Phishing eller nätfiske går ut på att fiska fram person-, kort- eller nätbanksidentifieringsuppgifter per e-post eller telefon och/eller med hjälp av förfalskade webbsidor. Uppgifterna samlas i brottsligt syfte.

Nätfiske efter bankkoder per e-post

På samma sätt som spammare utnyttjar nätfiskare e-postadresser som man kommit över på olika sätt och skickar massvis med phishingmeddelanden till olika adresser. De vet inte hos vilken bank mottagaren är kund. Bedragarna får inte e-postadresser eller andra personuppgifter från bankerna. Syftet är att stjäla pengar med hjälp av de uppgifter som bedragarna kommit över kriminellt.

Nätfiske efter bankkoder per telefon

En okänd person kan ringa dig, presentera sig som banktjänsteman och be dig uppge t.ex. kortets nummer och koder, räkna upp dina bankkoder och annan konfidentiell information eller information som underlyder banksekretessen. Det är då fråga om en bedragare som försöker komma över uppgifter i syfte att stjäla pengar.

Har du fått ett phishingmeddelande?

Om du får ett e-postmeddelande där du ombes ge information om dina bankrelaterade ärenden bör du förstöra meddelandet och under inga omständigheter svara på det.

Om du har lämnat dina bankkoder till fel person, ring genast Nordea Kundtjänst eller spärrtjänsten när kundtjänsten inte är öppen på numret 020 333 (24 h/dygn), från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn).

Du kan meddela banken om bedrägerimeddelanden som du fått per e-post.