Information om behandling av personuppgifter i Nordea banks applikation Mobilbank ("Bankapp")

Nordeas bankapp ger dig möjlighet att utföra vissa grundläggande banktjänster. Dessa banktjänster styrs av Nordeas allmänna villkor "Allmänna avtalsvillkor och villkoren för tjänster med bankkoder". För information om Nordeas behandling av personuppgifter i anslutning till tjänsterna, se allmänna villkor som du hittar i menyn under ”Villkor".

För att kunna använda bankappen, behandlas vissa personuppgifter i bankappen, och bankappen behöver tillgång till ett antal åtkomster i din telefon, enligt vad som framgår nedan.

Bankappen har följande åtkomster till din telefon:

  • Åtkomst till Internet - för att bankappen ska kunna kommunicera med Nordeas servrar och system i samband med utförande av banktjänsterna och vid annan kommunikation med Nordea.
  • Åtkomst till bilder - för att tillåta användning av bilder i samband med transaktioner. När du använder bilder, lagras bilden på enheten och kommer inte att sparas av Nordea.

Bankappen hanterar följande personuppgifter:

  • Kontouppgifter och genomförda, förfallande, obekräftade, pausade och avvisande betalningar - för att du ska kunna utföra banktjänster via bankappen behandlas uppdaterade konto- och transaktionsuppgifter så länge appen är aktiverad.
  • Finansiella kontakter - för att genomföra betalningar och överföringar behandlas namn- och kontouppgifter om dina finansiella kontakter.
  • IP-adresser - För att förhindra och utreda olika former av brottsliga attacker och incidenter loggar Nordea IP-adresser. Informationen kan komma att lämnas ut till myndigheter.

Bankappen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i annan utsträckning än vad som krävs för att utföra de uppdrag som beordras av dig som kund, exempelvis vid överföringar. All information som används för utförande av banktjänster rensas från bankappen när sessionen avslutas och appen stängs.

Nordea Bank AB (publ) är registeransvarig för de personuppgifter som hänför sig till tjänsten. För närmare information om dina rättigheter kontakta Nordeas Kundtjänst på 0200 5000 (lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift), vardagar klockan 8.00 - 20.00 eller besök ett kontor.