Nordea Debit

Under 28-åringar får kortet utan avgift*

Nordea Debit – behändigare än kontanter. Nordea Debit är ett kort för kontantuttag och betalning av inköp i Finland och utomlands. Med Nordea Debit kan du kontaktlöst betala inköp på under 25 euro utan att knappa in pinkoden.

Nordea Debit Egenskaper Priser Villkor Nordea Debit

Med kortet tar du ut kontanter och betalar inköp direkt från ditt bankkonto

 • Du kan betala med Nordea Debit på över 24 miljoner försäljnings- och serviceställen världen över.
 • Du tar ut kontanter avgiftsfritt i Otto.-automater i Finland. I utlandet kan du ta ut kontanter i kortit-debit-2017-186x120automater med Visa-symbolen. Uttagsbeloppet och -avgiften debiteras ditt konto.
 • Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.
 • *Nordea Debit är avgiftsfritt för Check-in kunder.
Egenskaper

Presentation

 • Nordea Debit är ett kort för kontantuttag och betalning av inköp på försäljningsställen försedda med Visa-symbolen i Finland och utomlands.
 • Med Nordea Debit kan du lätt och smidigt betala inköp på under 25 euro genom att visa betalkortet för betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden.
 • Inköpen debiteras alltid från det bankkonto som anslutits till kortet. Kortet saknar kreditfunktion.
 • Du kan handla på internet med Nordea Debit efter att ha registrerat kortet för nätbetalningar i nätbanken.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.
 • I Nordeas mobilbank kan du följa upp dina korttransaktioner samt begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort och kortanvändning på internet.

Läs mer om Nordea Debit från användarguide (pdf, 656 KB)Öppnas i nytt fönster

Kontaktlös betalning

Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 25 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med kortet kan du alltid också betala på vanligt sätt – även inköp på under 25 euro. Då matar du in kortet i betalterminalen och knappar in pinkoden.

Du kan betala kontaktlöst med debetegenskapen hos nya Nordea Credit-, Gold-, Premium-, Platinum- och Black-kombikort. Det är alltid bankkontot som debiteras med beloppet.

Med Finnair Plus- och Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap. Debiteringen sker alltid från kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, oberoende om ditt kort är ett kombikort eller bara ett kreditkort.

Kontaktlös betalning med Nordea Electron- och Nordea Debit

Du kan betala kontaktlöst med Nordea Debit-kort eller det nya Nordea Electron-kortet. Det är alltid bankkontot som debiteras med beloppet. Med kort som har funktionen för kontaktlös betalning kan du alltid också betala på vanligt sätt – även mindre inköp. Då matar du in kortet i betalterminalen och slår in pinkoden.

Med Nordea Electron-kortet kan du betala inköp på under 25 euro kontaktlöst och täckningen reserveras på ditt bankkonto som vanligt.

Med Nordea Debit-kort är gränsen för kontaktlös betalning också 25 euro.

Hur betalar jag kontaktlöst med mitt kort?

När du för första gången betalar med ett kort med funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och slå in pinkoden. Funktionen för kontaktlös betalning med debetegenskapen aktiveras genom ett inköp som du betalar på debet och funktionen för kontaktlös betalning med kreditegenskapen med ett inköp på kredit (hos Finnair Plus Mastercard- och Stockmann Mastercard-kort har funktionen för kontaktlös betalning anslutits till kortets kreditegenskap). Därefter kan du börja betala mindre inköp kontaktlöst utan att slå in pinkoden.

 1. När kassan registrerar dina inköp och ber om betalning, för du ditt kort intill betalterminalen.
 2. Betalterminalen ger en ljud- och ljussignal om att betalningen har lyckats. Du behöver inte slå in pinkoden.
 3. Du får normalt kvitto på inköpen.

Tack vare kontaktlös betalning kan du betala smidigare, och obehöriga ser inte din pinkod. Större inköp ska fortsättningsvis betalas med kortets pinkod. Betalterminalen ber slumpmässigt om pinkoden även när du betalar kontaktlöst, vilket gör de kontaktlösa betalningarna trygga.

Reseförsäkring

Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditegenskap.

Reseförsäkring gäller på utlandsresor upp till tre månader. Försäkrade är minst 16-åriga och högst 78-åriga innehavare av Nordeas MasterCard Gold-kort samt, i enlighet med vad konstateras i försäkringsvillkoren, familjemedlemmar som är med på resan.

Läs mer om reseförsäkringen och villkor

Nordea Debit för ungdomar

Du kan ansöka om Nordea Debit-kortet

 • utan föräldrarnas (intressebevakarnas) samtycke, om du har fyllt 16 och du har egna förvärvsinkomster för vilka du öppnat ett konto.
 • med föräldrarnas (intressebevakarnas) samtycke, om du är 16–17 år och studerar vid yrkeshögskola, universitet eller högskola.

Ansökan om kort med intressebevakare

Kom med minst den ena föräldern (intressebevakaren) till kontoret när du vill beställa kort. Av den andra föräldern krävs då en fullmakt.

När du fyller i kortansökan väljer dina föräldrar om kortet ska postas hem till dig eller om du ska komma efter det till kontoret.

Nordea Debit-ansökan för minderåriga (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Fullmakt till den andra intressebevakaren (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Priser

Priser

Normalpris, Stamkunder, Nyckelkunder

Normalpriset på Nordea Debit-kort 
Med månadsavgiftPris
Nordea Debit-kort2,00 €
Normalpriset på Nordea Debit-kort
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €
Hittelön10,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per sms)*

5,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*

* Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €

Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater

1,00 €

Saldoförfrågan i automat (avgiftsfri för minderåriga)

0,40 €

Expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Normalpriset på Nordea Debit-kort
Kontantuttag i Finland från bankkontoPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad


0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Normalpriset på Nordea Debit-kort
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st., 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i euro på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen med Nordea Debit-kort/st.
2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella MasterCard- och Visa Electron-kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.


2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €

Priser

Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder 
Med månadsavgiftPris
Nordea Debit -kort0,00 €
Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €
Hittelön10,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per sms)*

5,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*

*Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken 5,00 €

Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater

1,00 €

Saldoförfrågan i automat (avgiftsfri för minderåriga)

0,40 €

Expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder
Kontantuttag i Finland från bankkontoPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 € 

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad


0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st., 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st., 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i euro på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen med Nordea Debit-kort/st.
2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella MasterCard- och Nordea Debit-kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.


2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Villkor