Rapportera bedrägeriförsöket

Om du har fått ett falskt e-postmeddelande som ser ut som om det kom från Nordea, kan du vidarebefordra det till e-postadressen nedan. Förstör det falska meddelandet därefter utan att öppna den bifogade länken eller filen.

Rapportera bedrägeriförsöket

Observera att

  • du inte kan skicka frågor om falska meddelanden till e-postadressen ovan, utan den används endast för rapportering av bedrägerimisstankar.
  • du inte får något svar på ditt e-postmeddelande, men det används för att kunna spåra och stänga skadliga nätsidor.

Om du har lämnat dina bankkoder till utomstående ring genast Nordea Kundtjänst. När kundtjänsten har stängt kan du ringa spärrtjänsten, tfn 020 333 (24 h/d), från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn).