycke/Fullmakt, Beställning och överlåtande av kort till dispositionsrättshavare (pdf, 968 KB)

Fullmakt till den andra intressebevakaren (pdf, 1 MB)

Du behöver inte längre ha flera kort i din plånbok. Tack vare K-Plussa-egenskapen kan du med ett och samma kort betala smidigt och dra nytta av K-Plussa-stamkundsförmånerna. Du kan ansluta K-Plussa-egenskapen också till MasterCard-kort med bild.

Hur får jag ett kort med K-Plussa-egenskap?

Du kan ansöka om kort med K-Plussa-egenskap eller ansluta den till ett existerande kort om du har ett K-Plussa-stamkundsnummer. Du får K-Plussa-egenskapen till kortet

 • i Nordeas nätbank
 • på vårt närmaste kontor
 • i kundtjänsten på numret 0200 5000

Det nya K-Plussa-numret finns på betalkortets baksida. K-Plussa-poäng styrs till samma poängkonto som tidigare även om stamkundsnumret på kortet ändras.

För förnyandet av kortet debiteras en avgift enligt prislistan. 

Läs mer om K-Plussa-stamkundsprogrammet och dina förmåner www.plussa.com

Priser

Priser

Normalpris, Stamkunder, Nyckelkunder

Normalpriset på Nordea Electron-kort
Med månadsavgiftPris

Nordea Electron -kort (för kunder under 18 år avgiftsfritt)

2,50 €
Normalpriset på Nordea Electron-kort
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €
Hittelön10,00 €

Beställning av befintligt pinkod för kort (leverans per sms)*

5,00 €

Beställning av befintligt pinkod för kort (leverans per post)*

*Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst
7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken
5,00 €

Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater

1,00 €

Saldoförfrågan i automat (för kunder under 18 år avgiftsfritt)

0,40 €

Expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Normalpriset på Nordea Electron-kort
Kontantuttag i Finland från bankkontoPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 € 

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad


0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Normalpriset på Nordea Electron-kort
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Electron-kort/st., 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Electron-kort/st., 5 eller fler uttag/månad0,40 €

Kontantuttag i euro på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen med Nordea Electron-kort/st.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €

Priser

Priset på Visa Electron-kort för Check-in kunder 
Med månadsavgiftPris

Nordea Electron -kort

0,00 €
Priset på Visa Electron-kort för Check-in kunder 
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €

Hittelön

10,00 €

 Beställning av befintligt pinkod för kort (leverans per sms)*

5,00 €

 Beställning av befintligt pinkod för kort (leverans per post)*

*Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken  5,00 €

Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater

1,00 €

Saldoförfrågan i automat

0,40 €

Expeditionsavgift för snabbleverans

10,00 € 

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid

10,00 € 

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden

0,00 € 

Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren

120,00 € 
Priset på Visa Electron-kort för Check-in kunder 
Kontantuttag i Finland från bankkontoPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 € 

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

0,40 €


Priset på Visa Electron-kort för Check-in kunder 
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Electron-kort/st., 1–4 uttag/månad

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige men Nordea Electron-kort/st., 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

0,40 €


Kontantuttag i euro med på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen med Nordea Electron-kort/st.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Villkor

Råd om kort

Woman in striped shirt by computer 

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Couple walking in the city 

Flera alternativ

Du kan ansöka om kort i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.