Kortförsäkringar

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018.

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Nordea Credit Nordea Gold Finnair Plus Mastercard TUOHI Mastercard Nordea Credit

I Nordea Credit ingår Produktskyddsförsäkring

Produktskyddsförsäkringen ger tilläggsskydd för inköp du gjort till hemmet eller fritidsbostaden. Produktskyddet ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren en produkt som skadas eller går sönder om produkten är värd minst 100 euro och du betalat den med kreditfunktionen (credit) på ditt Nordeakort. Produktskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar från och med inköpsdagen.

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018.

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.

Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare:

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finlandl). Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 020 366 900.

Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare:

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. 

Nordea Gold

I Nordea Gold ingår en reseförsäkring för utlandsresor och Produktskyddsförsäkring

 Reseförsäkring

  • Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst 75 % av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditfunktion.
  • Försäkringen gäller för kortinnehavare som är minst 16 och högst 78 år gamla och för medresande familjemedlemmar enligt försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller utlandsresor som varar upptill tre månader.

Produktskyddsförsäkring

  • Produktskyddsförsäkringen ger tilläggsskydd för inköp du gjort till hemmet eller fritidsbostaden. Produktskyddet ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren en produkt som skadas eller går sönder om produkten är värd minst 100 euro och du betalat den med kreditfunktionen (credit) på ditt Nordeakort. Produktskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar från och med inköpsdagen. 

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018.

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.

Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare:

Reseförsäkring

Produktskyddsförsäkring

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finlandl). Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 020 366 900.

Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare:

 Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. 

Reseförsäkring

Produktskyddsförsäkring

Du kan från och med december beställa försäkringsintyg per e-post från if.gyrt@ofni (på svenska, finska eller engelska). Kundtjänsten betjänar från och med 1.1.2018 på numret +358 800 935 55 (mån–fre kl. 8–16). Handläggningen av ett försäkringsintyg tar en vardag.

Finnair Plus Mastercard

Finnair Plus Mastercard-reseförsäkring och kontantuttagsskydd

Om du betalar hela din utlandsresa (100 %) med Finnair Plus Mastercard-kortets betaltids- eller kreditegenskap får du en reseförsäkring för både dig och medresande familjemedlemmar på köpet. Reseförsäkringen ger skydd bland annat vid sjukdom, olycksfall och förlust av resgods under resa.

Kortet omfattar även en tilläggsförsäkring i form av kontantuttagsskydd. Skyddet ersätter kontanter som du tagit ut från Mastercard-kreditkontot upp till 850 euro om pengarna stjäls inom 24 timmar från uttaget.

Fördelar: 

  • Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall ersätter försäkringen till exempel ett ambulansflyg från utlandet till Finland. 
  • Försäkringsbeloppet är högst 50 000 euro. 
  • Försäkringsbeloppet för vårdkostnader för sjukdom eller olycka under resa är högst 30 000 euro.
  • Resgodsersättningen är högst 840 euro (självrisk: 50 euro).

Ta noggrant del av försäkringsvillkoren och ersättningsbegränsningarna.

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018.

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.

Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare:

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finlandl). Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 020 366 900. www.aig.fi (Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster).

Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare:

 Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige.

 

Du kan från och med december beställa försäkringsintyg per e-post från if.gyrt@ofni (på svenska, finska eller engelska).Kundtjänsten betjänar från och med 1.1.2018 på numret +358 800 935 55 (mån–fre kl. 8–16).Handläggningen av ett försäkringsintyg tar en vardag.

 

TUOHI Mastercard

TUOHI Mastercard Prisskyddsförsäkring

I TUOHI Mastercard-kortet ingår automatiskt en avgiftsfri Prisskyddsförsäkring som i enlighet med försäkringsvillkoren garanterar marknadens billigaste priser på de inköp som kunden i fortsättningen gör med kortet. 

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.

Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare:

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finlandl). Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 020 366 900. www.aig.fi (Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster).

Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare:

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige.