Tidsbundet placeringskonto

Det tidsbundna placeringskontot är ett säkert och traditionellt alternativ för insättning av medel. Du känner alltid till räntan på det tidsbundna placeringskontot på förhand. Depositionsräntan avtalas när kontot öppnas och räntan är fast under hela insättningstiden. Kontot lämpar sig för alla kunder.

Tidsbundet placeringskonto Egenskaper Priser Villkor Tidsbundet placeringskonto

Dina fördelar med Tidsbundet placeringskonto

  • Du kommer i gång med 500 euro
  • Du känner alltid till räntan på Tidsbundet placeringskonto på förhand
  • Du kan själv välja insättningstiden, en månad är den kortaste tiden
  • Ju längre insättningstid desto bättre ränta
  • Räntan är fast under hela insättningstiden och avtalas när kontot öppnas
  • Depositionsräntan följer de allmänna marknadsräntorna
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin
Egenskaper

Fastställande av räntan

Räntan är fast under hela insättningstiden.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive förfallodagen. Räntan beräknas på de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Depositionsränta på Tidsbundet placeringskonto

Räntan fastställs utgående från insättningstid och -belopp. Räntan är fast under hela insättningstiden.

Om insättningen tas ut under insättningstiden, debiteras bankens refinansieringskostnader samt en hävningsavgift på 150,00 euro  

Villkor

Råd för sparande

Sail boat stem  

Så här kan du börja spara

Det viktiga är att börja i tid eftersom placeringar samlar ränta på ränta.

Man standing by blue barn door  

Spar- och placeringsplan

Hos oss kan du göra upp en plan och ta nästa steg som sparare eller placerare.