Ändringar i fråga om resevaluta

Privatkunder Företagskunder Privatkunder

Nordea och FOREX Bank inleder samarbete

Som privatkund hos Nordea kan du från och med 12.4.2016 beställa resevaluta lätt och enkelt via tjänsten FOREX Nätvaluta. Du hittar tjänsten via sidorna om resevaluta i Nordeas nätbank för privatkunder. Tjänsten styr dig vidare till beställning av valuta. 

Närmare uppgifter om valutautbudet och till exempel leveranstiderna hittar du i tjänsten FOREX Nätvaluta. Du kan beställa en valutaleverans till antingen Airpros Travel Service 24h-servicedisk på Helsingfors-Vanda flygplats eller ditt närmaste postkontor. Tjänsten gäller inte Smartpost. 

 I och med ändringen levereras resevaluta till allt fler verksamhetsställen runt om i Finland. Nordeas kontor slutar tillhandahålla kontant resevaluta 12.4.2016

Vad är nätbankens tjänst för beställning av resevaluta?
Visa svaret:

Tjänsten för beställning av resevaluta är en elektronisk tjänst i nätbanken med hjälp av vilken du kan beställa resevaluta. Under våren 2016 kommer den nya tjänsten att fullständigt ersätta den nuvarande resevalutatjänsten på kontoren.

Hur får jag resevaluta i fortsättningen?
Visa svaret:

I nätbanken kan du i fortsättningen beställa resevaluta till Postens verksamhetsställe eller Helsingfors-Vanda flygplats.

Jag har inga bankkoder, hur får jag resevaluta i fortsättningen?
Visa svaret:

Tyvärr går det inte att beställa resevaluta utan nätbankskoder.

Jag använde inte alla pengar under resan, var kan jag växla dem?
Visa svaret:

Efter april 2016 tar Nordea tyvärr inte längre emot resevaluta.

Vad kostar valutaväxling i fortsättningen?
Visa svaret:

Priset fastställs snart och vi informerar kunderna separat om det på denna sida.

Kan jag beställa valuta till SmartPOST (Postens paketautomat)?
Visa svaret:

Tyvärr kan du inte beställa valuta som en assurerad försändelse till SmartPOST eftersom beställningen ska avhämtas personligen. Avhämtning med fullmakt är inte heller ett tillåtet alternativ. 

Vem ska jag kontakta om det förekommer problem i tjänsten Nätvaluta?
Visa svaret:

Kontakta FOREX Banks kundtjänst på.

Vad gör jag om länken till FOREX Banks Nätvaluta inte fungerar i Nordeas nätbank?
Visa svaret:

Meddela störningen till Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20.

Kan jag betala valutorna som jag beställt med medlen på mitt valutakonto?
Visa svaret:

Du kan ta ut eller sätta in kontanta medel på kontot enbart i euro. Överföringar mellan valutakonton och eurokonton görs som hittills. Uttag i valuta från valutakontot är inte längre möjliga efter 29.4.2016.

Vilka kostnader medför en assurerad försändelse?
Visa svaret:

Serviceavgifterna framgår av tjänsteleverantörens prislista som finns på FOREX Banks webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Om jag beställer valutor i en assurerad försändelse, med vem ska jag ingå avtal?
Visa svaret:

Som privatkund behöver du inte ingå ett avtal. Via din personliga nätbank kommer du direkt till tjänsten FOREX Banks Nätvaluta där du kan beställa valutor. 

Är SmartPOST samma som paketautomat? Kan jag beställa valuta till SmartPOST?
Visa svaret:

SmartPOST är samma som paketautomater. Du kan inte beställa valuta i en assurerad försändelse till SmartPOST.

Avser Postens verksamhetsställe endast Postens egna verksamhetsställen eller även t.ex. R-kiosker?
Visa svaret:

Postens eget verksamhetsställe eller ett postombud som Posten definierat kan i vissa fall även vara en R-kiosk eller en K-butik.

Kan jag betala valutabeställningen kontant till FOREX Bank?
Visa svaret:

Som privatkund kan du i tjänsten FOREX Banks Nätvaluta betala valutabeställningen med e-betalning från ett eurokonto.

Villkoren för Avistavalutakonton ändras 1.5.2016

Våra kontor slutar erbjuda kontant valuta i april 2016 och detta påverkar de särskilda villkoren för Avistavalutakonton. Ändringen gäller punkten Tilläggsvillkor i de särskilda villkoren:

Från 1.5.2016 kan kontant valuta inte längre tas ut eller sättas in på Avistavalutakonton. Överföringar mellan valutakonton och eurokonton görs som hittills. 

Ta del av villkoren 

Ändringen träder i kraft automatiskt. 

Ändringen gäller inte tidsbundna valutakonton och villkoren för dem förblir oförändrade fram till att kontot förfaller eller insättningen förnyas.

Varför görs ändringen?
Visa svaret:

Nordea vill styra sina resevalutatjänster till de elektroniska kanalerna. Via nätbanken kan kunden dessutom beställa resevaluta även till sådana orter som saknar Nordeas kontor eller kassatjänster. 

Hur inverkar ändringen på uttag och insättningar på Avistavalutakonton?
Visa svaret:

Punkten Tilläggsvillkor i de särskilda villkoren för Avistavalutakonton ändras 1.5.2016. Därefter kan du ta ut eller sätta in kontanta medel på kontot enbart i euro.  Överföringar mellan valutakonton och eurokonton görs som hittills.

Vad innebär ändringen av villkoren för Avistavalutakonton för mig?
Visa svaret:

Våra kontor slutar erbjuda kontant valuta på våren och detta påverkar de särskilda villkoren för Avistavalutakonton för privat- och företagskunder.

Punkten Tilläggsvillkor i de särskilda villkoren för Avistavalutakonton ändras 1.5.2016. Efter det kan du inte längre ta ut eller sätta in medel på valutakontot i annan valuta än euro.

 

Eftersom ändringarna träder i kraft automatiskt behöver du inte göra någonting. 

Inverkar villkorsändringen på tjänsterna som anslutits till Avistavalutakontot?
Visa svaret:

Nej, alla tjänster som anslutits till kontot fungerar som förut.

Gäller ändringen både privat- och företagskunders Avistavalutakonton?
Visa svaret:

Ändringen gäller både privat- och företagskundernas Avistavalutakonton.

 

Ta del av villkoren

  • Villkoren som gäller till och med 30.4.2016
  • De nya villkoren som träder i kraft 1.5.2016
Hur inverkar ändringen av Avistavalutakontot på mitt tidsbundna valutakonto?
Visa svaret:

De särskilda villkoren för tidsbundna valutakonton har kompletterats med ett nytt villkor: 

  • Kontanta medel kan inte tas ut från eller sättas in på kontot i annan valuta än euro. Detta gäller de konton som öppnats efter 1.2.2016. 

Det nya villkoret tillämpas på de tidsbundna valutakonton som öppnats före 1.2.2016 och som förnyas efter 1.5.2016. 

På de tidsbundna valutakonton som öppnats före 02/2016 tillämpas fram till kontots förfallodag de tidigare särskilda villkoren från 11/1998.
Vad innebär denna ändring då en tidsbunden insättning förfaller?
Visa svaret:

Du kan överföra insättningen 

1) till ett Avistavalutakonto som är i samma valuta eller

2) till ett eurokonto.

3) Du kan göra en ny tidsbunden insättning i valuta.

Du kan alltså bara inte ta ut en insättning som förfaller i annan valuta än euro.

 

Företagskunder

Nordea och FOREX Bank inleder samarbete

Som företagskund hos Nordea kan du framöver anlita FOREX Banks tjänster. Ditt företag ska dock ingå avtal med FOREX Bank för att kunna använda den nya tjänsten. Berätta att du är företagskund hos Nordea när du ingår avtal. 

Till företagen levererar FOREX Bank Ab den beställda valutan inom 3–5 bankdagar antingen till Postens närmaste verksamhetsställe eller direkt till företagets verksamhetsställe med stöd av avtal om värdetransport. Nordeas kontor slutar tillhandahålla kontant resevaluta 12.4.2016.

Kan jag beställa valuta via Företagets nätbank?
Visa svaret:

Valuta kan inte beställas via företagsbankerna Corporate Netbank eller Classic-nätbanken.

Kan jag lämna valutorna i ett nattfack?
Visa svaret:

Valutaleveranser kan inte lämnas i Nordeas egna nattfack eller Automatias Nouto.-fack.

Vårt företag har anlitat en värdetransportstjänst, är det möjligt att inkludera valutaleveranserna i samma transporttjänst?
Visa svaret:

Ditt företag måste alltid avtala separat med värdetransportören om att inkludera tjänsten i transporttjänsten. Dessutom ska du meddela FOREX Bank Ab om värdetransporttjänsten.

Vem ska jag kontakta för att beställa valuta för företaget?
Visa svaret:

Kontakta FOREX Bank direkt för att ingå ett avtal om valutatjänsten.

Var hittar jag blanketter för valutabeställning?
Visa svaret:

FOREX Bank ger dig blanketter och anvisningar för beställningar.

Kan jag betala valutabeställningen kontant till FOREX Bank?
Visa svaret:

Företagskunder ska avtala om rutinen och betalningsmetoden då det ingår avtal med FOREX Bank.

Är SmartPOST samma som paketautomat? Kan jag beställa valuta till SmartPOST?
Visa svaret:

SmartPOST är samma som paketautomater. Du kan inte beställa valuta i en assurerad försändelse till SmartPOST.

Om jag beställer valutor i en assurerad försändelse, med vem ska jag ingå avtal?
Visa svaret:

 Som företagskund måste du ingå ett avtal med FOREX Bank.

Villkoren för Avistavalutakonton ändras 1.5.2016

Våra kontor slutar erbjuda kontant valuta i april 2016 och detta påverkar de särskilda villkoren för Avistavalutakonton. Ändringen gäller punkten Tilläggsvillkor i de särskilda villkoren:

Från 1.5.2016 kan kontant valuta inte längre tas ut eller sättas in på Avistavalutakonton. Överföringar mellan valutakonton och eurokonton görs som hittills. 

Ta del av villkoren 

Ändringen träder i kraft automatiskt. 

Ändringen gäller inte tidsbundna valutakonton och villkoren för dem förblir oförändrade fram till att kontot förfaller eller insättningen förnyas.  

Varför görs ändringen?
Visa svaret:

Nordea vill styra sina resevalutatjänster till de elektroniska kanalerna. Via nätbanken kan kunden dessutom beställa resevaluta även till sådana orter som saknar Nordeas kontor eller kassatjänster. 

Hur inverkar ändringen på uttag och insättningar på Avistavalutakonton?
Visa svaret:

Punkten Tilläggsvillkor i de särskilda villkoren för Avistavalutakonton ändras 1.5.2016. Därefter kan du ta ut eller sätta in kontanta medel på kontot enbart i euro.  Överföringar mellan valutakonton och eurokonton görs som hittills.

Tillhandahåller Nordea ännu kontant valuta?
Visa svaret:

Du kan i förväg beställa kontant resevaluta till vissa kontor fram till 10.4.2016.

Du kan beställa resevaluta i Nordea Kundtjänst, på kontor eller behändigt i nätbanken. 

Vad innebär ändringen av villkoren för Avistavalutakonton för mig?
Visa svaret:

Våra kontor slutar erbjuda kontant valuta på våren och detta påverkar de särskilda villkoren för Avistavalutakonton för privat- och företagskunder.

Punkten Tilläggsvillkor i de särskilda villkoren för Avistavalutakonton ändras 1.5.2016. Efter det kan du inte längre ta ut eller sätta in medel på valutakontot i annan valuta än euro.

 

Eftersom ändringarna träder i kraft automatiskt behöver du inte göra någonting. 

Inverkar villkorsändringen på tjänsterna som anslutits till Avistavalutakontot?
Visa svaret:

Nej, alla tjänster som anslutits till kontot fungerar som förut.

Gäller ändringen både privat- och företagskunders Avistavalutakonton?
Visa svaret:

Ändringen gäller både privat- och företagskundernas Avistavalutakonton.

 

Ta del av villkoren

  • Villkoren som gäller till och med 30.4.2016
  • De nya villkoren som träder i kraft 1.5.2016
Hur inverkar ändringen av Avistavalutakontot på mitt tidsbundna valutakonto?
Visa svaret:

De särskilda villkoren för tidsbundna valutakonton har kompletterats med ett nytt villkor: 

  • Kontanta medel kan inte tas ut från eller sättas in på kontot i annan valuta än euro. Detta gäller de konton som öppnats efter 1.2.2016. 

Det nya villkoret tillämpas på de tidsbundna valutakonton som öppnats före 1.2.2016 och som förnyas efter 1.5.2016. 

På de tidsbundna valutakonton som öppnats före 02/2016 tillämpas fram till kontots förfallodag de tidigare särskilda villkoren från 11/1998.
Vad innebär denna ändring då en tidsbunden insättning förfaller?
Visa svaret:

Du kan överföra insättningen 

1) till ett Avistavalutakonto som är i samma valuta eller

2) till ett eurokonto.

3) Du kan göra en ny tidsbunden insättning i valuta.

Du kan alltså bara inte ta ut en insättning som förfaller i annan valuta än euro.