Övriga ärenden på kontoret

Nyckelkund Stamkund Check-in Normalpris Nyckelkund

Priset på kontorsärenden för Nyckelkunder
Begäran om utredning av bokningPris
Då en inlöst check, övrigt verifikat eller uppgifter om dessa på kundens begäran måste anskaffas från annat kontor eller annan bank, debiteras
5,00 €
Provisionen tillfaller den bank som sänder begäran. Om åtgärden förorsakats av bankens fel eller om den vidtas på grund av banken, uppbärs ingen provision.
Gåvocheckar och bankväxlarPris
Av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland utställd bankväxel /st.
5,00 €
Makulering av bankväxel eller gåvocheck ställd av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
250,00 € (inkl. moms 46,75)
Inlösning till kontanter av bankväxel som ställts av annan part än Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
40,00 €
Mottagande av sparbössorPris
Ingen provision debiteras för räkning av de sparbössepengar som privatkunder har insamlat som besparingar om pengarna deponeras på konto i Nordea Finland.
0,00 €
Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbokPris

Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbok

- mortifiering av följande depositionsbevis och motbok/st.

60,00 € (inkl. moms 24%)

5,00 € (ink. moms 24%)

Delning av insättning Pris
Delning av insättning med stöd av fullmakt på förfallodagen 0,00 €
Delning av insättning före förfallodagen, per nytt konto8,40 €
TimdebiteringPris
Om inget pris för tjänsten finns i prislistan och priset har inte heller avtalats på annat sätt, ligger den tid som använts för tjänsten som grund för priset.
80,65 € + moms 24%
Stamkund

Priset på kontorsärenden för Stamkunder
Begäran om utredning av bokningPris
Då en inlöst check, övrigt verifikat eller uppgifter om dessa på kundens begäran måste anskaffas från annat kontor eller annan bank, debiteras 
5,00 €
Provisionen tillfaller den bank som sänder begäran. Om åtgärden förorsakats av bankens fel eller om den vidtas på grund av banken, uppbärs ingen provision. 
Gåvocheckar och bankväxlarPris
Av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland utställd bankväxel /st. 
5,00 €
Makulering av bankväxel eller gåvocheck ställd av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
250,00 € (inkl. moms 46,75)
Inlösning till kontanter av bankväxel som ställts av annan part än Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
40,00 €
Mottagande av sparbössorPris
Ingen provision debiteras för räkning av de sparbössepengar som privatkunder har insamlat som besparingar om pengarna deponeras på konto i Nordea Finland. 
0,00 €
Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbokPris

Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbok 

- mortifiering av följande depositionsbevis och motbok/st. 

60,00 € (inkl. moms 24%)

5,00 € (ink. moms 24%)

Delning av insättning Pris
Delning av insättning med stöd av fullmakt på förfallodagen 0,00 €
Delning av insättning före förfallodagen, per nytt konto8,40 €
TimdebiteringPris
Om inget pris för tjänsten finns i prislistan och priset har inte heller avtalats på annat sätt, ligger den tid som använts för tjänsten som grund för priset. 
80,65 € + moms 24%
Check-in

Priset på kontorsärenden för Check-in Kunder
Begäran om utredning av bokningPris
Då en inlöst check, övrigt verifikat eller uppgifter om dessa på kundens begäran måste anskaffas från annat kontor eller annan bank, debiteras 
5,00 €
Provisionen tillfaller den bank som sänder begäran. Om åtgärden förorsakats av bankens fel eller om den vidtas på grund av banken, uppbärs ingen provision. 
Gåvocheckar och bankväxlarPris
Av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland utställd bankväxel /st. 
5,00 €
Makulering av bankväxel eller gåvocheck ställd av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
250,00 € (inkl. moms 46,75)
Inlösning till kontanter av bankväxel som ställts av annan part än Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
40,00 €
Mottagande av sparbössorPris
Ingen provision debiteras för räkning av de sparbössepengar som privatkunder har insamlat som besparingar om pengarna deponeras på konto i Nordea Finland. 
0,00 €
Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbokPris

Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbok 

- mortifiering av följande depositionsbevis och motbok/st. 

60,00 € (inkl. moms 24%)

5,00 € (ink. moms 24%)

Delning av insättning Pris
Delning av insättning med stöd av fullmakt på förfallodagen 0,00 €
Delning av insättning före förfallodagen, per nytt konto8,40 €
TimdebiteringPris
Om inget pris för tjänsten finns i prislistan och priset har inte heller avtalats på annat sätt, ligger den tid som använts för tjänsten som grund för priset. 
80,65 € + moms 24%
Normalpris

Normalpriset på kontorsärenden 
Begäran om utredning av bokningPris
Då en inlöst check, övrigt verifikat eller uppgifter om dessa på kundens begäran måste anskaffas från annat kontor eller annan bank, debiteras  
5,00 €
Provisionen tillfaller den bank som sänder begäran. Om åtgärden förorsakats av bankens fel eller om den vidtas på grund av banken, uppbärs ingen provision.  
Gåvocheckar och bankväxlarPris
Av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland utställd bankväxel /st.  
5,00 €
Makulering av bankväxel eller gåvocheck ställd av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
250,00 € (inkl. moms 46,75)
Inlösning till kontanter av bankväxel som ställts av annan part än Nordea Bank AB (publ), filial i Finland eller Nordea Bank Finland Abp
40,00 €
Mottagande av sparbössorPris
Ingen provision debiteras för räkning av de sparbössepengar som privatkunder har insamlat som besparingar om pengarna deponeras på konto i Nordea Finland.  
0,00 €
Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbokPris

Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbok  

- mortifiering av följande depositionsbevis och motbok/st.  

60,00 € (inkl. moms 24%)

5,00 € (ink. moms 24%)

Delning av insättning Pris
Delning av insättning med stöd av fullmakt på förfallodagen 0,00 €
Delning av insättning före förfallodagen, per nytt konto8,40 €
TimdebiteringPris
Om inget pris för tjänsten finns i prislistan och priset har inte heller avtalats på annat sätt, ligger den tid som använts för tjänsten som grund för priset.  
80,65 € + moms 24%

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.