MyMoney - Planera ditt eget kort

Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditegenskap.

Nordeas Gold-kort omfattar en värdefull tilläggstjänst, utlandsreseförsäkring, som omfattar bl.a. följande viktiga försäkringsskydd:

  • resesjukdoms- och reseolycksfallsskydd inklusive sjuktransport
  • resegodsförsäkring
  • ersättning för väntetid, om resgodset eller flygen försenas
  • annulleringsskydd
  • ansvarsförsäkringsersättningar
  • reseavbrottsskydd samt
  • skydd vid försening från resan eller från fortsatt förbindelse.


Reseförsäkring gäller på utlandsresor upp till tre månader. Försäkrade är minst 16-åriga och högst 78-åriga innehavare av Nordeas MasterCard Gold-kort samt, i enlighet med vad konstateras i försäkringsvillkoren, familjemedlemmar som är med på resan.

Försäkringsvillkoren (pdf, 200 KB)Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster

Skadeanmälan (pdf, 278 KB)Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finland), Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Om du reser till ett land där det behövs ett separat intyg över reseförsäkringen, kan du be om intyget via numret till kundtjänsten tfn 020 366 900, mån–fre kl. 9–21, lör kl. 10–16.