Sprida risken

I samband med placering avses med risk osäkerheten om den kommande avkastningen. Ju större osäkerhet som förknippas med avkastningen på placeringen, desto högre är risken med placeringen. Ju högre avkastning man strävar efter, desto större avkastningsvariation, dvs. risk, man måste tåla.

1 Hur förhåller du dig till risken?

Människorna förhåller sig till risk på olika sätt. Fundera över hur du själv ser på risk.

Det fördelaktiga för placeraren skulle vara en hög avkastning med en låg risk. Avkastningen och risken går dock hand i hand: ju högre den förväntade avkastningen är, desto högre är också risken.

2 Minska risken genom att placera i både ränteinstrument och aktier

Den allmänna uppfattningen är att placeringarna alltid kräver en lyckad marknadstajmning och skickliga val av enskilda placeringsobjekt för att ge avkastning.

Värdefluktuationer i olika tillgångsslag tar ut varandra när marknaden fluktuerar. Samma effekt eftersträvas också med regelbundet sparande där tillgångarna tidsmässigt placeras under ned- och uppgångar. Att placera i olika tillgångsslag eller under olika perioder kallas diversifiering.

Skillnaderna mellan placeringsportföljernas avkastning på lång sikt beror upp till 90 procent på viktningen av tillgångsslagen. Valet av enskilda värdepapper eller tajmningen av enskilda placeringar har alltså inte en speciellt stor inverkan på avkastningen på en diversifierad placeringsportfölj i det långa loppet, utan det viktigaste placeringsbeslutet du tar är valet av viktningen av tillgångsslagen.

3 Diversifiera effektivt

Genom placeringsfonder eller -obligationer kan även små placeringar diversifieras effektivt. Med hjälp av dem kan portföljen även diversifieras geografiskt.

4 Följa regelbundet

Om du sparar långsiktigt behöver du inte ändra den valda viktningen på grund av kortsiktiga fluktuationer på marknaden. Kursuppgångarna och -nedgångarna ändrar ändå portföljens diversifiering med tiden.

Därför är det bra att kontrollera fördelningen mellan placeringsobjekten regelbundet och justera viktningen av ränte- och aktieplaceringar så att de motsvarar dina mål. Således säljs till exempel aktieplaceringar efter att kurserna har stigit och köps efter att de har sjunkit.