Nordea Debit

Under 28-åringar får kortet utan avgift*

Nordea Debit – behändigare än kontanter. Nordea Debit är ett kort för kontantuttag och betalning av inköp i Finland och utomlands. Med Nordea Debit kan du kontaktlöst betala inköp på under 25 euro utan att knappa in pinkoden.

Nordea Debit Egenskaper Priser Villkor Nordea Debit

Med kortet tar du ut kontanter och betalar inköp direkt från ditt bankkonto

 • Du kan betala med Nordea Debit på över 24 miljoner försäljnings- och serviceställen världen över.
 • Du tar ut kontanter avgiftsfritt i Otto.-automater i Finland. I utlandet kan du ta ut kontanter i kortit-debit-2017-186x120automater med Visa-symbolen. Uttagsbeloppet och -avgiften debiteras ditt konto.
 • Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.
 • *Nordea Debit är avgiftsfritt för Check-in kunder.
Egenskaper

Presentation

 • Nordea Debit är ett kort för kontantuttag och betalning av inköp på försäljningsställen försedda med Visa-symbolen i Finland och utomlands.
 • Med Nordea Debit kan du lätt och smidigt betala inköp på under 25 euro genom att visa betalkortet för betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden.
 • Inköpen debiteras alltid från det bankkonto som anslutits till kortet. Kortet saknar kreditfunktion.
 • Du kan handla på internet med Nordea Debit efter att ha registrerat kortet för nätbetalningar i nätbanken.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.
 • I Nordeas mobilbank kan du följa upp dina korttransaktioner samt begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort och kortanvändning på internet.

Läs mer om Nordea Debit från användarguide (pdf, 519 KB)

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning innebär att du kan betala inköp under 25 euro snabbt och enkelt genom att föra kortet intill betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in din pinkod.

Inköp över 25 euro betalar du fortsättningsvis genom att mata in kortet i chipbetalterminalen och knappa in din pinkod.

Kontaktlös betalning är möjlig i alla betalterminaler med symbolen för kontaktlös betalning som accepterar dessa betalningar.

Du kan också alltid betala på vanligt sätt genom att mata in kortet i betalterminalen och knappa in pinkoden.

Hur betalar jag kontaktlöst med mitt kort?

När du vill aktivera funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och knappa in pinkoden. Därefter kan du börja betala kontaktlöst utan att knappa in pinkoden förutsatt att inköpen är mindre än 25 euro.

 1. När kassan registrerat inköpet och ber dig betala dem ska du föra Nordea kortet intill betalterminalen.
 2. Betalterminalen ger en ljud- och ljussignal om betalningen lyckas. Du behöver inte knappa in pinkoden.
 3. Du får normalt kvitto för inköpen.

Reseförsäkring

Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditegenskap.

Nordeas Gold-kort omfattar en värdefull tilläggstjänst, utlandsreseförsäkring, som omfattar bl.a. följande viktiga försäkringsskydd:

 • resesjukdoms- och reseolycksfallsskydd inklusive sjuktransport
 • resegodsförsäkring
 • ersättning för väntetid, om resgodset eller flygen försenas
 • annulleringsskydd
 • ansvarsförsäkringsersättningar
 • reseavbrottsskydd samt
 • skydd vid försening från resan eller från fortsatt förbindelse.


Reseförsäkring gäller på utlandsresor upp till tre månader. Försäkrade är minst 16-åriga och högst 78-åriga innehavare av Nordeas MasterCard Gold-kort samt, i enlighet med vad konstateras i försäkringsvillkoren, familjemedlemmar som är med på resan.

Försäkringsvillkoren (pdf, 200 KB)Öppnas i nytt fönster

Skadeanmälan (pdf, 278 KB)Öppnas i nytt fönster

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finland), Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Om du reser till ett land där det behövs ett separat intyg över reseförsäkringen, kan du be om intyget via numret till kundtjänsten tfn 020 366 900, mån–fre kl. 9–21, lör kl. 10–16.

.

Nordea Debit för ungdomar

Du kan ansöka om Nordea Debit-kortet

 • utan föräldrarnas (intressebevakarnas) samtycke, om du har fyllt 16 och du har egna förvärvsinkomster för vilka du öppnat ett konto.
 • med föräldrarnas (intressebevakarnas) samtycke, om du är 16–17 år och studerar vid yrkeshögskola, universitet eller högskola.

Ansökan om kort med intressebevakare

Kom med minst den ena föräldern (intressebevakaren) till kontoret när du vill beställa kort. Av den andra föräldern krävs då en fullmakt.

När du fyller i kortansökan väljer dina föräldrar om kortet ska postas hem till dig eller om du ska komma efter det till kontoret.

Nordea Debit-ansökan för minderåriga (pdf, 1 MB)

Fullmakt till den andra intressebevakaren (pdf, 1 MB)

Priser

Priser

Normalpris, Stamkunder, Nyckelkunder

Normalpriset på Nordea Debit-kort 
Med månadsavgiftPris
Nordea Debit-kort2,00 €
Normalpriset på Nordea Debit-kort
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €
Hittelön10,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per sms)*

5,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*

* Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken5,00 €

Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater

1,00 €

Saldoförfrågan i automat (avgiftsfri för minderåriga)

0,40 €

Expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Normalpriset på Nordea Debit-kort
Kontantuttag i Finland från bankkontoPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad


0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Normalpriset på Nordea Debit-kort
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st., 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i euro på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen med Nordea Debit-kort/st.
2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella MasterCard- och Visa Electron-kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.


2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €

Priser

Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder 
Med månadsavgiftPris
Nordea Debit -kort0,00 €
Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder
TilläggstjänsterPris

Bildkort, nytt eller förnyat
- egen bild eller bild från bildgalleriet/kort

12,00 €
Hittelön10,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per sms)*

5,00 €

Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)*

*Kunden kan beställä pinkoden för sitt kort på Nordeas kontor eller genom att ringa Nordea Kundtjänst

7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken 5,00 €

Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater

1,00 €

Saldoförfrågan i automat (avgiftsfri för minderåriga)

0,40 €

Expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €

Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder
Kontantuttag i Finland från bankkontoPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 € 

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad


0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Priset på Nordea Debit-kort för Check-in kunder
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st., 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i de EU-länder som tillhör eurozonen och uttag i kronor i Sverige med Nordea Debit-kort/st., 5 eller fler uttag/månad0,40 €
Kontantuttag i euro på kontor i EU-länder som tillhör eurozonen med Nordea Debit-kort/st.
2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands internationella MasterCard- och Nordea Debit-kort på kontor och/eller automat i Danmark, Storbritannien, de nya länder som anslöt sig till EU 1.5.2004 samt i andra än EU-länderna.


2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater med Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands MasterCard-, Nordea/MasterCard Debit- eller Nordea Electron-kort i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €
Villkor

Råd om kort

Woman in striped shirt by computer 

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Couple walking in the city 

Flera alternativ

Du kan ansöka om kort i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.