Kursvinst eller kursförlust?

Ändringar i valutakurserna medför kursvinst eller -förlust.

Om valutakursen sjunker under insättningstiden, minskar värdet på din insättning i euro. Om kursen stiger, ökar värdet på din insättning i euro.

Du kan reducera kursrisken genom att sprida dina insättningar på flera valutor.