Tunnuslukusovelluksen ikoni 

Ladda ned kodappen på din mobila enhet

Också för företag!

När du använder kodappen kan du slopa kodkortet på papper och behöver inte längre stryka över koder. Med appen kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken samt Nordea Kundtjänst. Dessutom kan du identifiera dig hos andra tjänsteleverantörer. Med appen kan du också tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Ladda ned appen i appbutiken för din mobila enhet. Du kan sköta både privata och företagets bankärenden med en och samma kodapp. Läs mer om hur du lägger till ett användarkonto på fliken Ibruktagande.

Vad är kodappen? Ibruktagande Användning Pris och villkor Ofta ställda frågor Vad är kodappen?

Vad är kodappen?

Kodappen är en del av Nordeas bankkoder. Kodappen är en app som laddas ned på mobila enheter. Med hjälp av den kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken och Nordea Kundtjänst.

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Fördelar med kodappen:

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Du behöver inte längre ha ett separat kodkort och stryka över koder.
 • Koderna tar inte slut.
 • Appen är lätt och trygg att använda.
 • Du gör lätt en tilläggsbekräftelse av betalningarna.
 • Du försäkrar dig om att samtalet kommer från Nordea.
 • Du identifierar dig enkelt hos andra tjänsteleverantörer, såsom FPA.
 • Du kan tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Med vilka enheter fungerar appen?

Kodappen kan användas med iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor.

 • iOS 9 eller nyare
 • Android version 2.3.3 och nyare
 • Windows Phone 8 och nyare

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Trygg användning av bankkoder

Bankkoderna är alltid personliga. Ge aldrig dina bankkoder till någon annan. Lär dig ditt användar-ID och kodappens pinkod utantill. Förvara användar-ID:t separat från kodappen.

Så här fungerar appen

När du ger din personliga pinkod i kodappen ger appen dig transaktionsspecifika engångskoder. Om din mobila enhet har dataförbindelse skickar appen koden automatiskt till Nordea i ett skyddat nätverk. Utan dataförbindelse visar appen koden i din mobila enhet. Kopiera den därifrån till tjänsten du använder.

Appens säkerhet grundar sig på fyra element: Pinkoden, den mobila enheten, koderna och förbindelsen. Kom ihåg att alltid se till att den enhet som du använder är skyddad med en lösenkod. Före bekräftelse ska du kontrollera varje transaktion och att det är du som har utfört den.

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.

Mobil enhet

 • Kodappen är kopplad till en viss mobil enhet. Om någon försöker kopiera appen till en annan enhet, fungerar kopian inte.
 • Andra appar i enheten kommer inte åt uppgifterna i kodappen.
 • Om någon gör ett dataintrång i enheten raderar appen alla uppgifter i kodappen automatiskt.

Nyckeltal

 • Appen skickar koder till banken i bakgrunden.
 • Engångskoderna är differentierade enligt användningsändamålet: Inloggning, bekräftelse och identifiering.
 • Koderna i kodappen är händelsespecifika engångskoder.
 • Koderna som används för bekräftelse gäller endast under en viss tid.

Kommunikation

 • Kommunikationen mellan kodappen och Nordea är SSL-/TSL-krypterad.
Ibruktagande

Så här börjar du använda appen

1.

Ladda ned appen Nordea Koder på din mobiltelefon eller pekplatta i din appbutik. Du hittar appen i appbutiken med sökordet ”Nordea Koder”. 

2.

Logga in på nätbanken och gå till fliken Redigera nätbanken. Välj Bankkoder och följ anvisningarna i nätbanken/appen.

3.

Därefter får du en aktiveringskod per sms. Mata in aktiveringskoden i appen Nordea Koder. Nu syns en tillfällig pinkod på dataskärmen i nätbanken. Mata in pinkoden efter aktiveringskoden i appen Nordea Koder, som du har laddat ned på din mobiltelefon eller pekplatta.

4.

Öppna sedan appen Nordea Koder på din mobiltelefon eller pekplatta. Välj först land och språk och mata därefter in i appen den aktiveringskod som du fått per sms och den tillfälliga pinkoden som du ser på skärmen i nätbanken.

Obs! Om du av misstag loggar ut från nätbanken innan du ger den tillfälliga pinkoden i kodappen, ska du börja ibruktagandet på nytt i punkt 2!

5.

Skapa en personlig pinkod för kodappen. Denna kod kommer du i fortsättningen att använda alltid när du använder kodappen. Ange pinkoden två gånger. Namnge också ditt användarkonto.

6.

Färdigt! Nu kan du identifiera dig med appen.

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Hur tar jag i bruk appen i nätbanken?

1. Logga in i nätbanken och gå till fliken "Redigera nätbanken" och Bankkoder. Klicka på länken "Ta i bruk Nordea Koder appen".

pankkitunnukset-tunnuslukusovellus-kayttoon

2. Välj det telefonnummer till vilket aktiveringskoden för appen skickas. Ifall du inte har ett bekräftat telefonnummer, bekräfta numret genom att ringa den kostnadsfria automatiska tjänsten för att bekräfta ditt telefonnummer 0800 170 777, från telefonnumret du vill bekräfta. Du måste identifiera dig i samtalet med din kodtabell. Du kan nu börja ibruktagandet på nytt genom att klicka ”Ta i bruk Nordea Koder appen” länken.

Namnge också den mobila enhet t.ex. Annas android, på vilken du laddar ned appen så att du vid behov enkelt kan sluta använda appen. Klicka på Fortsätt.

pankkitunnukset-tunnuslukusovellus-kayttoon-vahvista

3. Bekräfta ibruktagningen av kodappen med bekräftelsekoden på kodkortet.

pankkitunnukset-tunnuslukusovellus-kayttoon-ohjeet

4. Efter bekräftelsen får du en aktiveringskod till det mobiltelefonnummer du valt.

Nu ser du i nätbanken korta anvisningar om ibruktagningen av appen och den tillfälliga pinkod som behövs för att aktivera appen. Stäng inte nätbanken. Fortsätt att ta i bruk appen på din mobila enhet.

I din mobila enhet: 

1. Öppna appen Koder på din mobila enhet.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-1 tunnuslukusovellus-kayttoonotto-2

2. Välj det språk på vilket du vill använda kodappen. Om du vill kan du byta språk i menyn för kodappen efter att du tagit i bruk appen.

3. Om du ännu inte aktiverat appen i nätbanken, gör det nu. Anvisningar finns i kodappen. Om du redan aktiverat kodappen i nätbanken tryck på Nästa.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-3

4. Ge den aktiveringskod som du fick per sms och tryck på Nästa. Vid behov kan du skriva ner aktiveringskoden på papper. Aktiveringskoden kan endast användas en gång.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-4

5. Knappa in den tillfälliga pinkod som syns i nätbanken och klicka på Nästa. Den tillfälliga pinkoden finns på sidan Ibruktagandet i korthet.

Om du har stängt nätbanken utan att skriva ner den tillfälliga pinkoden måste du på nytt aktivera appen i nätbanken. Du får en ny aktiveringskod per sms och ser den nya tillfälliga pinkoden i nätbanken.

Obs! Om du trycker på knappen Tillbaka tar systemet dig till den första skärmen för aktiveringen. Eftersom aktiveringskoden endast kan användas en gång behöver du en ny aktiveringskod för att fortsätta.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-5

6. Skapa nu en egen personlig pinkod för kodappen. Pinkoden är permanent och du kan byta den efter ibruktagningen i menyn för appen.

Då du anger det sista numret i pinkoden på fyra siffror går appen automatiskt till punkt 7.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-6

7. Ge den pinkod som du skapat och klicka på Nästa.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-7

8. Ge användarkontot ett namn, t.ex. ditt förnamn och klicka på Nästa.

Namnet kan bestå av 3–12 tecken och det ska inte innehålla siffror.

Obs! Om du trycker på knappen Tillbaka tar systemet dig till den första skärmen för aktiveringen. Eftersom aktiveringskoden endast kan användas en gång behöver du en ny aktiveringskod för att fortsätta.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-8

9. Nu kan du använda appen. Läs säkerhetsinstruktionerna och klicka på Fortsätt.

Läs mer om hur du sköter dina ärenden tryggt med mobila enheter.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-9

10. Nu kan du använda kodappen i samma tjänster som du använder med kodkortet. Du kan stänga appen.

Obs! Ditt kodkort fungerar fortfarande så ta väl hand om det. Vid behov kan du använda kodkortet vid sidan av appen, t.ex. om din mobila enhet går sönder eller förkommer. Välj inloggningssätt i den tjänst som du använder.

Så här börjar du använda appen

 1. Ladda ned appen Koder i appbutiken för din mobila enhet. Om du redan har kodappen till exempel för privatbruk kolla instruktionerna för hur du kan lägga till ett annat användarkonto nere på sidan.
 2. Då du har laddat ned appen ta i bruk kodappen i nätbanken.
 3. Efter att du bekräftat ibruktagningen i nätbanken får du en aktiveringskod till appen till nätbankens post. Du får en tillfällig pinkod per brev inom 2–5 dagar. Du behöver båda för att aktivera appen Koder. Vänligen ange inte aktiveringskoden i appen innan du har fått pinkoden per brev.
 4. När du har fått den tillfälliga pinkoden per brev kan du gå vidare till följande skede och fortsätta att ta i bruk appen på din mobila enhet. Du behöver både aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden för att ta i bruk appen.

Observera! Endast en aktiveringskod kan vara giltig åt gången, och därför makuleras den föregående beställningen om du beställer en ny aktiveringskod i nätbanken. Om du vill använda kodappen också på en annan mobil enhet ska du först slutföra aktiveringen med de första koderna innan du beställer nya aktiveringskoder.

Ta i bruk appen Nordea Koder i nätbanken

1. Logga in i nätbanken och välj Inställningar uppe till höger. Välj därefter Bankkoder.

yritys-pankkitunnukset

2. Klicka på länken Ta i bruk appen Nordea Koder.

yritys-pankkitunnukset-kayttoonotto

3. Namnge också den mobila enhet på vilken du laddar ned appen så att du vid behov enkelt kan sluta använda appen, t.ex. Tomis iPad. Klicka på Fortsätt.

Bekräfta ibruktagningen av kodappen med bekräftelsekoden på kodkortet.

yritys-pankkitunnukset-kayttoonotto-ohjeet

4. Efter bekräftelsen får du aktiveringskoden för appen Koder till nätbankens postfunktion. Den tillfälliga pinkoden får du per brev inom 2–5 bankdagar.

Efter att du fått den tillfälliga pinkoden kan du fortsätta ibruktagningen av appen i din mobila enhet. För detta behöver du både aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden.

I din mobila enhet:

1. Öppna appen Koder på din mobila enhet.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-1 tunnuslukusovellus-kayttoonotto-2 

2. Välj det språk på vilket du vill använda kodappen. Om du vill kan du byta språk i menyn för kodappen efter att du tagit i bruk appen.

3. Om du ännu inte aktiverat appen i nätbanken, gör det nu. Anvisningar finns i kodappen. Om du redan aktiverat kodappen i nätbanken tryck på Nästa.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-3 

4. Ge den aktiveringskod som du fått till nätbankens post och välj Nästa. Vid behov kan du skriva ner aktiveringskoden på papper. Aktiveringskoden kan endast användas en gång. 

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-4 

5.  Ge den tillfälliga pinkod du fått per brev och välj Nästa. 

Obs! Om du trycker på knappen Tillbaka tar systemet dig till den första skärmen för aktiveringen. Eftersom aktiveringskoden endast kan användas en gång behöver du en ny aktiveringskod och tillfällig pinkod för att fortsätta. Du får en ny aktiveringskod genom att börja ibruktagningen av appen på nytt i nätbanken.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-5 

6. Skapa nu en egen personlig pinkod för kodappen. Pinkoden är permanent och du kan byta den efter ibruktagningen i menyn för appen.

Då du anger det sista numret i pinkoden på fyra siffror går appen automatiskt till punkt 7. 

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-6 

7. Ge den pinkod som du skapat och klicka på Nästa.  

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-7 

8. Ge användarkontot ett namn, t.ex. ditt förnamn och klicka på Nästa.

Namnet kan bestå av 3–12 tecken och det ska inte innehålla siffror.

Obs! Om du trycker på knappen Tillbaka tar systemet dig till den första skärmen för aktiveringen. Eftersom aktiveringskoden endast kan användas en gång behöver du en ny aktiveringskod för att fortsätta.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-8 

9. Nu kan du använda appen. Läs säkerhetsinstruktionerna och klicka på Fortsätt.

Läs mer om hur du sköter dina ärenden tryggt med mobila enheter.

tunnuslukusovellus-kayttoonotto-9 

10. Nu kan du använda kodappen i samma tjänster som du använder med kodkortet. Du kan stänga appen.

Obs! Ditt kodkort fungerar fortfarande så ta väl hand om det. Vid behov kan du använda kodkortet vid sidan av appen, t.ex. om din mobila enhet går sönder eller förkommer. Välj inloggningssätt i den tjänst som du använder.

Så här lägger du till en användare

1.  Välj Användarinställningar i appens meny.

2.    Välj Lägg till.

3.    Välj Nordea Finland.

4.    Välj språk.

5.    Börja lägga till eller aktivera en användare med de koder du fått. Klicka på Nästa och följ anvisningarna.

Användning

Hur använder jag kodappen i nätbanken?

 1. Inloggning i nätbanken med kodappen 
 2. Bekräftelse av betalningar i nätbanken med kodappen 
 3. Tilläggsbekräftelse av betalningar i nätbanken med kodappen

Inloggning i nätbanken med kodappen

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-1

1. Välj fliken Kodapp på nätbankens inloggningssida. Ge ditt användar-ID och klicka sedan på OK.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-2

2. Nätbanken skapar en händelse för kodappen och blir och vänta på bekräftelse. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-3 tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-4 

3. Bekräfta inloggningen genom att ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-5

4. Då du bekräftat händelsen flyttas du automatiskt till förstasidan i nätbanken.

Bekräftelse av betalningar i nätbanken

1. Välj de betalningar som du vill bekräfta och klicka på Bekräfta.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-2

2. Nätbanken skapar en händelse för kodappen och blir och vänta på bekräftelse. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-3 tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-4 

3. Bekräfta händelsen genom att ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-5

4. Efter att du bekräftat händelsen i kodappen ser du betalningen som bekräftad i nätbanken.

Tilläggsbekräftelse av betalningar i nätbanken

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-1

1. Du får ett meddelande i nätbanken om en betalning kräver tilläggsbekräftelse. Du kan göra tilläggsbekräftelse av betalningen med kodappen. Börja genom att klicka på länken Övriga betalningsärenden.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-2

2. Du ser en ruta med betalningar som ska tilläggsbekräftas. Klicka på Bekräfta vid den betalning du vill bekräfta.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-3

3. Klicka Bekräfta. Nätbanken skapar en händelse för kodappen och blir och vänta på bekräftelse.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-4 tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-5 

4. Genast när du börjar tilläggsbekräfta betalningen i nätbanken får du en begäran om tilläggsbekräftelse till kodappen. Appen ber dig kolla uppgifterna om betalningen. Om betalningsuppgifterna är riktiga, tryck på Fortsätt till bekräftelse. Tilläggsbekräfta betalningen genom att ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-6

5. Efter att du bekräftat händelsen i kodappen ser du betalningen som betald i nätbanken.

Hur använder jag kodappen i mobilbanken?

 1. Så här börjar du använda kodappen och loggar in i mobilbanken 
 2. Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med kodappen 
 3. Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med det permanenta lösenordet 

Så här börjar du använda kodappen och loggar in i mobilbanken 

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-1 
 1. Ladda ned mobilbanken på din enhet eller uppgradera till den nyaste versionen av appen i appbutiken för din enhet.
 2. Välj Ladda ned appen Koder om du ännu inte har laddat ned den. Du flyttas nu direkt till appbutiken för att ladda ned appen Koder. Se anvisningar om hur du börjar använda appen.

Välj Hoppa över om du inte vill ladda ned kodappen just nu. Du kan ladda ned appen senare i appbutiken för din mobila enhet. Du hittar den med sökordet Nordea Koder.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-2 

3. Välj appen Koder som inloggningssätt upptill på inloggningssidan i mobilbanken.

Knappa in ditt användar-ID och välj Logga in. Du flyttas nu automatiskt till kodappen där du ska ange din personliga pinkod.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-3 

4. Ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-4 

5. Du flyttas nu tillbaka till mobilbanken som inloggad.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-toinen-laite-1

Obs! Om du vill kan du ladda ned kodappen på flera olika enheter. Om du inte har laddat ned kodappen på den enhet som du loggar in i mobilbanken med ska du vid inloggning välja Använd en annan enhet.

Mobilbanken kommer ihåg ditt val och antar i fortsättningen automatiskt att du använder denna enhet. Om du vid en annan tidpunkt vill ladda ned kodappen på din enhet klicka på Ladda ned appen Koder. Du flyttas automatiskt till appbutiken för att ladda ned kodappen.

Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med kodappen

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-1 

1. Med kodappen bekräftar du betalningar eller gör ändringar i kortinställningarna.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-2 

2. Du måste ange ditt användar-ID om du inte gjort det tidigare under samma session.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-3 

3. Du flyttas direkt till kodappen där du kan kolla uppgifterna om händelsen och bekräfta händelsen med din personliga pinkod.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-4 

4. När du har knappat in pinkoden flyttas du tillbaka till mobilbanken där du får en bekräftelse på händelsen.

Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med det permanenta lösenordet

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-5 

1. Då du bekräftar betalningar, läser post eller ändrar kortinställningarna måste du av säkerhetsskäl identifiera dig med kodkort eller kodapp.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-2 

2. Då du har valt kodappen, knappa in ditt användar-ID..

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-3 

3. Du flyttas direkt till kodappen där du kan kolla uppgifterna om händelsen och bekräfta händelsen med din personliga pinkod.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-4 

4. När du har knappat in pinkoden flyttas du tillbaka till mobilbanken där du får en bekräftelse på händelsen.

Hur använder jag kodappen i Nordea Kundtjänst?

 1. Identifiering i Kundtjänsten med kodappen
 2. Identifiering i Kundtjänsten med kodappen, mobila enheten har ingen dataförbindelse och kodappen i offlineläge.

Identifiering i Kundtjänsten med kodappen

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-1

1. Ring till Nordea Kundtjänst.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-2

2. Efter det ber vi dig ge ditt användar-ID för nätbanken. Om du använder både kodkortet och kodappen ber vi dig välja identifieringssätt.

Om du väljer kodappen som identifieringssätt ber vi dig öppna kodappen i din mobila enhet och ge din pinkod.

Öppna kodappen genom att trycka på meddelandet du ser på din mobila enhet.

Om du inte godkänt notiser från kodappen i din mobila enhet kan du lägga samtalet i bakgrunden genom att trycka på hemknappen. Öppna sedan Nordea Koder appen.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-3

3. Ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-4

4. Återgå till samtalet. Identifieringen är nu färdig och samtalet kopplas till Nordea Kundtjänst.

Identifiering i Kundtjänsten med kodappen, mobila enheten har ingen dataförbindelse och kodappen i offlineläge

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-1 

1. Ring till Nordea Kundtjänst.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-2

2. Ange ditt användar-ID för nätbanken. Om du använder både kodkortet och kodappen ber vi dig välja identifieringssätt.

Om du väljer kodappen i offlineläge som identifieringssätt ber vi dig öppna kodappen i din mobila enhet. Du kan lägga samtalet i bakgrunden genom att trycka på hemknappen.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-3

3. Välj Aktivera offlineläge.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-4

4. Välj Logga in – LOGIN.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-5

5. Ange din pinkod och klicka på Nästa.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-6

6. Du får en niosiffrig kod. Skriv upp den på en lapp. Klicka på Fortsätt.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-4

7. Kodappen återvänder till den inledande fasen. Återvänd tillbaka till samtalet.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-8

8. Knappa in den niosiffriga koden på telefonen. Du hör på inspelningen att identifieringen har lyckats. Nu kopplas samtalet till Nordea Kundtjänst.

Pris och villkor

Du kan ladda ned kodappen avgiftsfritt i appbutiken på så många enheter som du vill. Du betalar bara för användningen av bankkoderna. Priserna anges i tabellen nedan enligt kundkategori.

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Priset på bankkoder för Nyckelkunder 
Pris
Bankkoder/mån0,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Villkor för fingeravtrycksidentifiering med kodappen (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ladda ned kodappen avgiftsfritt i appbutiken på så många enheter som du vill. Du betalar bara för användningen av bankkoderna. Priserna anges i tabellen nedan enligt kundkategori.

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Priset på bankkoder för Stamkunder
Pris
Bankkoder/mån2,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Villkor för fingeravtrycksidentifiering med kodappen (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ladda ned kodappen avgiftsfritt i appbutiken på så många enheter som du vill. Du betalar bara för användningen av bankkoderna. Priserna anges i tabellen nedan enligt kundkategori.

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Priset på bankkoder för Check-in kunder
Pris
Bankkoder/mån0,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Villkor för fingeravtrycksidentifiering med kodappen (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ladda ned kodappen avgiftsfritt i appbutiken på så många enheter som du vill. Du betalar bara för användningen av bankkoderna. Priserna anges i tabellen nedan enligt kundkategori.

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Normalpriset på bankkoder
Pris
Bankkoder/mån3,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Villkor för fingeravtrycksidentifiering med kodappen (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Tunnuslukusovellus on tarkoitettu Yrityksen Verkkopankkia, Yrityksen Classic-verkkopankkia ja mobiilipankkia käyttäville asiakkaille. Tunnuslukusovelluksen käyttöön sovelletaan Yrityksen Classic-verkkopankin palveluehtoja ja hinnoittelua. Lisätietoja

Ofta ställda frågor

Vanliga frågor om kodappen