Konto för hyresgaranti

När du flyttar till bostadslägenhet, lönar det sig att öppna ett konto i banken för hyresgarantin. Hyresgarantin baserar sig på ett avtal mellan hyresgästen och hyresvärden. Vi öppnar ett FörmånsKonto för dig som konto för hyresgarantin.

Konto för hyresgaranti Mer fakta Priser Villkor Konto för hyresgaranti

Dina fördelar

  • Du får bättre ränta på hyresgarantibeloppet.
  • Räntan beräknas varje dag på stängningssaldot.
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin.
Mer fakta

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är rörlig.

Depositionsräntan är bunden till räntan Nordea Prime. Räntan justeras enligt Nordea Prime-räntans ändringar.

Ränteprocenten på Kontot bestäms enligt din aktuella Kundgrupp. Om din Kundgrupp ändras, ändras även ränteprocenten enligt den nya gruppen. Vid beräkningen av räntan beaktas Kundgruppen den sista bankdagen i varje kalendermånad. Ränteändringen träder i kraft den första bankdagen i den månad som motsvarar ändringen i Kundgruppen.

Ränteberäkningssätt  

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Konto för hyresgaranti, Nyckelkund
Ränta (tillämpas på FörmånsKontots ränta) *
0,05 %
Minimiränta på kontot 
0,05 %
Blanketten Meddelande om hyresgaranti
40,00 €

* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan:Nyckelkund Nordea Prime - 1,25 %.

Konto för hyresgaranti, Stamkund
Ränta (tillämpas på FörmånsKontots ränta) *
0,05 %
Minimiränta på kontot
0,05 %
Blanketten Meddelande om hyresgaranti
40,00 €

* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan:Nyckelkund Nordea Prime - 2,25 %.

Konto för hyresgaranti, Check-in-kund
Ränta (tillämpas på FörmånsKontots ränta) *
0,05 %
Minimiränta på kontot 
0,05 %
Blanketten Meddelande om hyresgaranti
0,00 €

* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan:Nyckelkund Nordea Prime - 2,25 %.

Konto för hyresgaranti, Normalpris
Ränta (tillämpas på FörmånsKontots ränta) *
0,05 %
Minimiränta på kontot 
0,05 %
Blanketten Meddelande om hyresgaranti
40,00 €

* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan:Nyckelkund Nordea Prime - 3,25 %.

Villkor

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.