Kortens tilläggstjänster

Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet (pdf, 79 KB)Öppnas i nytt fönster

Priser

Transaktionsförfrågan

När du ansluter tjänsten Transaktionsförfrågan till ditt MasterCard-, Visa-, Flexkredit- eller Konsumentkreditkort kan du följa upp korttransaktionerna på nätbanken under Kort/Korttransaktioner och kortuppgifter. Utom transaktionerna visas också följande uppgifter om krediten:

  • kreditlimiten
  • disponibelt kreditbelopp
  • obetalt kreditbelopp
  • amorteringsprocenten
  • följande räknings summa och förfallodag
  • föregående räknings summa och förfallodag
  • referensräntan, som krediten är bunden till
  • totalränta för faktureringsperioden

Nordea Finans tillhandahåller innehållet i transaktionsförfrågningar som gäller MasterCard-, Flex- och Konsumentkreditkort. Kreditlaget levererar innehållet till transaktionsförfrågningar som gäller Visa-kort.

Egen överföring

Du kan överföra pengar från MasterCard-, Visa och Flexkrediter samt andra konsumtionskrediter till ditt konto i punkten Kort/Egen överföring från kortkrediten. Pengarna överförs till ditt konto omedelbart när du bekräftar överföringen.

När du har tagit tjänsten Egen överföring i bruk kan du dessutom tryggt betala med Nordeas e-betalning från ditt MasterCard- och Visa-kort samt från dina Flex- och Käyttöluotto-krediter i nätbutikerna.