SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering gör det möjligt att beställa och betala tjänster över gränserna inom Europa.

SEPA-direktdebitering Mer fakta Pricer Villkor SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering är en direktdebiteringstjänst för fakturor i euro inom hela eurobetalningsområdet.

För att använda SEPA-direktdebiteringstjänsten behöver du serviceavtal med Nordea. Du ingår avtal enkelt i nätbanken. Fullmakten ger du direkt till faktureraren.

Fördelar:

 • Ett enkelt sätt att betala återkommande räkningar i tid och med rätta uppgifter över landsgränserna.
 • Då du har ett eurokonto kan du beställa och betala tjänster av både inhemska och utländska företag.
 • Samma regler gäller för alla transaktioner: alla parter (både faktureraren och betalaren) ska följa samma regler i alla transaktioner.
 • Bättre rättigheter för konsumenten.
Mer fakta

Skillnader jämfört med den nationella direktdebiteringen

 • Fullmakt ges alltid till faktureraren, inte banken.
 • Betalarens bank har inte information om huruvida fullmakt finns eller om den som gett fullmakten har dispositionsrätt till kontot.
 • Faktureraren är ansvarig för att fullmakterna är uppdaterade.
 • Faktureraren kan inte försäkra sig om att det kontonummer som angetts i fullmakten är rätt eller om att den som gett fullmakten har dispositionsrätt till kontot.
 • Direktdebitering av engångskaraktär är också möjlig.
 • Betalaren har rätt att få en direktdebiterad betalning återbetalad
  • annullering av begäran om direktdebitering i nätbanken före förfallodagen
  • återbetalning upp till 8 veckor efter debiteringen med pengarna-tillbaka-garanti
 • Möjliggör gränsöverskridande direktdebiteringar i Europa.

Kunden måste ingå tjänsteavtal i nätbanken med Nordea före den första debiteringen. Kontot debiteras endast en gång under förfallodagen. Om täckningen på kontot inte räcker till förkastas betalningen och kunden får ett meddelande om att täckning saknas till sin nätbank.

Pricer

Priset på SEPA-direktdebitering för Nyckelkunder  
SpecifikationPris
Betalning av räkningar med SEPA-direktdebitering/st
0,90 €

Priset på SEPA-direktdebitering för Stamkunder
SpecifikationPris
Betalning av räkningar med SEPA-direktdebitering/st.
0,90 €

Priset på SEPA-direktdebitering för Check-in- kunder
SpecifikationPris
Betalning av räkningar med SEPA-direktdebitering/st.0,90 €

Normalpriset på SEPA-direktdebitering  
SpecifikationPris
Betalning av räkningar med SEPA-direktdebitering/st.0,90 €
Villkor

Läs villkoren noga innan du ingår avtalet och börjar använda tjänsten.

Villkor:

SEPA-direktdebitering allmänna villkor (pdf, 54 KB)Öppnas i nytt fönster

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.