Skattskyldighet i USA / FATCA

USA och Finland har avtalat om informationsutbyte i enlighet med FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dvs lagen om beskattning av amerikanska personers konton utomlands. Enligt avtalet ska finansinstitut identifiera konton och placeringsförmögenhet som ägs av amerikanska personer och meddela lokala skattemyndigheter deras belopp. Skattemyndigheterna vidarebefordrar uppgifterna till skattemyndigheten i USA, Internal Revenue Service (IRS).

Med amerikanska personer (US person) avses bland annat personer som bor i USA, amerikanska medborgare, personer med dubbelt medborgarskap, innehavare av permanent uppehållstillstånd, dvs. Green Card, och företag registrerade i USA.

Vi ber dig fylla i en av blanketterna nedan om du får ett brev från Nordea om uppgifter som hänför sig till FATCA. Returnera den till oss enligt anvisningarna i brevet. Länkarna nedan ersätter de tidigare formulären W-8BEN, W-8BEN-E, W9 samt förenklad självskattning för företag.

Om du har frågor om detta, se, vanliga frågor och svar  eller kontakta Nordea Kundtjänst (0200 5000) mån–fre kl. 8–20 (lna/msa).

Observera att Nordea inte kan ge skatterådgivning som gäller lagen om FATCA. Om du har frågor om beskattning, kontakta en skatteexpert eller sök information på IRS:s webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Formulär FATCA 
För vem?FomulärInformation
Behöver du någon annan blankett än dessa kan du hitta alla blanketter på IRS hemsida.Öppnas i nytt fönster