Bankens datasäkerhetslösningar

Med hjälp av Nordeas nätbank och bankkoderna kan banken erbjuda trygga banktjänster. På den här sidan finns information om de viktigaste datasäkerhetslösningarna i de banktjänster som används med Nordeas bankkoder.

Genom att se till att du har en ändamålsenlig datasäkerhet på datorn och telefonen samt genom att vara uppmärksam när du sköter ärenden över nätet kan du bidra till att hålla dina personliga uppgifter hemliga.

Session i nätbanken

Tidsutlösning av sessionen

En session i nätbanken avbryts automatiskt efter 15 minuter, om du inte använder nätbanken. Om du t.ex. fyller i en kortansökan i mer än 15 minuter avbryts sessionen och du måste börja skriva in uppgifterna på nytt. Du kan skjuta upp tidsutlösningen genom att t.ex. flytta dig från en sida till en annan i nätbanken. Tidsutlösningen förhindrar missbruk av en förbindelse som blivit öppen av misstag.

Kryptering av förbindelsen

Förbindelsen mellan banken och kundens dator skyddas med hjälp av TLS-kryptering (Transport Layer Security), som är en allmän metod för att skydda förbindelser över nätet. Tack vare krypteringen kan ingen utomstående se den information som du skickar eller tar emot.

Obs! En skyddad förbindelse börjar i webbtjänstens adressfält med https://.

Förbindelsen är inte skyddad, om internetadressen börjar med http://.

Kakor (eng. Cookies)

Sessionerna i nätbanken hanteras med hjälp av cookies. I början av sessionen sparas en cookie i cacheminnet på din webbläsare som endast banken känner till. Dessa cookies tillsammans med TLS-krypteringen förhindrar utomstående från att komma åt dina uppgifter. När du avslutar din session i nätbanken genom att klicka Logga ut, raderas alla cookies från cacheminnet i din webbläsare.