Säkerhet i mobilen

Det finns flera saker du kan göra för att skydda din mobiltelefon

 • Ha alltid telefonen under uppsikt – så länge du vet var den är kan inte andra använda den utan att du vet om det.
 • Genom att lägga till en kod för att öppna telefonen gör du det svårare för andra än dig själv att använda den och få åtkomst till känslig information.
 • Säkerhetskopiera regelbundet innehållet i din telefon.
 • Se till att ha telefonens IMEI*-nummer nedskrivet så att du vid behov kan spärra den.
 • Kontrollera innan du reser utomlands att du har ett telefonnummer till din operatör som du kan använda från utlandet.

*IMEI = International Mobile Equipment Identity – ett nummer som är unikt för just din telefon. Du hittar det vanligtvis i telefonens batterifack, och på vissa telefoner kan du slå *#06# så visas numret i fönstret.

Om du har en så kallad smart telefon finns ytterligare några saker du kan göra för att skydda den:

 • Installera bara appar från källor som du litar på.
 • Anslut bara till trådlösa nätverk som du litar på. Det finns exempel på falska anslutningspunkter som använts för att samla in information från telefonerna.
 • Installera en spårningsapp som kan användas från en annan enhet för att hitta din telefon om du har förlagt den eller om den blivit stulen.
 • Uppdatera regelbundet telefonens operativsystem och appar – uppdateringarna ger ökad säkerhet och innehåller nya funktioner och andra förbättringar.
 • Öppna inte upp telefonen för användning av icke-godkänd programvara (jailbreak, root). En sådan modifiering innebär ökade säkerhetsrisker.
 • Installera om möjligt ett virusprogram på telefonen.

Om du tappar bort din telefon eller om den blir stulen:

 • Kontakta telefonoperatören för att spärra ditt mobilabonnemang.
 • Kontrollera med operatören om de har möjlighet att radera känslig information på distans.
 • Om telefonen blivit stulen: gör en polisanmälan.
 • Avaktivera eventuella sms-aviseringar från banken. Det gör du i nätbanken.

Råd om webbtjänsterna

Hand turning pages  

Datasäkerhet

Aktuella nyheter, anvisningar och länkar för en säker skötsel av bankärenden på webben.