Byt till Nordea

När du blir kund hos oss bokar vi tid för ett samtal om dina förväntningar och målsättningar. Vi vill ge dig en helhetsbild av vad Nordea kan erbjuda dig – och hur lätt det är att byta till Nordea Bank.

När du beslutar att bli kund hos oss, tar vi hand om alla praktiska arrangemang.

  • Vi sköter bytet av bank med en fullmakt undertecknad av dig
  • Vi öppnar nya konton och beställer nya kreditkort för dig
  • Vi överför dina lån och ditt sparkapital
  • Vi överför samtliga direktdebiteringar och återkommande betalningar

Finansbranschens Centralförbund har publicerat detaljerade anvisningar för byte av bank.

Läs instruktionerna för byte av bank (pdf, 83 KB)Öppnas i nytt fönster

Anvisning om överföring av kontoärenden till en annan bank (Finanssiala) (pdf, 72 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordeas förmåner Nordeas förmåner

Ju mer bank- och försäkringsärenden du samlar hos Nordea, desto fler förmåner får du.

Nordeas Fördelsprogram består av olika nivåer, och din nivå fastställs enligt antalet tjänster du använder. Vi ser till att du får de bästa förmånerna enligt den nivå du uppnått i Fördelsprogrammet.

Om du är 18–28 år gammal kan du bli Check-in kund då du börjar sköta din ekonomi självständigt. Dessutom får du många prisvärda förmåner på Nordeas bank- och försäkringstjänster..

Fråga våra rådgivare

Lady advisor standing by desk  

Har du frågor om bankärenden? – Fråga våra rådgivare

Välj det alternativ som passar dig bäst.

Woman by computer  

Byt till Nordea

Det är lätt att byta till Nordea Bank.