Valutabetalning

Du betalar valutabetalningar behändigt med bankkoderna. Du sparar reda pengar då du betalar via nätbanken.

Valutabetalning Bankernas serviceavgifter Ankommande betalning Priser Villkor Valutabetalning

En betalning som gjorts med bankkoder är en engångsbetalning och betalningsmottagaren måste ha ett konto i en utländsk eller finsk bank.

Efter att ha fyllt i betalningsunderlaget kontrollerar, godkänner och bekräftar du betalningen. Närmare anvisningar om hur du använder tjänsten hittar du under Hjälp i nätbanken.

Fördelar:

 • Du slipper fylla i en särskild uppdragsblankett och föra den till kontoret.
 • Du kan betala från ett konto i euro eller valuta.
 • Du kan välja mellan två olika typer av betalningar: betalningsorder och ilremissa.
 • Om du ofta betalar till samma mottagare kan du spara betalningens uppgifter som ett betalningsunderlag.
Bankernas serviceavgifter

Enligt lagen om betaltjänster får banken inte genomföra uppdrag med lagstridig avgiftsdebitering. Banken vidarebefordrar inte sådana betalningar, utan de avvisas. Våra kunder får respons på avvisade betalningar t.ex. elektroniskt eller via nätbanken.

Betalningar till EU- och EES-länder

Delade kostnader (SHA) är det enda tillåtna sättet att debitera avgifter då betalningsmottagarens bank finns i ett EU- eller EES-land.

Övriga avgifter

Avgående betalningar kan sändas så att

 • betalningsmottagaren får betalningen minus den egna bankens avgifter (delade kostnader, SHA) eller
 • betalningsmottagaren får hela betalningsbeloppet (alla kostnader från betalaren, OUR).

Delade kostnader är det vanligaste och alltid det förmånligaste sättet att debitera avgifter. Vi rekommenderar att man använder avgiftsdebiteringen delade kostnader om inte något annat har avtalats.

Ankommande betalning

Styrning av ankommande betalningar till Nordea

Med en betalningsorder får du snabbt medlen in på ditt konto i Nordea genom att meddela din utländska affärspartner din bankförbindelse enligt följande:

Styrning av ankommande betalningar till Nordea
Please instruct your bank to forward payment orders through:Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch BIC-code: NDEAFIHH
IBAN:(mottagarens kontonummer i IBAN-form i Nordea, Finland)
In favour of:(mottagarens namn och adress)

Medlen i en ankommande betalning gottskrivs alltid det meddelade IBAN-kontot. Uppge alltid för betalaren det kontots IBAN, på vilket medlen ska bokas. Om du till exempel vill ha medlen på ett USD-konto, meddela då betalaren ditt USD-kontonummer i IBAN-format.

Priser

Priset på avgående valutabetalningar för Nyckelkunder
Uppdrag som mottas på kontoretPris
Nordea Payment*14,00 €
Valutabetalningsorder och SWIFT-check14,00 €
Ilremissa
38,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
*Nordea Payment: Betalningsorder som kontodebitering till Nordeas utländska enheter i Nordea valutor (DKK, EUR, GBP, NOK, RUB, SEK, SGD och USD). Medlen står till mottagarens förfogande den första bankdagen som följer på den dag då betalningen sänts.
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren.

22,00 €
Valutabetalningar via nätbankenPris
Betalningsorder6,75 €
Ilremissa32,00 €

Valutagirering

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

4,00 €

Egen valutagirering

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

0,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren

22,00 €
Täckning för avgående betalningPris
När täckningen för en avgående betalning debiteras flera än ett konto, för varje kontodebitering dessutom.1,60 €
Avisering om att täckning saknas eller refusering av annat betalningsuppdragPris
Avisering per brev om att täckning saknas5,00 €
TilläggsavgiftPris
Tilläggsavgift debiteras då ett betalningsuppdrag med bristfälliga uppgifter har korrigerats i Nordea eller har förmedlats manuellt okorrigerat till mottagarbanken.10,00 €
Bekräftelse av en betalningsorder som skrivs ut på kundens begäranPris
st17,00 €
Kvitto som skrivs ut på kundens begäranPris
st1,00 €
Priset på ankommande valutabetalningar för Nyckelkunder
Ankommande betalningarPris
Nordea Payment och betalningsorder

6,75 €

 • undantag betalningar under 20 euro
0,00 €
 • för avisering per telefon dessutom
10,00 €
Inlösen av valutacheckPris
För checkar till ett motvärde på mindre än 51,00 euro25% av checkens belopp
Bankcheckar (betalare Nordea, Finland) minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,4 % av checkens belopp  
Övriga bankcheckar minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,6 % av checkens belopp
Privata checkar (kontoret löser in enligt eget gottfinnande) minst 15,00 €/st. utan övre gräns0,7 % av checkens belopp

Inlösen av valutacheck

När checkar tas som exportinkasso tillämpas prislistan för exportinkasso.

Om en utländsk checkbank tar ut kostnader tas de senare ut av kunden i tillägg till de ovannämnda kostnaderna för inlösen av check.

Valutadagen för kontokrediteringen bestäms utgående från inlösen av checken enligt följande:

 • En check som utställts för att betalas av Nordea, Finland bokförs på kontot enligt den valutadagspraxis som gäller för kontotypen och övriga checkar bokförs den femte bankdagen.
Returnering av valutacheckPris
När en utländsk bank returnerar en check uttas förutom den utlandska bankens kostnader.20,00 och årlig ränta från den dag kontot krediteras med checken till den dag då checken returneras 11%, minst 9,00
Priset på utredning eller förfrågan gällande betalning för Nyckelkunder
På uppdrag av kunden eller utländsk penninginrättning
Pris
Betalning som är under en månad gammal25,00 €
1-6 månader gammal betalning100,00 €
Annan av utredning eller förfrågan minst200,00 €

Om en utländsk penninginrättning uppbär kostnader för utredning, debiteras de utöver Nordeas utredningsavgifter av kunden i efterhand.

Om behovert av en utredning beror på Nordea, Finland, uppbärs ingen avgift.

Priset på avgående valutabetalningar för Stamkunder
Uppdrag som mottas på kontoretPris
Nordea Payment*14,00 €
Betalningsorder och SWIFT-check14,00 €
Ilremissa
38,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
*Nordea Payment: Betalningsorder som kontodebitering till Nordeas utländska enheter i Nordea valutor (DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, RUB, SEK, SGD och USD). Medlen står till mottagarens förfogande den första bankdagen som följer på den dag då betalningen sänts.
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren.

22,00 €
Valutabetalningar via nätbankenPris
Betalningsorder6,75 €
Ilremissa32,00 €

Valutagirering

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

4,00 €

Egen valutagirering

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

0,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren

22,00 €
Täckning för avgående betalningPris
När täckningen för en avgående betalning debiteras flera än ett konto, för varje kontodebitering dessutom.1,60 €
Avisering om att täckning saknas eller refusering av annat betalningsuppdragPris
Avisering per brev om att täckning saknas5,00 €
TilläggsavgiftPris
Tilläggsavgift debiteras då ett betalningsuppdrag med bristfälliga uppgifter har korrigerats i Nordea eller har förmedlats manuellt okorrigerat till mottagarbanken.10,00 €
Bekräftelse av en betalningsorder som skrivs ut på kundens begäranPris
st17,00 €
Kvitto som skrivs ut på kundens begäranPris
st1,00 €
Priset på ankommande valutabetalningar för Stamkunder
Ankommande betalningarPris
Nordea Payment och betalningsorder

6,75 €

 • undantag betalningar under 20 euro
0,00 €
 • för avisering per telefon dessutom
10,00 €
Inlösen av valutacheckPris
För checkar till ett motvärde på mindre än 51,00 euro25% shekin määrästä
Bankcheckar (betalare Nordea, Finland) minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,4 % sekin määrästä ;
Övriga bankcheckar minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,6 % sekin määrästä
Privata checkar (kontoret löser in enligt eget gottfinnande) minst 15,00 €/st. utan övre gräns0,7 % sekin määrästä

Inlösen av valutacheck

När checkar tas som exportinkasso tillämpas prislistan för exportinkasso.

Om en utländsk checkbank tar ut kostnader tas de senare ut av kunden i tillägg till de ovannämnda kostnaderna för inlösen av check.

Valutadagen för kontokrediteringen bestäms utgående från inlösen av checken enligt följande:

 • En check som utställts för att betalas av Nordea, Finland bokförs på kontot enligt den valutadagspraxis som gäller för kontotypen och övriga checkar bokförs den femte bankdagen.
Returnering av valutacheckPris
När en utländsk bank returnerar en check uttas förutom den utlandska bankens kostnader.20,00 och årlig ränta från den dag kontot krediteras med checken till den dag då checken returneras 11%, minst 9,00
Priset på utredning eller förfrågan gällande betalning för Stamkunder
På uppdrag av kunden eller utländsk penninginrättning
Pris
Betalning som är under en månad gammal25,00 €
1-6 månader gammal betalning100,00 €
Annan av utredning eller förfrågan minst200,00 €

Om en utländsk penninginrättning uppbär kostnader för utredning, debiteras de utöver Nordeas utredningsavgifter av kunden i efterhand.

Om behovert av en utredning beror på Nordea, Finland, uppbärs ingen avgift.

Priset på avgående valutabetalningar för Check-in kunder
Uppdrag som mottas på kontoretPris
Nordea Payment*14,00 €
Betalningsorder och SWIFT-check14,00 €
Ilremissa
38,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
*Nordea Payment: Betalningsorder som kontodebitering till Nordeas utländska enheter i Nordea valutor (DKK, EUR, GBP, NOK, RUB, SEK, SGD och USD). Medlen står till mottagarens förfogande den första bankdagen som följer på den dag då betalningen sänts.
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren.

22,00 €
Valutabetalningar via nätbankenPris
Betalningsorder6,75 €
Ilremissa32,00 €

Valutagirering

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

4,00 €

Egen valutagirering 

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

0,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren

22,00 €
Täckning för avgående betalningPris
När täckningen för en avgående betalning debiteras flera än ett konto, för varje kontodebitering dessutom.1,60 €
Avisering om att täckning saknas eller refusering av annat betalningsuppdragPris
Avisering per brev om att täckning saknas5,00 €
TilläggsavgiftPris
Tilläggsavgift debiteras då ett betalningsuppdrag med bristfälliga uppgifter har korrigerats i Nordea eller har förmedlats manuellt okorrigerat till mottagarbanken.10,00 €
Bekräftelse av en betalningsorder som skrivs ut på kundens begäranPris
st17,00 €
Kvitto som skrivs ut på kundens begäranPris
st1,00 €
Priset på ankommande valutabetalningar för Check-in kunder
Ankommande betalningarPris
Nordea Payment och betalningsorder

6,75 €

 • undantag betalningar under 20 euro
0,00 €
 • för avisering per telefon dessutom
10,00 €
Inlösen av valutacheckPris
För checkar till ett motvärde på mindre än 51,00 euro25% shekin määrästä
Bankcheckar (betalare Nordea, Finland) minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,4 % sekin määrästä  
Övriga bankcheckar minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,6 % sekin määrästä
Privata checkar (kontoret löser in enligt eget gottfinnande) minst 15,00 €/st. utan övre gräns0,7 % sekin määrästä

Inlösen av valutacheck

När checkar tas som exportinkasso tillämpas prislistan för exportinkasso.

Om en utländsk checkbank tar ut kostnader tas de senare ut av kunden i tillägg till de ovannämnda kostnaderna för inlösen av check.

Valutadagen för kontokrediteringen bestäms utgående från inlösen av checken enligt följande:

 • En check som utställts för att betalas av Nordea, Finland bokförs på kontot enligt den valutadagspraxis som gäller för kontotypen och övriga checkar bokförs den femte bankdagen.
Returnering av valutacheckPris
När en utländsk bank returnerar en check uttas förutom den utlandska bankens kostnader.20,00 och årlig ränta från den dag kontot krediteras med checken till den dag då checken returneras 11%, minst 9,00
Priset på utredning eller förfrågan gällande betalning för Check-in kunder
På uppdrag av kunden eller utländsk penninginrättning
Pris
Betalning som är under en månad gammal25,00 €
1-6 månader gammal betalning100,00 €
Annan av utredning eller förfrågan minst200,00 €

Om en utländsk penninginrättning uppbär kostnader för utredning, debiteras de utöver Nordeas utredningsavgifter av kunden i efterhand.

Om behovert av en utredning beror på Nordea, Finland, uppbärs ingen avgift.

Normalpriset på avgående valutabetalningar
Uppdrag som mottas på kontoretPris
Nordea Payment*14,00 €
Betalningsorder och SWIFT-check14,00 €
Ilremissa
38,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
*Nordea Payment: Betalningsorder som kontodebitering till Nordeas utländska enheter i Nordea valutor (DKK, EUR, GBP, NOK, RUB, SEK, SGD och USD). Medlen står till mottagarens förfogande den första bankdagen som följer på den dag då betalningen sänts.
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren.

22,00 €
Valutabetalningar via nätbankenPris
Betalningsorder6,75 €
Ilremissa32,00 €

Valutagirering

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

4,00 €

Egen valutagirering 

(valutagirering mellan konton i Nordea, Finland)

0,00 €
Tilläggsavgift10,00 €
Betalningsorder till fullt belopp (in full/OUR)Pris

Utöver punkterna ovan

Om korrespondentbankens verkliga kostnader överskrider den serviceavgift som kunden betalat, har banken rätt att i efterskott uppbära skillnaden mellan den erlagda summan, 22 euro och korrespondentbankens verkliga kostnader. Nordea garanterar att betalningen når fram till sitt fulla belopp endast till korrespondentbanken. Om korrespondentbanken förmedlar betalningen vidare kan det hända att förmedlarbanken/-bankerna avdrar sina egna kostnader från det belopp som betalas till mottagaren

22,00 €
Täckning för avgående betalningPris
När täckningen för en avgående betalning debiteras flera än ett konto, för varje kontodebitering dessutom.1,60 €
Avisering om att täckning saknas eller refusering av annat betalningsuppdragPris
Avisering per brev om att täckning saknas5,00 €
TilläggsavgiftPris
Tilläggsavgift debiteras då ett betalningsuppdrag med bristfälliga uppgifter har korrigerats i Nordea eller har förmedlats manuellt okorrigerat till mottagarbanken.10,00 €
Bekräftelse av en betalningsorder som skrivs ut på kundens begäranPris
st17,00 €
Kvitto som skrivs ut på kundens begäranPris
st1,00 €
Normalpriset på ankommande valutabetalningar
Ankommande betalningarPris
Nordea Payment och betalningsorder

6,75 €

 • undantag betalningar under 20 euro
0,00 €
 • för avisering per telefon dessutom
10,00 €
Inlösen av valutacheckPris
För checkar till ett motvärde på mindre än 51,00 euro25% shekin määrästä
Bankcheckar (betalare Nordea, Finland) minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,4 % sekin määrästä  
Övriga bankcheckar minst 15,00 €/st., dock högst 505,00 €/st.0,6 % sekin määrästä
Privata checkar (kontoret löser in enligt eget gottfinnande) minst 15,00 €/st. utan övre gräns0,7 % sekin määrästä

Inlösen av valutacheck

När checkar tas som exportinkasso tillämpas prislistan för exportinkasso.

Om en utländsk checkbank tar ut kostnader tas de senare ut av kunden i tillägg till de ovannämnda kostnaderna för inlösen av check.

Valutadagen för kontokrediteringen bestäms utgående från inlösen av checken enligt följande:

 • En check som utställts för att betalas av Nordea, Finland bokförs på kontot enligt den valutadagspraxis som gäller för kontotypen och övriga checkar bokförs den femte bankdagen.
Returnering av valutacheckPris
När en utländsk bank returnerar en check uttas förutom den utlandska bankens kostnader.20,00 och årlig ränta från den dag kontot krediteras med checken till den dag då checken returneras 11%, minst 9,00
Normalpriset på utredning eller förfrågan gällande betalning
På uppdrag av kunden eller utländsk penninginrättning
Pris
Betalning som är under en månad gammal25,00 €
1-6 månader gammal betalning100,00 €
Annan av utredning eller förfrågan minst200,00 €

Om en utländsk penninginrättning uppbär kostnader för utredning, debiteras de utöver Nordeas utredningsavgifter av kunden i efterhand.

Om behovert av en utredning beror på Nordea, Finland, uppbärs ingen avgift.

Villkor

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.