Valutakonto

Avistavalutakontot fungerar som ett vanligt bankkonto. Du kan när som helst ta ut medel i euro från kontot och du får ett kontoutdrag över transaktionerna på kontot.

Valutakonto Egenskaper Priser Villkor Valutakonto

Dina fördelar

  • Du slipper växla valutan till euro när du gör betalningar utanför eurozonen. Det skyddar dig mot kursrisk.
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin.
Egenskaper

Kursrisk

En enskild valutaplacering är alltid behäftad med kursrisk.

Om valutakursen på förfallodagen har sjunkit jämfört med den dag då insättningen gjordes, uppstår valutakursförlust, och på motsvarande sätt får du valutakursvinst om kursen har gått upp.

Du ansvarar själv för eventuella kursförluster.

Beskattning

Banken tar ut källskatt på ränteinkomst på den depositionsränta som betalas på kontot.

Eventuell valutakursvinst är skattepliktig kapitalinkomst. Vinsten realiseras först när utlandsvalutan växlas mot euro.
Privatkunders valutakursvinster är skattefria upp till högst 500 euro. Kunden deklarerar kursvinsten i sin skattedeklaration.

Valutakursförluster är inte avdragsgilla i beskattningen.

Priser

Räntan på valutakonto
Depositionsränta på valutakontot
0,00 %

Priset på transaktioner på valutakonto
Insättning på konto
Insättning på konto, i euro på eget konto i Nordea Bank Finland
0,00 €
Insättning på konto, i euro på annans konto i Nordea Bank Finland
6,00 €
Priset på uttag från konto
Uttag från konto, i euro från eget konto
0,00 €
Priset på kontoöverföring
Girering till eget konto i Nordea Bank Finland
0,00 €
Girering i valuta till annans konto i Nordea Bank Finland via kontoren.
5,00 €
Girering i valuta till annans konto i Nordea Bank Finland via nätbanken.
4,00 €
Girering med bankkoder som personlig service
5,00 €
Villkor

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.