Credit eller debit?

När du betalar med debit-kort debiteras ditt konto med inköpet eller kontantuttaget.

När du har ett kombikort kan du välja att betala inköpen eller ta ut kontanter antingen från kortkrediten (credit) eller direkt från ditt bankkonto (debit).

Debit- och kombikortet (credit/debit) kan användas både i Finland och utomlands.

Betalningar i Finland och utomlands

Kombikortet (credit/debit) är gångbart i butiker med Visa- eller MasterCard-symbolen. Med Visa Electron kan du betala i butiker med Visa Electron-symbolen.

Du kan välja om du betalar dina inköp från kortkrediten (credit) eller direkt från ditt bankkonto (debit). Utomlands är detta möjligt då betalningen godkänns med pinkod i en chipterminal. Om betalningen inte görs i en chipterminal debiteras inköp i utlandet från kortkrediten.

Så här betalar du i en betalterminal

  • mata in kortet i chipkortläsaren,
  • välj betalningssätt (credit/debit),
  • kontrollera inköpets slutsumma och
  • godkänn betalningen med din pinkod och tryck OK/Enter. Pinkoden ersätter din underskrift.

Kontantuttag i Finland och utomlands

Med kombikort (credit/debit) tar du ut kontanter i automat från kortkrediten eller bankkontot både i Finland och utomlands.

Tjänsterna i kontantautomaterna kan variera, speciellt utomlands. Automaten erbjuder dig de tillgängliga alternativen. Det är också möjligt att ta ut kontanter från kortkrediten eller bankkontot på kontor med Visa- eller MasterCard-symbolen utomlands.

Internetköp

Du kan också handla med kort på internet. Har du ett kombikort (credit/debit) kan du välja om du betalar dina inköp med kortkrediten eller direkt från ditt bankkonto. Kombikortets debitkortnummer och tresiffriga CVC2/CVV2-säkerhetskod finns på kortets baksida.

Du måste registrera kortet för nätbetalningar för att kunna handla med det på internet.