SEPA Ordlista Länkar SEPA

SEPA i Finland


SEPA har medfört ändringar för betalning av fakturor och löner, användning av kort, kortbetalningar och direktdebitering.

Girering

Den mest synliga ändringen har gällt kontonumrens format.

Kontonumren konverterades till det internationella IBAN-formatet genom att komplettera dem med en landskod i början och genom att ta fram nya kontrolltal för det nya formatet. På detta sätt kan kontonumren i alla länder kontrolleras enligt samma regler. På fakturablanketter krävs utöver kontonumret också kontobankens BIC, dvs. penninginstitutets internationella kod.

Kort

I och med SEPA har alla nationella betalkort slopats och ersatts med något annat kort i Nordeas korturval.

Den nationella direktdebiteringen

Direktdebitering har upphört i Finland. Som ersättande tjänst rekommenderas e-faktura.

Ordlista

SEPA - Ordlista
FörkortningFörklaring
BBAN

Basic Bank Account Number, kontonumrets nationella form

BICBank Identifier Code, bankens elektroniska adress med vilken banken identifieras i den internationella betalningsrörelsen. Samma som SWIFT-kod. 
B2CBank to Customer, från banken till kunden
C2BCustomer to Bank, från kunden till banken
EBAEuro Banking Association, en servicecentral (ACH (automated clearing house) som erbjuder clearing- och täckningsöverföringstjänster för betalningar mellan bankerna och som Nordea använder i SEPA-betalningar.
ECBEuropean Central Bank, Europeiska centralbanken
EMVEuropay Mastercard Visa-standard för nya chipbaserade betalkort i internationellt sambruk.
EPCEuropean Payments Council, de europeiska bankernas gemensamma beslutsfattande organ för europeiska betalningsrörelseärenden. Organ som utvecklar SEPA-standarder och -regler.
IBANInternational Bank Account Number,kontonumrets internationella form. Bildas av BBAN genom att komplettera det med en landkod och kontrollsiffror. Kunden får IBAN-numren för sina egna konton från sin egen bank. Betalningsmottagarens IBAN kommer i fortsättningen att ingå bl.a. i fakturor.
ISO 20022

En grupp av betalningsstandarder som en standardiseringsorganisation under FN utvecklat och upprätthåller. 

Standarder har utarbetats både för gireringar och direktdebiteringar. Därtill innehåller standarderna tillämpningsanvisningar för de meddelanden som kunden sänder till banken och som banken sänder till kunden samt för meddelanden mellan bankerna och meddelanden som krävs vid avvikande handläggning. 

PSDPayment Service Directive, ett direktiv gällande tjänster för betalningsrörelsen.
PE-ACHPan-European Automated Clearing House, ett clearingsystem för betalningsrörelsen mellan europeiska banker.
SEPASingle Euro Payment Area, det enhetliga eurobetalningsområdet som omfattar 28 EU-länder samt 3 EES-länder (Norge, Island, Liechtenstein) samt Monaco och Schweiz.
SEPA Credit TransferSEPA-girering, en girering inom SEPA-området som fyller de sameuropeiska reglerna och standarderna.
SEPA Debit CardEtt betalkort som fyller SEPA-standarderna och som fungerar på samma sätt inom hela SEPA-området.
SEPA Direct DebitSEPA-direktdebitering, en direktdebitering inom SEPA-området som fyller de sameuropeiska reglerna och standarderna.
UNIFI (ISO 20022) XMLSe ISO 20022
Web ServicesWeb Services är en dataöverföringsprocess som baserar sig på internationella standarder och som upprätthålls av organisationen W3C. Web Services är också en ny förbindelse- och skyddspraxis som används i bankernas Cash Management-tjänster (bl.a. SEPA Credit Transfer) och vars definitioner är tillgängliga på Finansbranschens Centralförbunds webbsidor. 
Länkar

Behöver du mer information om SEPA?

På denna sida finns länkar till nyttiga sidor med tilläggsuppgifter om SEPA. 

Finasbranchens CentralförbundÖppnas i nytt fönster

Europeiska CentralbankenÖppnas i nytt fönster (Du hittar bl.a. en broschyr som centralbanken har gjort)

EPC - European Payments CouncilÖppnas i nytt fönster 
(De europeiska bankernas gemensamma beslutsfattande organ i ärenden som gäller betalningsrörelse i hela Europa bl.a. SEPA-standarder och utveckling av reglerna)

Europeiska unionenÖppnas i nytt fönster

Europeiska kommissionen-PressmeddelandeÖppnas i nytt fönster

Europeiska komisionen-FAQÖppnas i nytt fönster

Europeiska komissionen FAQÖppnas i nytt fönster

SWIFTÖppnas i nytt fönster

Aktuellt Alla produkter Aktuellt

eSpargris

Lätt och behändigt att spara i eSpargris

Utan att du lägger märke till det sparar du mindre summor på samma gång som du betalar inköp med kortet.

Brukskonto

Konto för skötsel av dagliga penningärenden

Styr lön, pension, barnbidrag eller andra regelbundna betalningar till Brukskontot och anslut de tjänster som passar dig bäst.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker

Du kan göra gireringar på många olika sätt: i nätbanken, betalautomat eller på kontoret.

Alla produkter

E-faktura

Ta emot dina fakturor elektroniskt direkt till nätbanken.

Användningen av e-fakturan är både miljövänlig och förmånlig eftersom den ingår i priset för nätbankskoderna.

E-betalning

Ett elektroniskt betalningssätt för inköp i nätbutiker där betalningen överförs direkt från köparen till säljaren

Du behöver bara dina bankkoder för att betala.

eSpargris

Lätt och behändigt att spara i eSpargris

Utan att du lägger märke till det sparar du mindre summor på samma gång som du betalar inköp med kortet.

Brukskonto

Konto för skötsel av dagliga penningärenden

Styr lön, pension, barnbidrag eller andra regelbundna betalningar till Brukskontot och anslut de tjänster som passar dig bäst.

Betalningsjänst

Betalningstjänst passar dig som inte vill använda självbetjäning för att betala räkningar.

Banken ser till att räkningarna betalas från ditt konto på förfallodagen.

SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering gör det möjligt att beställa och betala tjänster över gränserna inom Europa.

Avtalet kan du enkelt göra i nätbanken. Fullmakten ger du direkt till faktureraren.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker

Du kan göra gireringar på många olika sätt: i nätbanken, betalautomat eller på kontoret.

Valutabetalning

Du betalar valutabetalningar behändigt med bankkoderna.

Du sparar reda pengar då du betalar via nätbanken.

Valutakonto

Avistavalutakontot fungerar som ett vanligt bankkonto.

Du kan när som helst ta ut pengar från kontot och du får ett kontoutdrag över transaktionerna på det.

E-lön

E-lön är en elektronisk lönespecifikation, som du får till nätbanken.

Kolla med din arbetsgivare om du kan få lönespecifikationen elektroniskt och övergå till e-lön.

Konto för hyresgaranti

Då du hyr en bostadslägenhet lönar det sig att öppna ett konto i banken för hyresgarantin.

Vi öppnar ett FörmånsKonto för dig som konto för hyresgarantin. Du får bättre ränta på FörmånsKontot för den summa du deponerat som hyresgaranti än på ett Brukskonto.

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.