Öppna konto och tjänster för ditt minderåriga barn på nätet

Det lätt att öppna Nordeas banktjänster för ett barn på nätet – vårdnadshavarna behöver inte besöka kontoret. I nättjänsten kan du öppna ett brukskonto som barnet självständigt får använda samt ett Förmånskonto för besparingar. Då barnet behöver fler banktjänster kan du smidigt beställa även kort och nätbankstjänster.

Bli kund på nätet Råd till föräldrar Kundkontroll Bli kund på nätet

På nätet kan du öppna följande banktjänster för ditt barn:

Vårdshavarna avtalar sinsemellan om vilket konto och vilka tjänster de vill öppna för sitt minderåriga barn. Enligt lagen måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan om inte någondera föräldern är ensamförsörjare. Föräldrarna avtalar sinsemellan om vem som har rätt att använda kontot.

Så här öppnar du banktjänster för barnet på nätet:

1.

Logga in med Nordeas nätbankskoder.

För ansökan behöver du: 

  • Ett pass eller ett fotoförsett identitetskort (vänligen notera att körkort inte duger)
  • Barnets pass eller fotoförsedda identitetskort
  • Barnets mobiltelefonnummer (för kort och nätbankstjänster)
  • Den andra vårdnadshavarens mobiltelefonnummer

2. 

Fyll i uppgifterna om barnet och välj önskade banktjänster.

3. 

Den andra vårdnadshavaren får ett sms och godkänner ansökan.

Den andra vårdnadshavaren behöver:
  • Bankkoder – behöver inte vara Nordeas
  • Pass, fotoförsett identitetskort eller körkort

Denna fas uteblir om vårdnadshavaren är ensamförsörjare.

4. 

Nordea handlägger ansökan och meddelar vårdnadshavarna per sms då tjänsterna har öppnats.

5. 

Börja använda kodappen genom att logga in på tjänsten och följa anvisningarna.

Råd till föräldrar

Med hjälp av tjänsten Öppna tjänster för barnet på nätet kan du smidigt öppna ett brukskonto för ditt barn och beställa ett kort som ansluts till kontot. I tjänsten kan du även beställa Nordeas nätbankskoder för ditt barn och öppna ett Förmånskonto för besparingar. Det finns ingen nedre åldersgräns för tjänsterna utan föräldrarna både bestämmer i vilken ålder barnet självständigt får använda banktjänster och ansvarar för användningen av dem.

Kortet och nätbankstjänsten som ansluts till barnets konto är alltid avsedda för barnets privata bruk. För att dessa tjänster ska kunna öppnas måste även barnet ha ett officiellt identitetskort eller pass.

Barnets konton kan också anslutas till föräldrarnas nätbankstjänst om föräldrarna inte vill beställa egna bankkoder till barnet. Alternativt kan man beställa funktionen för att kolla nätbanken med vilken föräldrarna kan titta på barnets kontouppgifter, varvid barnet nödvändigtvis inte behöver egna bankkoder. Skillnaden mellan bankkoderna och funktionen för att kolla nätbanken är att bankkoderna ger möjlighet att göra betalningar i nät- och mobilbanken medan funktionen för att kolla nätbanken endast ger möjlighet att titta på kontotransaktioner.

Med hjälp av en smarttelefon, kodappen och mobilbanken kan barnet självständigt göra betalningar och följa kontotransaktioner.

Om barnet får använda nät- och mobilbanken ska föräldrarna beakta att även barnet ser de fonder och aktier som eventuellt har tecknats för hen. Ett minderårigt barn kan dock inte självständigt ge köp- eller säljuppdrag.

Nordea Kundtjänst hjälper dig gärna om du vill veta mer om banktjänster för minderåriga. Tveka inte att kontakta oss via chatten eller per telefon.

Kundkontroll

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder. Kundkontrollen tryggar dina bankärenden och förhindrar missbruk.

I tjänsten Bli kund på nätet ställer vi olika slags frågor för att lära känna dig och förstå din livssituation.

Läs mer: Kundkontroll – varför frågar banken?.

Fråga våra rådgivare

Lady advisor standing by desk  

Har du frågor om bankärenden? – Fråga våra rådgivare

Välj det alternativ som passar dig bäst.

Woman by computer  

Byt till Nordea

Det är lätt att byta till Nordea Bank.