Tjänster från tredje parter

Nätbankskoder får inte ges i tjänster som tillhandahålls av tredje parter

Det finns redan tjänster på marknaden som tillhandahålls av tredje part och där kunden loggar in i nätbanken via tjänsteleverantörens webbplats. I dessa tjänster är inloggningen en fast del av tjänsteleverantörens webbplats. Efter inloggningen övertar tjänsteleverantörens program nätbanksförbindelsen, och kunden ser inte den vanliga förstasidan i nätbanken. Kunden ser en text där man ber honom eller henne vänta på överföringar av kontotransaktioner eller motsvarande. Samtidigt har kunden förlorat möjligheten att kontrollera vad det är som händer i nätbanken.

Att använda sådana tjänster är ett betydande datasäkerhetshot mot kunden. Tjänsterna har i allmänhet konstruerats så att en tredje part kontrollerar nätbanken i stället för kunden. Det kan vara svårt för kunden att skilja dessa tjänster från skadliga program.

Om en annan kontoinnehavares konto anslutits till kundens nätbank, kan det i de uppgifter som den utomstående tjänsteleverantören inhämtar ingå uppgifter om den andra personens konton som omfattas av banksekretessen. Lämnande av sådana uppgifter förutsätter alltid samtycke av kontoinnehavaren.

Eftersom användningen av nätbanken baserar sig på personliga bankkoder ska kunden se till att en utomstående part inte använder kundens nätbank ens efter inloggningen. Sådan verksamhet kan jämföras med lämnande av bankkoder till utomstående, vilket är förbjudet enligt avtalsvillkoren för nätbanken.

Användningssätt för nätbankskoder som godkänns av Nordea

  • E-identifiering – identifieringstjänsten används till exempel i offentliga tjänster och arbetspensionsbolagens tjänster där kunden anger nätbankskoderna på Nordeas e-identifieringssida. Efter identifieringen återvänder kunden till tredje parts webbplats.
  • E-betalning – tjänsten används för betalning av inköp på webben. Kunden anger nätbankskoderna på Nordeas e-betalningssida och får fakturan på skärmen för kontroll. Om kunden godkänner fakturan genom att ange bekräftelsekoden debiteras kundens konto, varefter kunden kan återvända till nätbutikens webbplats.
  • Nätbanken – en tjänst som tillhandahålls av Nordea och där kunden kan sköta alla slags bankärenden. Normalt loggar kunden in i nätbanken via webbplatsen nordea.fi. Kunden administrerar själv transaktionerna i nätbanken och avslutar själv nätbanksförbindelsen.