En närståendes död

Mitt i sorgen finns det mycket som ska skötas

De anhöriga har mitt i sorgen stora bekymmer – begravningen ska ordnas, dödsboets räkningar ska betalas och förutom begravningen ska man även ta hand om den avlidnes kvarlåtenskap. En bouppteckning skall upprättas över kvarlåtenskapen inom tre månader efter dödsfallet. När bouppteckningen förrättas uppgörs ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över delägarna i dödsboet och över de tillgångar och skulder den avlidna hade. Ofta låter man en jurist eller sakkunnig förrätta bouppteckningen.

Låt oss sköta om de dagliga penningärendena

Vi på Nordea anser att de anhöriga har så många praktiska saker att ta hand om när ett dödsfall inträffar att de inte behöver onödigt besvär. Vi vill därför att bankärendena löper flexibelt på det sätt du är van vid.

Anvisningar för dödsboförvaltare (pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster