BruksKontoPlus

Priser Priser

Räntan på BruksKontoPlus för Nyckelkund
Kontots saldo
Inlåningsränta
Ränta som betalas %
0,01 - 2 000,00 euro
Fast
0,00 %
2 000,01 - 6 000,00 euro
Nordea BruksRänta -2,50 %
0,00 %
6 000,01 - euro
Nordea BruksRänta -1,25 %
0,00 %

Räntan som betelas i stället för inlåningsräntan är 0,00 %.

Referensräntan på BruksKontoPlus

Nordea BruksRänta används som referensränta för inlåningsräntan på BruksKontoPlus och den är främst avsedd som referensränta för privatkunders insättningar.

Fastställande av räntan på BruksKontoPlus

Räntan på det första räntesegmentet är fast 0 %. Inlåningsräntan på de följande segmenten är rörlig och segmenten ändras den dag Nordea BruksRänta ändras. Räntan på segmenten fastställs på så sätt att den gällande marginalen avdras från referensräntan.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. Räntan på kontot betalas på det saldo som överskrider respektive räntesegment enligt räntetrappan.

Räntan på BruksKontoPlus för Stamkund
Kontots saldo
Inlåningsränta
Ränta som betalas %
0,01 - 2 000,00 euro
Fast
0,00 %
2 000,01 - euro
Nordea BruksRänta - 2,50 %
0,00 %

Räntan som betelas i stället för inlåningsräntan är 0,00 %. 

Referensräntan på BruksKontoPlus

Nordea BruksRänta används som referensränta för inlåningsräntan på BruksKontoPlus och den är främst avsedd som referensränta för privatkunders insättningar. 

Fastställande av räntan på BruksKontoPlus

Räntan på det första räntesegmentet är fast 0 %. Inlåningsräntan på de följande segmenten är rörlig och segmenten ändras den dag Nordea BruksRänta ändras. Räntan på segmenten fastställs på så sätt att den gällande marginalen avdras från referensräntan. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. Räntan på kontot betalas på det saldo som överskrider respektive räntesegment enligt räntetrappan.

Räntan på BruksKontoPlus för Check-in kund
Kontots saldo
Inlåningsränta
Ränta som betalas %
0,01 - 2 000,00 euro
Fast
0,00 %
2 000,01 - euro
Nordea BruksRänta -2,50 %
0,00 %

Räntan som betelas i stället för inlåningsräntan är 0,00 %. 

Referensräntan på BruksKontoPlus

Nordea BruksRänta används som referensränta för inlåningsräntan på BruksKontoPlus och den är främst avsedd som referensränta för privatkunders insättningar. 

Fastställande av räntan på BruksKontoPlus

Räntan på det första räntesegmentet är fast 0 %. Inlåningsräntan på de följande segmenten är rörlig och segmenten ändras den dag Nordea BruksRänta ändras. Räntan på segmenten fastställs på så sätt att den gällande marginalen avdras från referensräntan. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. Räntan på kontot betalas på det saldo som överskrider respektive räntesegment enligt räntetrappan.

Räntan på BruksKontoPlus
Kontots saldo
Inlåningsränta
Ränta som betalas %
0,01 - 2 000,00 euro
Fast
0,00 %
2 000,01 - euro
Nordea BruksRänta -2,50 %
0,00 %

 Räntan som betelas i stället för inlåningsräntan är 0,00 %. 

Referensräntan på BruksKontoPlus

Nordea BruksRänta används som referensränta för inlåningsräntan på BruksKontoPlus och den är främst avsedd som referensränta för privatkunders insättningar. 

Fastställande av räntan på BruksKontoPlus

Räntan på det första räntesegmentet är fast 0 %. Inlåningsräntan på de följande segmenten är rörlig och segmenten ändras den dag Nordea BruksRänta ändras. Räntan på segmenten fastställs på så sätt att den gällande marginalen avdras från referensräntan. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. Räntan på kontot betalas på det saldo som överskrider respektive räntesegment enligt räntetrappan.

Övriga avgifter i samband med kontot

Kontoinformationstjänst 

Dagliga Bankäranden   

Övriga avgifter i samband med kontot

Månadsavgiften
Normalpris2,00 €
Stamkund0,00 €
Check-in0,00 €
Nyckelkund0,00 €

Råd om konton och betalningar

Woman in striped shirt by computer  

Kontoutdrag smidigt via nätbanken

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag.

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.