Kortförsäkringar

Produktskydd Reseförsäkring Kriskontanter Produktskydd

Produktskydd

Produktskyddsförsäkringen ger tilläggsskydd för dina kortinköp när du köper produkter till ditt hem eller fritidshus som används inomhus och betalar hela beloppet med Nordeas kreditkort. Enligt försäkringsvillkoren ersätter försäkringen varor som har skadats eller gått sönder. Inköpet ska kosta minst 100 euro och i sin helhet betalas med kortets kreditfunktion (credit).

Försäkringsvillkoren (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster 

Skadeanmälan (pdf, 83 KB)Öppnas i nytt fönster

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finland). Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 020 366 900.

Reseförsäkring

Reseförsäkring

Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna betalats med kortets kreditegenskap.

Nordeas Gold-kort omfattar en värdefull tilläggstjänst, utlandsreseförsäkring, som omfattar bl.a. följande viktiga försäkringsskydd:

 • resesjukdoms- och reseolycksfallsskydd inklusive sjuktransport
 • resegodsförsäkring
 • ersättning för väntetid, om resgodset eller flygen försenas
 • annulleringsskydd
 • ansvarsförsäkringsersättningar
 • reseavbrottsskydd samt
 • skydd vid försening från resan eller från fortsatt förbindelse.


Reseförsäkring gäller på utlandsresor upp till tre månader. Försäkrade är minst 16-åriga och högst 78-åriga innehavare av Nordeas MasterCard Gold-kort samt, i enlighet med vad konstateras i försäkringsvillkoren, familjemedlemmar som är med på resan.

Försäkringsvillkoren (pdf, 200 KB)Öppnas i nytt fönster

Skadeanmälan (pdf, 278 KB)Öppnas i nytt fönster

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finland), Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Om du reser till ett land där det behövs ett separat intyg över reseförsäkringen, kan du be om intyget via numret till kundtjänsten tfn 020 366 900, mån–fre kl. 9–21, lör kl. 10–16. 

Kriskontanter

Kriskontanter

Vad ska jag göra om kortet plötsligt förkommer eller blir stulet under resa? Nordeas tjänst för kriskontanter är avsedd för dessa överraskande situationer där du snabbt behöver kontanter.

Om ditt kort förkommer, ring omedelbart till spärrtjänsten (+358 20 333, 24/7). Berätta under samtalet om du behöver kriskontanter.

Hur fungerar kriskontanter?

 • Kriskontanter kan användas om ditt Nordea Gold-kort har förkommit eller blivit stulet.
 • Kriskontanter beviljas inom ramen för ditt korts återstående kreditlimit, dock högst upp till 3000 USD
 • Kriskontanter kan tas ut på det lokala MasterCard-kontantuttagsstället, t.ex. lokal bank eller Western Union.
 • Kriskontanter beviljas normalt inom 24 timmar.
 • För kriskontanterna tas ut normal avgift för kontantuttag.
 • Kriskontanterna som tagits ut och kostnaderna läggs till din följande faktura.

Vad gör jag när jag behöver kriskontanter?

Ring Help Line-numret +3589 696 4696 (24 h) när du behöver kriskontanter.