Valutacheck

Vad är skillnaden mellan en bankcheck och en privat check?

En bankcheck är en check som banken utställt och officiellt undertecknat. Förutom utställarbanken nämns även betalande bank.

En privat check är en check som utställts och undertecknats av en privatperson eller ett företag för debitering på eget konto. Checken undertecknas då av en privatperson eller med företagets namn och underskrifter. En privat check kan endast lösas in om det finns täckning på utställarens (kontoinnehavarens) konto. Privata checkar sänds till en utländsk bank för inkassering och först därefter blir det klart om det finns täckning på kontot.

Check som betalningsinstrument

  • baserar sig på ett avtal mellan köparen och säljaren
  • är riskfylld, osäker och omodern
  • är alltid det dyraste betalningssättet för mottagaren
  • kan sakna täckning och/eller vara preskriberad.

Det lönar sig inte att ta emot en check som betalning av okända personer eller företag. I och med att användningen av checkar minskat har checkbedrägerierna och förfalskningarna blivit vanligare. 

Kreditering av check på konto

Nordea löser in bankcheckar och privata checkar endast av sina kontokunder. Checkarna tas emot för inkasso. För de checkar som hanteras som inkasso bokas medlen in på kundens konto först när checkens täckning har fåtts in från utlandet. Detta kan ta flera veckor.

Aktuellt Alla produkter Aktuellt

eSpargris

Lätt och behändigt att spara i eSpargris

Utan att du lägger märke till det sparar du mindre summor på samma gång som du betalar inköp med kortet.

Brukskonto

Konto för skötsel av dagliga penningärenden

Styr lön, pension, barnbidrag eller andra regelbundna betalningar till Brukskontot och anslut de tjänster som passar dig bäst.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker

Du kan göra gireringar på många olika sätt: i nätbanken, betalautomat eller på kontoret.

Alla produkter

E-faktura

Ta emot dina fakturor elektroniskt direkt till nätbanken.

Användningen av e-fakturan är både miljövänlig och förmånlig eftersom den ingår i priset för nätbankskoderna.

E-betalning

Ett elektroniskt betalningssätt för inköp i nätbutiker där betalningen överförs direkt från köparen till säljaren

Du behöver bara dina bankkoder för att betala.

eSpargris

Lätt och behändigt att spara i eSpargris

Utan att du lägger märke till det sparar du mindre summor på samma gång som du betalar inköp med kortet.

Brukskonto

Konto för skötsel av dagliga penningärenden

Styr lön, pension, barnbidrag eller andra regelbundna betalningar till Brukskontot och anslut de tjänster som passar dig bäst.

Betalningsjänst

Betalningstjänst passar dig som inte vill använda självbetjäning för att betala räkningar.

Banken ser till att räkningarna betalas från ditt konto på förfallodagen.

SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering gör det möjligt att beställa och betala tjänster över gränserna inom Europa.

Avtalet kan du enkelt göra i nätbanken. Fullmakten ger du direkt till faktureraren.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker

Du kan göra gireringar på många olika sätt: i nätbanken, betalautomat eller på kontoret.

Valutabetalning

Du betalar valutabetalningar behändigt med bankkoderna.

Du sparar reda pengar då du betalar via nätbanken.

Valutakonto

Avistavalutakontot fungerar som ett vanligt bankkonto.

Du kan när som helst ta ut pengar från kontot och du får ett kontoutdrag över transaktionerna på det.

E-lön

E-lön är en elektronisk lönespecifikation, som du får till nätbanken.

Kolla med din arbetsgivare om du kan få lönespecifikationen elektroniskt och övergå till e-lön.

Konto för hyresgaranti

Då du hyr en bostadslägenhet lönar det sig att öppna ett konto i banken för hyresgarantin.

Vi öppnar ett FörmånsKonto för dig som konto för hyresgarantin. Du får bättre ränta på FörmånsKontot för den summa du deponerat som hyresgaranti än på ett Brukskonto.

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.