Datasäkerhet på hemdatorn

Du kan göra det säkrare att sköta ärenden över webben genom att regelbundet uppgradera din webbläsare, använda en brandvägg som begränsar internettrafik och uppgradera datorns antivirusprogram.

Inte ens en bra datasäkerhetsnivå mellan datorn och nätförbindelsen garanterar ett fullständigt skydd, om du överlåter dina personuppgifter oskyddat per e-post eller öppnar bifogade filer även om du inte känner till deras innehåll eller avsändare. Utöver tekniska lösningar är det viktigt att du själv är noggrann och uppmärksam när du rör dig på internet.

Brandväggen skyddar din dator

En brandvägg är ett system som förhindrar utomstående från att t.ex. installera sabotage- eller spionprogram på din dator via nätet. För hemanvändare är installationen av en brandvägg det första viktiga steget för att skydda datorn.

Antivirusprogram ger skydd mot sabotageprogram

Antivirusprogrammet kontrollerar filerna i datorn och söker efter virus och andra sabotageprogram. Antivirusprogrammet kan också varna om en webbsida försöker ladda ned sabotageprogram på din dator. Installationen av ett antivirusprogram och uppgraderingen av programmet är det andra viktiga steget för att skydda hemdatorn.

Användning av e-post

E-post skickas över det publika internet. Skicka aldrig konfidentiell information eller uppgifter som underlyder banksekretessen över en oskyddad e-postförbindelse.

Phishingfilter i nya webbläsare

Ett sätt att identifiera bedrägeriförsök är att ta i bruk en funktion som identifierar bluffsidor och som finns i de senaste webbläsarversionerna.