Automatiskt utbyte av skatteuppgifter (FATCA och CRS)

Är du förpliktigad av skattelagstiftningen i något annat land än Finland? Olika lagar och internationella avtal förpliktigar bankerna att samla in uppgifter om kundernas skatterättslig hemvister.

Länkar till lagar och förordningar om utbyte av skatteuppgifter finner du till höger nere på sidan.

USA som skatterättslig hemvist - FATCA OECD:s gemensamma rapporteringsstandard – CRS USA som skatterättslig hemvist - FATCA

USA som skatterättslig hemvist - FATCA

USA och Finland har avtalat om informationsutbyte i enlighet med FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dvs. lagen om beskattning av amerikanska personers konton utomlands. Enligt avtalet ska finansinstituten identifiera konton och placeringsförmögenhet som ägs av amerikanska personer och meddela beloppen av dessa till de lokala skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna förmedlar sedan uppgifterna vidare till skattemyndigheten i USA, Internal Revenue Service (IRS).

Med amerikanska personer avses bland annat:

  • personer bosatta i Förenta staterna
  • personer med medborgarskap eller dubbelt medborgarskap i USA
  • personer med permanent uppehållstillstånd, s.k. Green Card
  • företag registrerade i USA.

Om du får ett brev gällande FATCA-ärenden från Nordea ber vi dig att fylla i den blankett som efterfrågas enligt anvisningarna i brevet. Du finner blanketten genom de bifogade länkarna.

Formulär
För vem?Formulär
PrivatkundIntygande skatterättslig hemvist för privatpersoner (pdf, 59 KB)Öppnas i nytt fönster (ersätter tidigare formulär W8-BEN ja W9)
FöretagIntygande skatterättslig hemvist för företag (pdf, 108 KB)Öppnas i nytt fönster (ersätter tidigare formulär W8-BEN-E ja W9)

Mer information om FATCA-lagen får du under vanliga frågor och svar. Du kan också ringa till Nordea Kundtjänst (lna/msa) mån-fre kl. 8-18.

Nordea får inte ge dig skatterådgivning. Om du har frågor om FATCA-lagen eller om hur den skatterättsliga hemvisten fastställs, kontakta en skatteexpert eller sök information på www.irs.gov.

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard – CRS

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard – CRS

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (Common Reporting Standard, CRS) är en global standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Enligt standarden ska finansiella institut identifiera de kunders finansiella konton som är skattepliktiga i en annan stat eller en annan jurisdiktion än det finansiella institutet. Genom standarden vill man förhindra internationell skattesmitning.

Standarden trädde i kraft den 1 januari 2016.  Från och med då måste alla finansiella institut:

  • identifiera den skatterättsliga hemvisten för nya person- och företagskunder (inklusive de kunder som är skatterättsligt bosatta endast i sitt hemland)
  • gå igenom de befintliga person- och företagskunderna för att identifiera de kunder vars skatterättsliga hemvist är ett annat land än bankens (t.o.m. 31 december 2017)
  • identifiera vissa företagskunder och deras faktiska förmånstagare/personer som utövar inflytande, vars skatterättsliga hemvist är ett annat land än bankens
  • rapportera till skattemyndigheterna om kunder vars skatterättsliga hemvist är ett annat än bankens land.
Formulär
För vem?Formulär
PrivatkundIntygande skatterättslig hemvist för privatpersoner (pdf, 59 KB)Öppnas i nytt fönster (ersätter tidigare formulär W8-BEN ja W9)
FöretagIntygande skatterättslig hemvist för företag (pdf, 108 KB)Öppnas i nytt fönster (ersätter tidigare formulär W8-BEN-E ja W9)

Mer information om rapporteringsstandarden (CRS) och om de blanketter som ska fyllas i finner du under vanliga frågor och svar. Du kan också ringa till Nordea Kundtjänst (0200 5000) (lna/msa) mån-fre kl. 8-18.

Nordea får inte ge dig skatterådgivning. Om du har frågor om hur man fastställer skatterättslig hemvist ska du kontakta antingen en skatteexpert eller den lokala skattemyndigheten.