Kortreklamation

När kan jag be om utredning

Du kan lämna en begäran om utredning dvs. en kortreklamation till Nordea, om

 • du på kontoutdraget lägger märke till kortinköp och/eller automatuttag som du inte har gjort
 • kortinköp har debiterats två gånger
 • du inte har fått de varor eller tjänster som du köpt med kortet
 • du fått en bristfällig produkt.

Försök först reda ut saken med tjänsteleverantören

Försök alltid först reda ut ärendet med säljaren, om säljaren brutit mot avtalet:

 • t.ex. en transaktion har debiterats två gånger, 
 • du inte har fått de varor du beställt eller
 • varan inte motsvarar beställningen.

Tänk på att

 • En biluthyrningsfirma har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand.
 • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. Alla hotellbokningar över webben medför inte avbokningsrätt, och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.

Reklamera hos Nordea om du inte kan reda ut ärendet med säljaren. Bifoga en kopia av korrespondensen (t.ex. numret på avbokning) till reklamationen.

När du fyller i reklamationsblanketten

Om du inte uppnår samförstånd med företaget, fyll i blanketten Begäran om utredning/Reklamation (pdf, 1 MB). Sänd omedelbart blanketten till den angivna adressen när du upptäckt en transaktion på kontoutdraget som kräver utredning. Du kan även fylla i blanketten på kontoret.

För att vi ska kunna behandla din reklamation är det viktigt att vi får tillräckliga uppgifter om det som skett:

 • Fyll i blanketten omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om kortinnehavaren och hans eller hennes underskrift.
 • Gör en brottsanmälan personligen hos polisen, om ditt kort blir stulet eller föremål för missbruk. Polisen undersöker brottet utifrån din anmälan. Foga en kopia av brottsanmälan till reklamationen.
 • I punkten Tilläggsuppgifter kan du beskriva det inträffade mera detaljerat.
 • Foga kopior till blanketten av allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, kvitto eller eventuell brottsanmälan.
 • Ta en kopia av reklamationen och bilagorna också åt dig själv.

Läs Nordeas allmänna kortvillkor (pdf, 82 KB), i synnerhet punkt 3: Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar. Du får mer information i Nordea Kundtjänst.

Råd om kort

Woman in striped shirt by computer 

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Couple walking in the city 

Flera alternativ

Du kan ansöka om kort i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.