Ta emot dina fakturor elektroniskt direkt till nätbanken. Det är lätt att betala en e-faktura. Du får uppgifter om fakturan som ska betalas direkt till din nätbank, du kollar och bekräftar fakturan, och betalningen är klar.

E-faktura Automatisk betalning Alarm och bekräftelse Priser Villkor E-faktura

E-fakturan är miljövänlig och dessutom förmånlig

Du kan beställa e-faktura i nätbanken av de fakturautställare som tillhandahåller e-faktura. Du kan också bekräfta e-fakturan med sms utan att logga in i nätbanken.

Alla fakturor sparas 18 månader i nätbankens fakturaarkiv. De sparas i arkivet sorterade enligt förfallodag oavsett om du godkänt dem för betalning eller inte.

Fördelar:

 • Du kan ta emot och betala fakturor oberoende av tid och plats.
 • Du kan komplettera e-fakturan med tilläggsfunktioner som underlättar betalningen när du är på semester eller på resa.
 • Med automatisk betalning fungerar e-fakturan på samma sätt som direktdebitering.
 • Du kan spara fakturan på din dator eller skriva ut den för din egen bokföring.
Automatisk betalning

Låt automatisk betalning ta hand om dina fakturor

Automatisk betalning, som ansluts till e-faktura, är ett uppdrag som du ger banken. I enlighet med uppdraget debiterar banken e-fakturan på ditt konto på förfallodagen. Du kan ansluta fakturor till tjänsten enligt fakturautställare och faktureringsgrund.

Förutsättningen för debiteringen är att de villkor du angett för uppdraget uppfylls. När du ansluter automatisk betalning till e-fakturor, kan du ange den högsta summan för fakturan och giltighetstiden för uppdraget. Du godkänner uppgifterna i uppdraget med en bekräftelsekod.

Så här fungerar automatisk betalning:

 • Med automatisk betalning fungerar e-fakturan på samma sätt som direktdebitering.
 • När de villkor du angett för uppdraget uppfylls betalas e-fakturan på förfallodagen.
 • Du ser betalningen i förteckningen över betalningar som förfaller.
 • Om villkoren för uppdraget inte uppfylls till exempel för att e-fakturan är större än den maximala summan, måste du bekräfta betalningen av e-fakturan.
Alarm och bekräftelse

Glöm inte e-fakturorna i nätbanken

Det är inte alltid möjligt att besöka nätbanken, således det gå så att e-fakturor som kommit in blir obekräftade.

I nätbanken kan du beställa en tjänst som meddelar om inkomna e-fakturor och du kan bekräfta dem med sms. Bekräftelsen av e-faktura med sms fungerar lika bra som påminnelse och du bestämmer alltid själv om du vill bekräfta e-fakturorna med sms eller via nätbanken.

Tjänsten e-fakturaalarm och -bekräftelse fungerar bra även med automatisk betalning av e-faktura. Om den inkomna fakturan inte uppfyller de kriterier du ställt på automatiska betalningsuppdrag (summan är t.ex. för stor), meddelar tjänsten dig detta. Om kriterierna uppfylls och e-fakturan går till automatisk betalning får du inget meddelande.

Alternativ:

 • E-fakturaalarm per sms.
 • E-fakturabekräftelse per sms.
 • E-fakturaalarm per e-post kan vara aktiverad också när du använder någotdera sms-alternativ.

En avgift för varje meddelande tas ut för e-fakturaalarm och -bekräftelse.

Fördelar:

 • Du får meddelande om en inkommen e-faktura oavsett tid och plats.
 • Du kan också bekräfta e-fakturor per sms utan att logga in i nätbanken.
 • E-fakturorna glöms inte bort i nätbanken.
 • Kompletterar automatisk betalning.
Priser

Priset på E-faktura för Nyckelkunder
Specifikation
Pris
E-faktura0,00 €
Automatisk betalning0,00 €
E-fakturaalarm via textmeddelande/st.0,20 €

E-fakturabekräftelse via textmeddelande/st.

 • i priset ingår också svars- och kvitteringsmeddelanden

0,20 €
E-fakturaalarm via e-post/st.0,00 €

Priset på E-faktura för Stamkunder
Specifikation
Pris
E-faktura0,00 € 
Automatisk betalning0,00 € 
E-fakturaalarm via textmeddelande/st.0,20 € 

E-fakturabekräftelse via textmeddelande/st.

 • i priset ingår också svars- och kvitteringsmeddelanden
0,20 € 
E-fakturaalarm via e-post/st.0,00 €

Priset på E-faktura för Check-in kunder
SpecifikationPris
E-faktura0,00 € 
Automatisk betalning0,00 € 
E-fakturaalarm via textmeddelande/st.0,20 € 

E-fakturabekräftelse via textmeddelande/st.

 • i priset ingår också svars- och kvitteringsmeddela
0,20 € 
E-fakturaalarm via e-post/st.0,00 €

Normalpriset på E-faktura
SpecifikationPris
E-faktura0,00 € 
Automatisk betalning0,00 € 
E-fakturaalarm via textmeddelande/st.0,20 € 

E-fakturaalarm via textmeddelande/st.

 • i priset ingår också svars- och kvitteringsmeddelanden
0,20 € 
E-fakturaalarm via e-post/st.0,00 €
Villkor

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.