PlusKonto

Produkten finns inte längre till salu.PlaceringsDepositions-konto är ett bra alternativ till PlusKonto.

PlusKonto kursutveckling (pdf, 115 KB)Öppnas i nytt fönster

Tidigare poster Priser Villkor Tidigare poster
PlusKonto 3/2013
Försäljningstid
4.11.2013 - 31.12.2013
Insättningstid  3 år (36-38 månad)  
Insättningens förfallodag
30.12.2016
Årlig insättningsränta
0,10 %

Förväntad tilläggsränta*

  • tilläggsräntans startdag  7.1.2014
  • tilläggsräntans fixeringsdag 15.12.2016

6,0 % *
(variationsintervall 4,0–8,0 %)

Förverkligad 0%

Minsta insättning
500 euro

 Referens aktier (pdf, 226 KB)Öppnas i nytt fönster

Pepsico Inc.Öppnas i nytt fönster

Carlsberg A/SÖppnas i nytt fönster

Apple Inc.
Öppnas i nytt fönster

* Tilläggsräntan baserar sig på referensaktiernas kursutveckling. Tilläggsränta betalas om referensaktiens kurs på fixeringsdagen är densamma eller högre än på startdagen. Förutom den fasta depositionsräntan betalas då en tilläggsränta på 6,0 %. Tilläggsräntan är inte årlig ränta.

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Räntan på PlusKonto

Den årliga depositionsräntan och eventuell tilläggsränta (tilläggsräntan är inte årlig ränta) fastställs per försäljningspost.

Om insättningen hävs

  • under försäljningstiden, debiteras endast en hanteringsavgift på 50 euro som kostnad för hävningen
  • efter försäljningstiden men före förfallodagen, debiteras bankens hävningskostnader samt en hanteringsavgift på 50 euro
Nordea Bank Finland Abp är beräkningsagent enligt kontoavtalet från 1.8.2004.
Villkor

Råd för sparande

Sail boat stem  

Så här kan du börja spara

Det viktiga är att börja i tid eftersom placeringar samlar ränta på ränta.

Man standing by blue barn door  

Spar- och placeringsplan

Hos oss kan du göra upp en plan och ta nästa steg som sparare eller placerare.