Öppen 

24/7

Med bankkoderna sköter du dina bankärenden i nät- eller mobilbanken när och var som helst. Dessutom behöver du koder för att kunna betala nätinköp eller identifiera dig i andra leverantörers, såsom FPA:s tjänster. Bankkoderna får du genom att hämta dem på kontoret eller fylla i ansökan Bli kund på nätet.

Bankkoder Skaffa bankkoder Frågor och svar Priser och villkor Bankkoder

Koderna motsvarar din underskrift

Utöver det fasta användar-ID:t kan Nordeas kunder välja mellan tre identifieringsmetoder:

 • kodapp
 • kodkalkylator och
 • kodkort.

Kodkortet tas ur bruk år 2017. Kodappen och kodkalkylatorn kommer att ersätta kodkortet.

Det är lätt att använda kodappen som du kan ladda ned i appbutiken för din mobila enhet. Kodkalkylatorn kommer att lanseras senare för kunderna.

Bankkoderna alltid med dig

Nordeas app Koder är en applikation som laddas ned på mobila enheter. Du kan använda den för att logga in i nät- och mobilbanken samt för att identifiera dig i Nordea Kundtjänst. Du kan också tryggt betala dina inköp på nätet och identifiera dig i andra tjänsteleverantörers tjänster.

Fördelar med kodappen:

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Du kan bli av med kodkortet och behöver inte längre stryka över koder. Dessutom tar koderna inte längre slut.
 • Kodappen säkerställer att du kan sköta dina bankärenden tryggt också i framtiden. Det blir även lättare att förebygga risker i anslutning till datasäkerhet.

Ladda ned kodappen på din mobila enhet

Kodappen kan laddas ned på iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt på Android- och iPad-pekplattor i appbutiken för din mobila enhet.

 • Android version 2.3.3 och nyare.
 • iPhone och iPad iOS-version 7 och nyare.
 • Windows Phone 8, 8.1 och 10.

Kodräknare

Kodräknare är en identifieringsmetod som Nordea erbjuder. Kodräknaren lämpar sig för de kunder som inte har möjlighet att använda kodappen med en mobil enhet. Tunnuslukulaite

Kodräknaren är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack. Med hjälp av kodräknaren kan du logga in på nätbanken och identifiera dig i Nordea Kundtjänst. Du kan också tryggt betala dina inköp på nätet och identifiera dig i andra tjänsteleverantörers tjänster.  

Tack vare kodräknaren blir du av med kodkortet och behöver inte längre stryka över koder. Dessutom tar koderna inte längre slut. Kodräknaren säkerställer att du kan sköta dina bankärenden tryggt även i fortsättningen. Det blir även lättare att förebygga risker i anslutning till datasäkerhet.

Ta del av fördelar

 • Koderna tar aldrig slut
 • Du behöver inte stryka över koder
 • Lätt och enkel att använda
 • Trygg

Med hjälp av kodkortet identifierar du dig och bekräftar händelser i Nordeas nätbank, mobilbank och Kundtjänst samt betalar webbinköp med e-betalning och identifierar dig i andra tjänsteleverantörers tjänster.

Du loggar du in i tjänsterna med användar-ID:t och engångskoderna på kodkortet. Användar-ID:t får du då du ingår avtalet på kontoret. Samtidigt får du med dig kodkortet. 

Användar-ID:t får du när du ingår nätbanksavtalet, och det är detsamma under hela avtalstiden.

Kodkortet med engångskoderna, dvs. 80 koder, får du när du ingått nätbanksavtalet. Du ska använda koderna i den ordning de finns på kortet. Du får automatiskt en ny kodtabell när du använt 60 engångskoder, eller om du är placeringskund, när du använt 50 engångskoder.

Bekräftelsekoderna används flera gånger för att bekräfta räkningar och andra uppdrag. De finns i kodtabellens nedre del och de är märkta med bokstäver.

Om du glömmer koden

Du kan kontrollera vilken kod i ordningen du ska använda genom att logga in i nätbanken med den 80:e koden i kodtabellen.

Denna situation räknas dock som ett felaktigt försök. Observera att fem (5) felaktiga försök spärrar tjänsten. I så fall kan du automatiskt använda tjänsten igen följande dag.

Det är bra att komma ihåg att varje gång du kontrollerar vilken kod du ska använda med den 80:e koden i kodtabellen räknas som ett felaktigt försök.

Du kan också aktivera den spärrade tjänsten på kontoret.

Kodkortet tas ur bruk år 2017. 

Permanent lösenord

Med det permanenta lösenordet och ditt användar-ID kan du använda nät- och mobilbanken för att kolla dina kontouppgifter och överföra pengar mellan dina konton i Nordea. Du kan skapa lösenordet i nät- eller mobilbanken.
Med det permanenta lösenordet till nätbanken kan du se:

 • saldon och transaktioner på dina konton och kreditkort
 • kontoutdrag
 • dokument under Mina dokument

Kodkortet och kodappen behöver du fortfarande för stark autentisering och för att bekräfta händelser. Det permanenta lösenordet är endast avsett för privatkunder och för det uppbärs inga extra kostnader.

Prepaid-bankkoder

Om du behöver bankkoder för att identifiera dig men inte har konto i Nordea kan du skaffa Nordeas Prepaid-bankkoder. Med Prepaid-bankkoderna identifierar du dig säkert på webben.

Koderna betalar du när du ingår avtal om dem på ett Nordeakontor och de gäller ett år från det datum avtalet ingås.

Skaffa bankkoder

Nätbanksavtal

Du får bankkoderna genom att fylla i ansökan Bli kund på nätet eller genom att hämta dem på Nordeas kontor.

Avtal kan öppnas av

 • Kunder med konto som fyllt 18 år
 • 15–17-åringar med intressebevakarnas samtycke
 • 15-åring självständigt då ett sådant konto som 15-åringen själv öppnat för sina egna inkomster och som inte kräver intressebevakarnas samtycke för att användas ansluts till avtalet.

Även ett konto med dispositionsrätt eller ett värdeandelskonto kan anslutas till dispositionsrättsinnehavarens nätbanksavtal.  Kontoinnehavaren och innehavaren av dispositionsrätten ska bägge två närvara på kontoret då kontot ansluts till nätbanksavtalet. Privatkunder ska vara personligen närvarande medan företagskunder ska ta med sig beslut av företagsstyrelsen.

Om du ingår avtal till exempel för en förening eller vill ansluta en annan persons konto till ditt avtal som du har dispositionsrätt till, ska du komma ihåg att ta med de handlingar som krävs.

Kolla dina kontouppgifter smidigt elektroniskt

Funktionen för att kolla nätbanken är en avgiftsfri tjänst för dig som inte har tillgång till nätbanken. Med funktionen för att kolla nätbanken kan du titta på dina kontotransaktioner och saldon på dina kreditkort, och dessutom får du månatligen ett elektroniskt kontoutdrag. Du använder funktionen för att kolla nätbanken med ditt användar-ID och ett permanent fyrsiffrigt lösenord.

 • Funktionen för att kolla nätbanken är avgiftsfri.
 • Tjänsten är avsedd för kunder som inte har tillgång till nätbanken och bland annat för ungdomar under 15 år (med föräldrarnas tillstånd).
 • Avtalet öppnas på kontoret.
 • I tjänsten syns alla kundens konton och elektroniska kontoutdrag över dem med undantag av BSP-kontot och tidsbundna konton. 
 • Kunden kan använda tjänsten med dator eller webbläsare i mobil enhet.

Koderna är endast avsedda för att kolla nätbanken och kan inte användas för identifiering eller fakturabetalning.

Med bankkoder sköter du nästan vilka ärenden som helst på nätet

Med bankkoder sköter du nästan vilka ärenden som helst på nätet

Förutom att du kan fixa dina bankärenden i nät- och mobilbanken kan du med bankkoder betala inköp på nätet tryggt samt identifiera dig och bekräfta händelser i andra tjänsteleverantörers tjänster såsom Fpa:s och skatteförvaltningens e-tjänster.

Tjänsteleverantörerna ansvarar själv för sina tjänster samt för råd och anvisningar för hur man använder tjänsterna. Nordea ansvarar endast för att identifiera kunden och förmedla eventuella betalningar i anslutning till tjänsterna som används.

Till Veikkauspelit-tjänsterna via nätbanken

Som Nordeas privatkund har du tillgång till Oy Veikkaus Ab:s tjänster via din nätbank. För att du ska kunna flytta dig till Veikkauspelit via nätbanken krävs att du bor permanent i Finland och att du har finsk personbeteckning.  Nordea tar inte ut någon separat serviceavgift för tjänsten. Veikkaus tar ut avgifter för speluppdrag enligt sin prislista.

Försäkra hushållsarbetet i Varmas kortjobbstjänst

Om du tillfälligt anställer en person hemma hos dig, till exempel en byggarbetare eller barnskötare, kan du sköta arbetspensionsförsäkringen för personen i fråga behändigt i Varmas kortjobbstjänst Pesti. I Varmas kortjobbstjänst kan du anmäla dina arbetstagares person- och löneuppgifter för anordnande av arbetspensionsskyddet. Samtidigt kan du även sköta betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Läs mer på webbplatsen varma.fi.

Frågor och svar

Bankkoder

Priser och villkor

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Priset på bankkoder för Nyckelkunder 
Pris
Bankkoder/mån0,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Priset på bankkoder för Stamkunder
Pris
Bankkoder/mån2,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Priset på bankkoder för Check-in kunder
Pris
Bankkoder/mån0,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)

Användningen av mobilbanken ingår i avgiften för bankkoderna. Du får uppgifter om avgifter för datakommunikation av din operatör. En del av tjänsterna, såsom bläddring i korttransaktioner, är avgiftsbelagda oavsett vilken enhet du använder.

Normalpriset på bankkoder
Pris
Bankkoder/mån3,00 €

Prepaid bankkoder, engångsavgift

(Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)

50,00 €
Nytt nätbanksavtal eller kodkort i stället för gammalt, engångsavgift5,00 €
Mobila enheten försvinner, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Mobila enheten går sönder, aktivering av en ny kodapp, engångsavgift0,00 €
Bankkoderna består av en användarbeteckning, av varierande koder och av bekräftelsekoder. Utöver serviceavgiften för koderna uttas tjänstespecifika tilläggsavgifter enligt prislistan. Bankkoderna kan utnyttjas via flera kanaler och teleoperatorn debiterar kostnaderna för de kontakter/samtal som använts för tjänster med bankkoder.

Allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoder (pdf, 95 KB)

Trygg användning av bankkoder (pdf, 39 KB)

Funktionen för att kolla nätbanken - villkor (pdf, 68 KB)

Råd om webbtjänsterna

Hand turning pages 

Datasäkerhet

Aktuella nyheter, anvisningar och länkar för en säker skötsel av bankärenden på webben.

Käsi pitelee matkapuhelinta 

Ladda kodapp

Med kodappen kan du logga in i nät- och mobilbanken, betala inköp tryggt på nätet och identifiera dig i Nordea Kundtjänst och andra tjänsteleverantörers tjänster.